top of page

Průběh oprav na ulici Lískovecká a Nad Lipinou

20. 7. 2020

Obyvatelé města Frýdku – Místku mohou pracovníky technických služeb z provozu Komunikace spatřit při opravách povrchu hned na několika místech. Kromě drobnějších oprav v současnosti pracují na dvou větších zakázkách. Jednou z nich je úprava prostoru před garážemi na ulici Nad Lipinou. Zde pracovníci bourají původní již nevyhovující zpevněnou plochu, část z ní bude nahrazena travnatým povrchem a část novým asfaltobetonovým kobercem. Zabudováno bude i nové odvodnění. Práce měly být hotovy do konce července.

„Druhou větší akcí z hlediska rozsahu prací, kterou technické služby realizují, je oprava chodníků na ulici Lískovecká. Zde práce spočívají v odstranění starých betonových obrubníků, bourání starého litého asfaltu a pokládky nového asfaltobetonového krytu. Kromě vyjmenovaného dojde k osazení betonovými silničními obrubníky, žulovými jednořádky a betonovými bezbariérovými obrubníky u autobusových zastávek,“ popsal předseda představenstva TS a.s. Ing. Jaromír Kohut. „Práce probíhají v koordinací se společností, která provádí na stejné ulici opravu povrchu komunikace. Půjde-li vše podle plánu a dovolí-li to klimatické podmínky, měli bychom s pracemi být hotovi v polovině měsíce srpna,“ dodal Ing. Kohut.

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page