Podzimní výsadba stromů v městské zeleni

5. 11. 2020

Od 26. října začali zaměstnanci technických služeb s výsadbou okrasných i ovocných stromů. V rámci programu Podpora výsadby dřevin vysadili frýdecko-místeckým občanům v posledním říjnovém týdnu 25 stromů. Od 2. listopadu vysází dalších 216 stromů v městské zeleni včetně veřejných pohřebišť.

„Se sázením začali naši zaměstnanci o něco později, než bylo v plánu. Pěstitelské školky se s expedicí vzrostlejších stromů opozdily vlivem povětrnostních podmínek. Sazenice byly příliš olistěny, protože říjnových mrazíků bylo poskromnu. Dodávky se rozběhly po 19. říjnu a nyní probíhají průběžně. Vysazeno již máme v rámci programu Podpora výsadby dřevin, kdy si mohli do konce letošního června frýdecko-místečtí občané, včetně místních částí a lokalit, požádat, za splnění daných podmínek, na odboru životního prostředí a zemědělství magistrátu města o výsadbu stromů. Žadatelé si mohli vybrat stromy okrasné jehličnaté i listnaté, anebo ovocné. Největší zájem byl o švestky, jabloně, ale také se vysazovaly magnolie, buky, jírovec, borovice a jedle“ uvedl Jaromír Kohut předseda představenstva.

Od 2. listopadu probíhá výsadba stromů i v městské zeleni a na veřejných pohřebištích. Zatím bylo na území města vysázeno 30 vzrostlých solitérů, jejichž obvod kmene je 12 až 14 centimetrů.

Od 5. listopadu budou práce probíhat na sídlišti Kolaříkovo, kde v rámci projektu Revitalizace veřejných prostranství bude vysázeno 10 stromů, z toho bude 9 okrasných třešní „Accolade“, 1 jerlín japonský a 38 keřů vajgélie. Akce bude dokončena nejpozději do 15. listopadu.

Do konce listopadu, pokud počasí dovolí, bude realizována výsadba aleje 31 stromů na ulici Bruzovská, ve skladbě okrasně kvetoucí štědřence, habry a dřezovce. Na ulici Československé armády bude vysázena skupinová výsadba 30 stromů, kde budou převládat štědřence, okrasné jabloně a duby. U cyklostezky v Lysůvkách nově poroste 15 stromů ve složení hrušně, třešně a hlohy. Na centrálním pohřebišti ve Frýdku budou vykáceny přestárlé túje, které budou nahrazeny dvaceti kulovitými javory, jedná se zde o dokončení renovace zeleně, která byla zahájena vloni na podzim.

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png