top of page

Přechod pro chodce u katastrálního úřadu bude mít nové semafory

14. 5. 2020

V polovině měsíce dubna zahájili zaměstnanci technických služeb provozu Veřejného osvětlení výstavbu nového světelného signalizačního zařízení na přechodu pro chodce u katastrálního úřadu ve Frýdku, které bude nově nainstalováno jako doplnění stávajícího světelného signalizačního zařízení křižovatky ulice Hlavní s třídou T.G.Masaryka, tzv. Rubikovy křižovatky. Účelem této investice je zajištění plynulejší dopravy a bezpečnějšího přecházení velmi frekventované třídy T.G. Masaryka. Toto zařízení bude koordinováno nejen s Rubikovou křižovatkou, ale také s křižovatkou u magistrátu města, takže v tomto úseku by se měla plynulost dopravy výrazně zlepšit.

„Realizace tohoto díla byla zahájena výkopovými pracemi pro přivedení nezbytné kabeláže, celkem budou instalovány 3 stožáry, 8 návěstidel a dva videodetektory. Práce se snažíme maximálně časově koordinovat s termínem ukončení rekonstrukce Rubikovy křižovatky, a i když termín dokončení máme podle smlouvy v polovině měsíce července, předpokládáme, že provoz tohoto zařízení bude zahájen zhruba o měsíc dříve,“ uvedl předseda představenstva Ing. Jaromír Kohut.

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page