top of page

Opravy chodníků a místních komunikací v plném proudu

16. 4. 2020

Zaměstnanci technických služeb rozjeli naplno rekonstrukce a opravy místních komunikací, jako první na řadu přišly ulice Anenská, Klicperova a Třanovského. Termín dokončení prací je stanoven do konce dubna 2020. Zároveň ve městě probíhají opravy výtluků a celoplošné opravy na ulicích Frýdlantská a Ostravská.

„Na Anenské jsme začali s opravou plochy před domy č.p. 627-629, která byla jen částečně zpevněná. Před garážemi a vchody do obytného bloku naši zaměstnanci vybudují novou zpevněnou plochu velikosti 770 m2 včetně vjezdu na ní a přilehlého podélného chodníku. Nové asfaltobetonové povrchy budou provedeny včetně konstrukčních vrstev a budou olemovány novými betonovými obrubami. Nově pak vyznačíme vodorovné dopravní značení pro celkem 14 parkovacích míst včetně 2 stání pro invalidy. Jedno z těchto stání vybudujeme ze zatravňovacích dlaždic, protože se nachází v blízkosti stromů,“ uvedl předseda představenstva Jaromír Kohut.

V současnosti probíhá oprava komunikace na ulici Klicperova, zde bude provedena výměna stávajících betonových obrub za nové opět betonové. Povrch vozovky bude celoplošně odfrézován v tloušťce 60 mm, pak bude proveden spojovací postřik a následně položen nový asfaltobetonový povrch. Zároveň budou výškově upraveny mříže a poklopy dešťové kanalizace a poklopy vodovodních armatur. Na chodníku včetně přístupových chodníků do obytných domů proběhne výměna betonových obrub, celkem 350 metrů. Nová bude rovněž konstrukce chodníků. Celková plocha nových asfaltobetonových povrchů bude o velikosti 1150 m2. Obdobně bude opraven chodník na přilehlé ulici Třanovského, a to v její spodní části před domy č.p. 387-392. Charakter opravy je stejný jako na ulici Klicperově. Celkem bude vyměněno 90 metrů obrub a plocha nových asfaltobetonových povrchů bude 340 m2.

„V těchto dnech jsme dokončili opravu zpevněné plochy v MŠ Naděje na ulici K Hájku, kde jsme vyměnili stávající litý asfalt za nový asfaltobetonový povrch. Některé části nevyužívaných zpevněných ploch jsme odtěžili a následně zatravnili. Také jsme vybourali stávající vstupy včetně schodiště a vybetonovali nové vstupy i schody. Celková výměra opravovaných ploch je 680 m2. Obdobné práce na ploše 30 m2 jsme provedli v MŠ na ulici Olbrachtova,“ doplnil předseda představenstva.

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page