Oprava třídy T.G. Masaryka se protáhne

4. 6. 2020

Zaměstnanci technických služeb zahájili v pondělí dne 1.6.2020 opravu dolního úseku vozovky tř. T.G.Masaryka, mezi kruhovým objezdem Kostikovo náměstí a mostem na tzv. Rubikově křižovatce. Součástí opravy bylo odfrézování stávajícího asfaltobetonového krytu průjezdního profilu komunikace v tomto úseku, úprava kanalizačních vpustí, revizních šachtic, oprava obrubníků a jednořádku z žulových kostek. Ve finální fázi byla plánována nová pokládka asfaltobetonové směsi a provedení vodorovného značení. Práce měly být ukončeny v termínu do 7. 6. 2020 a do této doby měl být dolní úsek tř. T.G.Masaryka zcela uzavřen pro automobilovou dopravu.

„Po odfrézování asfaltobetonového krytu a ložní vrstvy navazující vozovky došlo k uvolnění a poklesu části železobetonových podkladních desek stávajících autobusových zálivů, a to na obou stranách komunikace. Jelikož autobusové zálivy v současné době vykazují výškové nerovnosti a praskliny, navrhli jsme Radě města společně s kompetentními zaměstnanci odboru Dopravy a silničního hospodářství magistrátu města celkovou opravu těchto zálivů, a to i za cenu prodloužení termínu realizace a také prodloužení uzavření průjezdnosti automobilové i autobusové dopravy,“ vysvětlil vzniklou situaci předseda představenstva TS a.s. Ing. Jaromír Kohut.

Rada města se mimořádně sešla v pátek dne 5.6.2020, aby rozhodla o dalším postupu. Nakonec se přiklonila k doporučení technických služeb a odboru Dopravy a silničního hospodářství a schválila nový rozsah opravy této třídy včetně posunutí termínu realizace.

Další postup spočívá v odstranění konstrukčních vrstev autobusových zálivů, které bude zahájeno v sobotu dne 6.6.2020, následovat bude zřízení nových podkladních vrstev a provedení nových cementobetonových krytů s ocelovou výztuží. Uzavírka dolního úseku tř. T.G.Masaryka se tímto musela prodloužit o dobu potřebnou na realizaci výše uvedených operací. Uzavírka dolního úseku tř. T.G.Masaryka potrvá do 26. 6. 2020. Po provedení obou autobusových zálivů bude v rámci uzavírky provedena finální pokládka asfaltobetonového krytu navazující vozovky. Následně se dolní úsek tř. T.G.Masaryka opět zprovozní s tím, že by v zálivech až doby dostatečného vytvrdnutí betonu v souladu s technologickými postupy nemohly autobusy zastavovat. Pravděpodobný termín úplného zprovoznění včetně autobusové dopravy na dolním úseku tř. T.G.Masaryka se odhaduje ke dni 17. 7. 2020.

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png