top of page

Oprava dolního úseku třídy T. G. Masaryka proběhne první týden v červnu

26. 5. 2020

Zaměstnanci technických služeb v průběhu prvního červnového týdne opraví dolního úsek komunikace třídy T. G. Masaryka. Z tohoto důvodu bude tato lokalita uzavřena pro vjezd všech vozidel, a to včetně autobusové dopravy od pondělí 1. června od 6 hodin do neděle 7. června do 15 hodin, a to od Rubikovy křižovatky po Kostíkovo náměstí.

„Naši pracovníci 1. června před zahájením prací zajistí rozmístění přenosného dopravního značení a pak odfrézují stávající živičný kryt komunikace o průměrné tloušťce deset centimetrů a celkové ploše 1 859 m2, vyfrézovaný materál budou průběžně odvážet na Frýdeckou skládku a.s. Poté povrch strojně vyčistí samosběrným zametacím vozem a provedou výměnu osmi uličních vpustí, a to rámů i mříží. Také vymění osm poklopů revizních šachet. Vpusti i poklopy budou výškově upraveny do úrovně budoucího povrchu vozovky. Souběžně budou prováděny lokální opravy žulových obrub a jednořádku z žulových kostek. Také budou zařezány a osekány hrany krytu pro navázání na přilehlé komunikace“, popsal předseda představenstva Jaromír Kohut.

V sobotu 6. června bude provedena pokládka nejprve podkladové asfaltobetonové vrstvy z materiálu ACP 16S tloušťky 6 cm a pak obrusné vrstvy typu ACO 11S o tloušče 4 cm včetně spojovacího postřiku z asfaltové emulze, celkem na ploše 1 859 m2. V neděli bude následovat ošetření pracovních spár v asfaltovém povrchu a závěrečný úklid včetně otevření uzavřeného úseku.

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page