top of page

Oprava části komunikace ulice Novodvorská ve Frýdku

6. 5. 2021

Rada města Frýdek-Místek v návaznosti na nevyhovující technický stav rozhodla o opravě povrchu částí místní komunikace na ulici Novodvorská na sídlišti Slezská. Práce byly zadány městské společnosti TS a.s., a tak v pondělí 10. května zahájí její zaměstnanci realizaci opravy předmětné části této komunikace.

„Velkoplošná oprava povrchu komunikace se týká úseku od křižovatky s ulicí V. Závady po ulici Dr. Tyrše. Od pondělí začnou naši pracovníci s frézováním stávajícího asfaltového krytu o průměrné tloušťce 6 centimetrů na celkové ploše 4 457,5 m2. Poté proběhne výšková úprava 17 uličních pustí, 4 poklopů revizních šachet a 2 krycích hrnců vodovodních uzávěrů. Potom bude vyfrézovaná část vozovky vyčištěna samosběrným vozem a bude proveden spojovací postřik asfaltovou emulzí, následovat bude pokládka nového asfaltobetonového krytu o tloušťce 6 centimetrů a jeho zaválcování. Nakonec bude uděláno ošetření pracovních spár v délce 480 metrů, kterým se optimalizuje napojení na stávající okolní povrch cesty. Samozřejmě v průběhu stavby budeme průběžně odvážet na skládku veškerý vzniklý odpad,“ popsal podrobně předseda představenstva Jaromír Kohut.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o páteřní komunikaci sídliště Slezská II., nedojde po dobu opravy k úplné uzavírce zmiňované ulice. Doprava a možnost parkování bude touto stavbou výrazně omezena. Doporučujeme řidičům, aby v průběhu opravy minimalizovali využívání této komunikace. Práce budou ukončeny za příznivých klimatických podmínek do konce května 2021.

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page