top of page

Od pondělí 2. srpna začne testování spokojenosti občanů se službami TS a.s.

26. 7. 2021

Od pondělí 2. srpna začne testování spokojenosti občanů se službami TS a.s.

Ve dnech od 2. až 9. srpna bude probíhat v ulicích Frýdku-Místku a jeho místních částech  testování spokojenosti zdejších občanů se službami, které poskytují městské technické služby. Prostřednictvím ústního dotazování bude zjišťována úroveň spokojenosti s veřejným osvětlením, nasvětlením přechodů pro chodce, slavnostním osvětlením, vánoční výzdobou, také spokojenost s úrovní údržby veřejné zeleně, městského mobiliáře, úklidu a provádění zimní údržby. Otázky se také budou týkat i spokojenosti s čistotou veřejných WC a s údržbou parkovišť.

„Průzkum spokojenosti frýdecko-místeckých občanů provádíme každoročně již od roku 2004, v posledních letech máme stanoveno za cíl dosáhnout 75% spokojenost ve všech oblastech dotazování. Tazatelkami budou dvě studentky, které v terénu budou s připravenými dotazníky oslovovat místní občany a jako odměnu za vyplnění rozdávat drobné reklamní dárky. Výsledky vyhodnocení budou zveřejněny na našich webových stránkách do konce srpna,“ uvedl předseda představenstva TS a.s.

Závěry z vyhodnocení společně s důvody jednotlivých nespokojeností budou předány zástupcům města k projednání a případnému zahrnutí zlepšení kritizovaných oblastí do investičních plánů města v následujících letech. Nedostatky, které TS a.s. může sama napravit, budou projednány na poradě vedení a v co nejkratším termínu odstraněny.

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page