top of page

Obnova svítidel veřejného osvětlení na Panských Nových Dvorech

15. 12. 2021

Veřejné osvětlení v majetku statutárního města Frýdek-Místek spravuje městská společnost TS a.s. Celou soustavu tvoří 8 239 svítidel, a to včetně Lískovce, Chlebovic, Lysůvek, Zelinkovic, Panských Nových Dvorů a Skalice. V rámci péče o celý tento složitý systém je nastaven Plán obnovy svítidel v souladu s nejnovějšími trendy ve vývoji technologií v osvětlovací technice. Město prostřednictvím technických služeb udržuje veřejné osvětlení v co nejlepším stavu, každým rokem investuje do celé soustavy nemalé prostředky. V rámci postupných etap se tak provádí kompletní výměna světel veřejného osvětlení. V místních částech města (Chlebovice, Zelinkovice, Lysůvky, Skalice a Lískovec) již bylo postupně od roku 2017 vyměněno 558 svítidel včetně nově instalovaných v roce 2019 ve Skalici, které byly osazeny v rámci rozšíření sítě veřejného osvětlení. Do Vánoc bude ukončena výměna svítidel s prošlou životností v městské části Panské Nové Dvory.

„Původní zářivková svítidla byla již technologicky zastaralá a materiál použitý při jejich výrobě již nebyl v dobrém stavu. Naši zaměstnanci tato světla nahrazují moderními LED svítidly, která jsou energeticky úspornější a mají delší životnost než původní. V městské části Panské Nové Dvory je obnoveno celkem 210 světel, která by měla být i méně poruchová,“ uvedl předseda představenstva TS a.s. Jaromír Kohut.

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page