top of page

Nový Fit park pro seniory v Sadech Svobody

24. 5. 2020

Zaměstnanci technických služeb zahájili v polovině měsíce května realizaci výstavby Fit parku pro seniory v Sadech Svobody. Jedná se o zakázku realizovanou pro odbor školství, kultury mládeže a tělovýchovy magistrátu města Frýdek-Místek.

„Práce byly zahájeny strojním odkrytím nezbytně nutné vrstvy zeminy o ploše zhruba 40 m2. Takto vzniklá plocha byla ohraničena betonovými obrubníky. V posledním květnovém týdnu přijdou na řadu další operace, tzn. na nové podloží budou zabetonovány podstavce, na které budou naistalovány tři fitness prvky, konkrétně se bude jednat o elipsovité zařízení, protahovací nářadí a dvojité šlapadlo s lavičkou. Po jejich instalaci bude položena zpevněná plocha z pryžové dlažby, bude osazena informační tabule s provozním řádem a jako finální práce provedou zaměstnanci nezbytné terénní úpravy s výsevem trávy,“ popsal průběh realizace předseda představenstva společnosti TS a.s. Ing. Jaromír Kohut.

Práce by měly být dokončeny v termínu do konce měsíce května, takže již s prvním červnovým dnem si budou moci nejen senioři, ale i ostatní návštěvníci parku protáhnout svá těla na novém zařízení.

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page