top of page

Lískovečtí budou mít brzy opraveny komunikace

20. 5. 2021

Vedení města Frýdku-Místku schválilo mimo jiné i opravu poškozeného povrchu částí komunikací ve třech lískoveckých lokalitách, a to Odlesí č. p. 414 a 55, dále č. p. 398 a parkoviště před hřbitovem. Celkem bude opraveno 1 009 m2. Práce zahájí zaměstnanci technických služeb v předposledním květnovém týdnu. Po dobu realizace budou komunikace v místě oprav průjezdné s omezením.

„Na parkovišti před hřbitovem naši pracovníci nejprve demontují autobusovou zastávku, aby pracovní plocha byla zcela prázdná. Pak odfrézují stávající poškozený sedmi centimetrový asfaltový povrch o ploše 336 m2, který následně zametacím strojem vyčistí. Na takto připravenou plochu, ošetřenou spojovacím asfaltovým postřikem, položí novou asfaltobetonovou vrstvu, kterou zaválcují a provedou závěrečné zalití pracovních spár. Nakonec přemístí zpět na původní stanoviště zastávku,“ vysvětlil postup předseda představenstva Jaromír Kohut.

Další dvě opravované části komunikací budou vzhledem ke stávajícímu povrchu vozovky opraveny bez frézování, kdy po strojním vyčištění, provedení spojovacího asfaltového postřiku a vyrovnání podkladu bude položena nová sedmi centimetrová asfaltobetonová vrstva, která bude zaválcována. Práce budou zakončeny ošetřením pracovních spár. Za příznivého počasí budou cesty opraveny nejpozději do poloviny měsíce června.

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page