top of page

Kácení stromů ve frýdecko-místecké městské zeleni

25. 11. 2020

Od začátku listopadu provádí zaměstnanci technických služeb kácení provozně nebezpečných a odumřelých stromů. Tyto práce je nejvhodnější provádět v období vegetačního klidu, které od listopadu potrvá až do posledního března.

„Na základě požadavků zástupců odboru životního prostředí a zemědělství naši pracovníci provozu Zeleň kácejí stromy suché, napadené škůdci, chorobami, dřevokaznými houbami nebo mají rizikové defekty, které snižují zdravotní stav. U takových stromů hrozí rozlomení, popřípadě vyvrácení a tím může dojít k újmě na zdraví nebo majetku osob. Proto pracovníci odboru životního prostředí a zemědělství takové dřeviny kontrolují a vyhodnocují, který strom je lépe pokácet a který lze ještě zachovat díky odbornému řezu,“ uvedl Jaromír Kohut, předseda představenstva TS a.s.

V posledních letech se mnohé stromy neubránily masívnímu napadení jmelím i na plochách veřejné zeleně ve Frýdku-Místku. Jmelí dřeviny poškozuje tím, že z nich vysává vodu a zásobní látky, až dojde k jejich úplnému uschnutí a odumření. Proti tomuto stálezelenému poloparazitickému keříku se lze bránit ořezy a postřiky. Na některých stromech je jmelí tak rozšířeno, že ořezy ani postřiky již nepomohou a stromy musí být pokáceny, alespoň se tak zabrání šíření na další stromy. Jmelí se nejvíce vyskytuje na lípách srdčitých, které ve větším počtu rostou v Sadech Bedřicha Smetany, kde bude letos kácení napadených stromů prováděno ve větším rozsahu.

Dalšími stromy, které neprošly „zdravotní kontrolou“ a je nezbytné je pokácet, jsou dva smrky na ulici Antala Staška, z nichž jeden usychá a u druhého byly za pomoci přístrojového měření zjištěny defektní kořeny. Kvůli hnilobám v kmeni bude na ulici Horní vykáceno několik vrb, akát na ulici Potoční a na ulici Lesní javor a smrk, který má nestabilní korunu. Kvůli defektnímu větvení a rozsáhlé hnilobě bude pokácen také topol před 6. ZŠ. Pokácené budou též jmelím prorostlé odumírající topoly na ulici Na Hrázi a Na Poříčí. Silnému napadení dřevokaznými houbami podlehl dub na ulici Jiráskova a červenolistá okrasná slivoň na ulici Novodvorské. I tyto stromy budou muset být pokáceny. Za vykácené stromy je ve městě prováděna adekvátní náhradní výsadba, a to jak v parcích, tak i na sídlištích.

Kácení dřevin bude doplněno o údržbu vybraných keřových porostů. Tato údržba spočívá ve zmlazování a průklestu keřů, která zabezpečí nejen úpravu průchozích profilů, podchozích výšek a zlepšení rozhledových poměrů v křižovatkách, ale i samotnou regeneraci porostů.

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page