top of page

Jarní vyhrabání listí

22. 3. 2020

V současné době se na plochách parkových a parterových trávníků na území statutárního města Frýdku-Místku provádí jarní vyhrabání listí.

Vzhledem k mimořádné situaci způsobené pandemií koronaviru, kdy společnost TS a.s. nemůže pro ruční hrabání trávníků využít pracovníky přidělované úřadem práce, je hrabání prováděno téměř výhradně strojově, tedy traktorovými travními sekačkami. Sekačky tak místo pokoseného trávníku sbírají do košů zbytky listí a další materiál, který je z trávníků po zimě nutné odstranit. Díky omezenému množství pracovníků také není možné přesně dodržet harmonogram jarního vyhrabání uveřejněný na internetových stránkách města v sekci Údržba zeleně. Prozatím jsou vyhrabány trávníky v centru Místku, na sídlištích Anenská a Spořilov, dokončováno je vyhrabání na sídlištích Kolaříkovo a Riviéra.

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page