top of page

Jarní úklid

15. 3. 2021

Očista města byla zahájena


Technické služby v pondělí 15. března zahájily na území města jarní úklid. Práce budou souběžně postupovat jak frýdeckou, tak místeckou částí, v termínech podle předem stanoveného a příslušným odborem magistrátu města schváleného harmonogramu. Ve Frýdku budou práce zahájeny na Růžovém pahorku, pokračovat se bude na sídlišti Slezská, Jiráskova, Nad Lipinou, K Hájku a v oblasti za stadionem Stovky, zahrnující např. ulici J. Haška nebo J. Kaluse. V místecké části začnou zaměstnanci s úklidem na sídlišti Anenská a postupovat budou přes sídliště Čs. armády, Riviéru, Bezručovo, Lesní a práce zakončí na sídlišti Kollárova.


„Za tímto účelem jsme kromě sezonních zaměstnanců přijali z úřadu práce ještě 9 pracovníků s dotací v rámci veřejně prospěšných prací. Rozděleni budou do dvou uklízecích čet. Samozřejmě nebudou vynechány ani místní části a lokality města, práce souběžně započnou v Zelinkovicích, Lysůvkách, pokračovat budou v Chlebovicích, Lískovci, ve Skalici a na Panských Nových Dvorech. Souběžně se od 15.3. začnou uklízet také autobusové trasy například T. G. Masaryka, Nádražní a také lávky a schodiště, jako třeba Antonínovo náměstí, nadchod nad Revoluční, schody na Hasičské, lávka na Poříčí nebo na ulici Sadové a mnoho dalších,“ vyjmenoval předseda představenstva TS a.s. Ing. Jaromír Kohut.


Již před zahájením jarního úklidu zaměstnanci z provozu Komunikace průběžně při příznivých klimatických podmínkách a volných kapacitách čistili žlaby na území města. Nyní, kdy se práce rozjely naplno, budou pracovníky odstraňovány drny, uklízeny odpadky a smetí po zimě, ručně zameteno bude postupně v méně exponovaných částech města. V místech, kde to podmínky dovolí, bude provedeno i strojní čištění. Půjde-li vše podle plánu, měly by být veškeré práce spojené s jarním úklidem ukončeny do první poloviny června.


„Ačkoliv současná pandemická situace zhoršuje podmínky pro každodenní běžný provoz ve všech firmách napříč republikou, chce se nám věřit, že nás virus výrazně neovlivní a že případné výpadky v personálním složení nebudou mít negativní vliv na průběh prováděných prací. Vynasnažíme se udělat v této nelehké době vše pro maximální spokojenost občanů,“ uzavřel Jaromír Kohut.

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page