top of page

Evidence došlých podnětů od občanů

2. 5. 2021

Novinkou na webových stránkách technických služeb je zřízení záložky, kde od 1. dubna je přehledně uspořádána evidence došlých podnětů od občanů. Zde si mohou návštěvníci prohlédnout hlášení poruch a připomínky zaslané prostřednictvím webových stránek, včetně odpovědí ze strany TS a.s., a to jak a kdy byla daná problematika vyřešena.

„Již v roce 2013 jsme na našich webových stránkách pro občany zavedli možnost zasílání informací o zjištěných poruchách a také připomínek k činnostem naší společnosti prostřednictvím on-line formuláře na našich webovkách. Později jsme na žádost občanů přidali možnost k textu připojit i fotografie. Nyní nás napadlo, že by pro návštěvníky stránek mohla být zajímavá možnost přečíst si mnohé připomínky a zároveň i způsob jejich řešení či nápravy,“ uvedl předseda představenstva TS a.s. Ing. Jaromír Kohut.

Nejčastěji lidé upozorňují na výtluky na cestách, přicházejí žádosti na ořezy zeleně, úklid v různých lokalitách města, v zimě zase převládají požadavky na odklízení sněhu. Na některé podněty mohou technické služby reagovat okamžitě, havarijní stavy jsou schopny řešit díky nonstop fungujícímu dispečinku téměř ihned.

„V letošním roce jsme už reagovali během prvních tří měsíců celkem na 51 hlášení poruch a 13 připomínek. V průměru jich přitom běžně dostáváme dohromady za celý rok zhruba 200. Samozřejmě však v každém případě nemůžeme zasáhnout bezodkladně, v některých případech třeba není vůbec v naší kompetenci problém vyřešit. Obvykle pak přeposíláme zprávy na příslušný odbor magistrátu města Frýdku-Místku, odkud nám přijde stanovisko, jak v dané věci postupovat. Některé připomínky se činností naší společnosti vůbec netýkají, nejčastěji to bývají dotazy ohledně svozu komunálního odpadu, což spadá do dikce městské společnosti Frýdecká skládka, a.s. I tyto zprávy přeposíláme dál. Tak jako tak se však snažíme tazatelům alespoň v co nejkratší době odpovědět a vysvětlit postoj k dané situaci. V průměru se nám daří téměř v devadesáti procentech na hlášení frýdecko-místeckých občanů odpovídat do týdne,“ informoval Jaromír Kohut.

V nově zřízené záložce s názvem Evidence podnětů od občanů se mohou občané dočíst, zda problém, který je tíží, už někdo urgoval, a jak na něho bylo reagováno. Zprávy jsou řazeny dle data přijetí do TS a.s., pro rychlejší orientaci je hned v úvodu vždy zmíněna lokalita, které se problém týká.

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page