top of page

Řádné opravy městských komunikací ve Frýdku-Místku

14. 4. 2021

V posledním březnovém týdnu zahájili zaměstnanci technických služeb řádné opravy výtluků místních komunikací. Těmto vysprávkám předcházely v zimních měsících jen nejnutnější provizorní opravy nebezpečných děr v povrchu cest studenou asfaltovou směsí a zároveň již probíhala důkladná kontrola stavu povrchu vozovek, na jejímž základě byl následně zpracován Plán oprav výtluků pro rok 2021, který schvaluje odbor silničního hospodářství a dopravy magistrátu města.

„Termín zahájení řádných oprav místních komunikací závisí na spuštění provozu obaloven, tedy dodavatelů asfaltobetonových směsí. Letos to byl poslední březnový týden. První výtluky takto byly vyspraveny na ulicích Míru, Resslova a Dlouhá, kdy byl zařezán povrch komunikace v nezbytně nutném rozsahu, následovalo vyfrézování poškozeného asfaltového povrchu a před samotnou pokládkou provedli naši zaměstnanci strojní vyčištění opravovaného místa. Finální operací bylo po položení nové vrstvy zhutnění vibračním válcem a zalití spár. Jedná se o prověřený technologický postup, který používáme již několik let. Každoročně nejprve opravujeme autobusové trasy ve městě, další je na řadě ulice El. Krásnohorské,“ vysvětlil předseda představenstva Jaromír Kohut.

Díky častým výkyvům klimatických podmínek spočívajících v nízkých teplotách a dlouhotrvajícímu sněžení v měsíci dubnu jsou práce často přerušovány nebo úplně pozastaveny. Proto i výčet opravených míst je nižší, než bylo v tomto časovém období předpokládáno.

„Budeme se snažit časové manko postupně umazávat a v konečné fázi také dohnat, proto prosíme občany, aby byli trpěliví a ještě na nějakou dobu svou jízdu ve městě přizpůsobili v některých místech aktuálnímu stavu místních komunikací,“ doplnil Jaromír Kohut.

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page