top of page

Úprava vjezdu vozidel na veřejné pohřebiště ve Frýdku

15. 3. 2020

Hřbitovní brány v Nových Dvorech se autům definitivně uzavřou v pondělí 16. března, poté bude možný vjezd pouze s povolením.

„Upozorňujeme občany na omezení vjezdu motorových vozidel na frýdecký hřbitov. Od 16. března budou všechny brány upraveny tak, aby jimi motorové vozidlo bez povolení neprojelo. Provoz na hřbitově je upraven Řádem veřejných pohřebišť, který je v platnosti již od 1. července 2019, kde je mimo jiné uvedeno, že vjíždět autem na hřbitov je možné jen s prokazatelným souhlasem provozovatele, tedy společnosti TS a.s., která je správcem pohřebiště. Občané však mají problém s dodržováním tohoto řádu. Neopatrností mnohdy docházelo k poškozování hrobových zařízení, travnatých ploch, někdy i chodníků. Budeme tak mít větší přehled o pohybu vozidel na hřbitově,“ uvedl předseda představenstva TS a.s. Jaromír Kohut.

Uzamčeno bude také jedno křídlo brány pod obřadní síní, takže vjezd již nebude možný. Zachován zůstane pouze vstup pro pěší, který bude otevřen po celou provozní dobu hřbitova.

V případě nezbytně nutné potřeby vjezdu na hřbitov motorovým vozidlem, například z důvodu kamenických prací, je nutno se obrátit na společnost TS a.s., u vstupu do smuteční síně mohou zazvonit na správce. Ten žádost zváží a rozhodne, zda vjezd povolí.

Motorová vozidla mohou být ve shora uvedených výjimečných případech vpuštěna do areálu pohřebišť nejdříve v 7 hodin, nejpozději ve 14 hodin.

Řád veřejných pohřebišť se nachází ve vývěsních skříňkách hřbitovů a je zveřejněn také na webových stránkách www.frydekmistek.cz.

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page