top of page

Údržba veřejného osvětlení

21. 2. 2021

Pravidelná údržba veřejného osvětlení se provádí i v zimních měsících


Jako každý rok tak i letos zaměstnanci provozu Veřejné osvětlení, i přes nepřízeň počasí a všudypřítomný sníh, začínají s údržbou a opravami veřejného osvětlení hned po vánočních svátcích a oslavách příchodu Nového roku. Systém pravidelné údržby je prováděn dle dokumentu Generel, který přesně popisuje postupy a termíny jednotlivých úkonů údržby. Do těchto úkonů patří např. kontrola stožárových svorkovnic, dotažení veškerých kontaktů, čištění svítidel, kontrola těsnosti veškerých krytů důležitých míst, výměna nefunkčních světelných zdrojů a komponentů svítidel, prořezy keřů a větví stromů od elektrických zařízení, kontrola a opravy hlavních a podružných rozvaděčů veřejného osvětlení. V rámci údržby se provádí každý týden i noční kontrola osvětlení na katastrálním území města Frýdek-Místek a obcí, které do něj spadají. Na základě zjištěných závad a nedostatků poté je sestaven plán oprav a údržby světel na celém území statutárního města Frýdku-Místku. Minulý rok bylo provedeno 3160 prohlídek stožárových svorkovnic, vyměněno 1320 výbojek. Zaměstnanci technických služeb udělali 1530 pravidelných revizí na zařízení veřejného osvětlení a odstranili 230 závad. V průběhu loňského roku pracovníci provozu veřejného osvětlení zkontrolovali a opravili 103 rozvaděčů.


„Nesvíticí světla mohou také nahlásit sami občané, a to telefonicky přímo na náš dispečink veřejného osvětlení, který je k dispozici nonstop 7 dní v týdnu (telefonní číslo je 558 443 201 nebo 731 196 566), nebo mohou využít „Formulář pro hlášení poruch“ umístěný na webových stránkách www.tsfm.cz,“ informoval předseda představenstva TS a.s. Jaromír Kohut.

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page