top of page

Údržba města probíhá i v zimních měsících

23. 2. 2020

Vývoj počasí v letošní zimním období umožňuje zaměstnancům technických služeb provozu Komunikace místo odklízení sněhu provádět ve městě lokální opravy povrchů chodníků z betonových i žulových dlažeb, opravy poškozených liniových odvodnění (acodrainů), dosypávání krajnic asfaltovým recyklátem a také opravy velkých výtluků asfaltových povrchů místních komunikací tzv. studenou asfaltobetonovou směsí. Zároveň se provádí práce na údržbě mostních konstrukcí, ke kterým patří mosty, lávky a propustky. Provádí se zde očištění od náletových dřevin a zeleně, vyčištění od přesypané zeminy a komunálního odpadu, očištění od mechů a jiných nečistot.

Na lávce ve Frýdku, konkrétně cyklostezka přes řeku Morávku do Starého Města, se provádí oprava obou dilatací lávky, jedná se o přechod z lávky na chodník cyklostezky. Na základě požadavků statutárního města Frýdek-Místek, odboru dopravy a silničního hospodářství, TS a.s. vykonává některé stavební činnosti.

„V současnosti jsme dokončili opravu dvou chodníků na ulici M. Majerové u čp. 1917. Na jednom chodníku bylo nutno provést přespádování, protože se tam zadržovala voda. Naši zaměstnanci zde provedli částečné přeložení stávající plošné dlažby 50/50 cm tak, aby se na okolním terénu a chodníku již voda nedržela. Ve stejné lokalitě byla rovněž provedena oprava i druhého chodníku, a to včetně obrubníků. Zde byl kompletně rozebrán stávající chodník, který byl tvořen betonovými obrubami a dlažbou 30/30 cm. Obojí materiál byl už za hranicí životnosti. Nový chodník je opět v betonových obrubách a dlažba je z důvodu navázání na páteřní chodník, který je ze zámkové dlažby, rovněž zámková. Chodník splňuje požadavek NIPI (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace), tzn. šířka je minimálně 1,5 metru a má tzv. vodící linii pro slabozraké a nevidomé. V obou případech budou provedeny jemné terénní úpravy a osetí trávou až v jarním období. Od 11. února jsme taky začali s pracemi v lokalitě vnitroblok ulice Mánesova a Jeronýmova, chybí zde nájezdy pro kočárky a částečně budeme opravovat i schodiště,“ uvedl předseda představenstva Jaromír Kohut.

V plánu mají technické služby také opravu odvodnění před garážemi na ulici Vrchlického, práce budou započaty po dodávce speciální filtrační šachty. Předpokládaná realizace je v únoru 2020. Odvodnění má za úkol odvádět dešťové vody ze střech garáží a zabraňovat tak podmáčení a zatápění těchto garáží. V dané oblasti ale není žádná kanalizace, a tak je nutno odvodnění řešit vsakem do štěrkového podloží.

Dokončen je požadavek odboru dopravy a silničního hospodářství, který vzešel od občanů, a to zatápění podchodu pod ulicí Hlavní, od bývalého autobusového nádraží k bývalému Čedoku, nyní supermarket Albert. Byly zde vyměněny podélné zamřížované žlaby, které jsou umístěny pod oběma schodišti. Původní už byly za hranicí životnosti.

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page