top of page

Údržba komunikací a čištění v plném proudu

19. 8. 2020

I v těchto prázdninových dnech je v plném proudu údržba a úklid místních komunikací a přilehlých chodníků. Jarní úklid byl z důvodů obecně známých v souvislosti se šířením virové nákazy Koronavirus zahájen zhruba s měsíčním zpožděním, stejně tak muselo být celkem 14 blokových čištění (již dříve naplánovaných) odloženo a následně některým z těchto exponovaných lokalit byly stanoveny nové termíny.

„Celkem do konce druhé srpnové dekády provedli naši zaměstnanci provozu Komunikace 32 blokových čištění, do konce roku bychom dle plánu měli provést ještě dalších 25. V rámci stávajících provedení bylo vyčištěno více jak 500 kanalizačních vpustí, bylo realizováno celkem 135 odtahů vozidel a celková plocha vyčištěná v rámci blokových čištění činí téměř 17,5 ha místních komunikací a chodníků,“ analyzuje dosavadní bilanci předseda představenstva Ing. Jaromír Kohut.

V prázdninových dnech byly zahájeny také práce spojené s tzv. čištěním vnitrobloků v sídlištních částech města. Práce zahrnují na úsecích hlavních páteřních chodníků jejich oddrnění přerůstající trávou a následné strojní čištění.

„Jsme letos v menším časovém skluzu, protože nás výrazně zaměstnává třikrát v týdnu provádění postřiků prvků městského mobiliáře, autobusových zastávek, laviček v parcích a dětských prvků virucidními prostředky v návaznosti na nařízení Krajské hygienické stanice, proto v současné době jsme kompletně hotovi v lokalitách na sídlišti Slezská, Růžový pahorek a Anenská, v těchto dnech dokončujeme sídliště ČSA a postupně přecházíme na sídliště K Hájku,“ doplňuje Ing. Kohut.

Stále vyšší časové, ale i finanční, nároky, jsou vynakládány na likvidaci černých skládek. Patrně největší byla likvidována v průběhu měsíce července pod energolávkou spojující frýdeckou a místeckou část u haly Polárka, kde osmičlenná skupina pracovníků provozu likvidovala celé tři pracovní směny téměř 4 tuny odpadků. Jen nepatrně menší černou skládku likvidovali zaměstnanci technických služeb v zahrádkářské lokalitě Nad Moštárnou, kde na frýdeckou skládku byly odvezeny necelé dvě tuny odpadu.

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page