Provoz Zeleň

Zaměstnanci provozu provádí pravidelnou hygienickou údržbu a běžný úklid mobilních WC umístěných na veřejných prostranstvích města a hřbitovech.

Každodenně se provádí sběr psích exkrementů dle následujícího týdenního plánu:

Pondělí - sídliště Riviéra, Slezská, Stará Slezská
Úterý - parky Komenského, Puškinův, u Komerční banky, Janáčkův, Malý, Koloredovský, sady B. Smetany, Svobody,
Středa - sídliště Kolaříkova, Anenská, Spořilov, Pavlíkova-Lesní,
Čtvrtek - parky Komenského, Puškinův, u Komerční banky, Janáčkův, Malý,Koloredovský, sady B. Smetany, Svobody,
Pátek - sídliště Bezručova, Růžový pahorek, ulice Nad Lipinou, Lískovecká, K Hájku, Jiráskova, Husova, vč. přilehlých ulic.

Pravidelně se taky provádí úklid parků a sadů (sběr odpadků plošně v zeleni, na chodnících a okolo laviček), a to:v parcích Komenského, Puškinův, Janáčkův, Malý, Koloredovský, Centrální, pod zámkem, u nádraží a v sadech B. Smetany, Svobody.

V týdnu od 26.9. do 27.9. 2016 tento provoz realizuje:
• zálivku dřevin,
• strojní čištění parku Jižní svahy,
• pletí náletových dřevin - Jiráskovo sídliště, Frýdecký hřbitov, park Slezská II., sídliště Anenská,
• letní řezy dřevin a úklid větví, štěpkování po řezech,
• 3. seč doprovodné zeleně ve Frýdku - Na Vyhlídce, Kamenec, Pánské Nové Dvory,
• 4. seč parkového trávníku na sídlišti Kolaříkovo, Chlebovice, Lysůvky,
• 6. seč parterových trávníků v Místku - sídliště Kolaříkovo, Chlebovice, Lysůvky, Stará Riviéra.Oficiální stránky města Frýdku-Místku


Na úvodní stránku

TS a.s. - Naše služby pro Vaši pohodu