Čištění komunikací

Čištění komunikací - fotografie č.: 1

TS a.s. zajišťuje čištění a mytí vozovek, chodníků, veřejných prostranství, příkopů, autobusových čekáren, velkoprostorových skladů a hal, silničních vpustí, odvodňovacích kanálků a mřížek, schodištních ploch, parkovišť, podchodů. Tyto práce provádí zaměstnanci provozu s pomocí mechanismů (kropicí a zametací stroje) někdy spolu s ručním dočišťováním.

Dále provoz zajišťuje v pravidelných intervalech ruční čištění, kdy jsou v daných lokalitách ručně zametány a ručně sbírány papírky a odpadky.

Pro čištění uličních vpustí vlastní TS a.s. zařízení pro vysávání usazeného odpadu. Nedá se ovšem použít pro domovní odpad – fekálie.

Specifikum této činnosti je jarní úklid, kdy se po skončení zimního období provádí odklizení zbytků posypového materiálu a odrnování krajnic vozovek a chodníků. K této činnosti patří také čištění žlabů a příkop.

Aby byl úklid prováděn co nejefektivněji, bylo přistoupeno od roku 2007 k blokovému čištění ulic, které zahrnuje komplexní strojní i ruční úklid komunikací, včetně kanálových vpustí. V době konání blokového čištění nesmí stát v ulici žádné auto, v opačném případě je odtaženo. Blokové čištění začíná v půl sedmé ráno a končí ve dvě hodiny odpoledne. V osm hodin přijede na místo odtahová služba, která odtáhne vozy neukázněných řidičů, až pak je možno provést úklid důkladně.

Ve spolupráci s odborem Životního prostředí provádí TS a.s. likvidaci černých skládek po městě a okolí.


Kontaktní osoba:
Monika Legerská, 731 400 150, 558 443 213, monika.legerska@tsfm.cz

Fotografie k článku:

Čištění komunikací - fotografie č.: 2
Čištění komunikací - fotografie č.: 3
Čištění komunikací - fotografie č.: 4
Čištění komunikací - fotografie č.: 5
Čištění komunikací - fotografie č.: 6
Čištění komunikací - fotografie č.: 7
Čištění komunikací - fotografie č.: 8
Čištění komunikací - fotografie č.: 9
Čištění komunikací - fotografie č.: 10


Oficiální stránky města Frýdku-Místku


Na úvodní stránku

TS a.s. - Naše služby pro Vaši pohodu