Opravy asfaltových ploch

Opravy asfaltových ploch - fotografie č.: 1

V oblasti údržby komunikací provoz zajišťuje opravu překopů, asfaltových ploch a vjezdů. Opravy představují pokládku živičných krytů, koberců z obalované drtě. Prořezání živice a betonu se dělá řezačkou povrchů s měnitelnými kotouči. Pro hutnění vrstev podkladu opravované vozovky je používán vibrační válec a vibrační desky. Odstranění narušeného povrchu vozovky se provádí frézou. Vibrační desky a válce se využívají k zaválcování hřišť.

Pro pokládku ložných a krycích živičných vrstev je používán finišer Bitelli, toto zařízení je schopno klást živičnou vrstvu v šířce 50 až 300 mm při tloušťce pokládky 5 až 200 mm. Tento finišer má pásový podvozek, což mu umožňuje lepší pohyb na volné základové půdě a tím i větší rozsah použití. Pokládací lišta finišeru je vybavena vibračním zařízením, které zajišťuje primární zhutnění pokládané živice, a to až na cca 60% potřebné míry zhutnění. Pro lepší zpracovatelnost materiálu je lišta vybavena automaticky regulovanými plynovými hořáky.

Pro zaválcování živičných vrstev, ale i jiných materiálů jsou používány stroje, o váze 1,5 t a 2,4 t a pracovní šířce 1,2 m. Díky svým vibračním excentrickým závažím, pracujícím v olejové lázni, dosahují tyto stroje výborného zhutnění. Tento stroj je vybaveny tlakovým skrápěním, které zabraňuje lepení válcovaného materiálu na běhouny válce a tím i potrhání válcovaných živičných vrstev. Vedle výborného zhutňování dosahuje tento stroj rovněž vynikajícího vyhlazení zpracovaných ploch.

Pro frézování živičných ploch při opravách komunikací, ale i například i při výstavbách inženýrských sítí, kdy je zapotřebí odstranit živičný kryt komunikací používáme kolovou frézu. Rotor tohoto stroje frézuje betonovou nebo asfaltovou plochu až k zadané hloubce frézování, odfrézovaná hmota je prostřednictvím výškově nastavitelného dopravníku transportována dozadu na spolujedoucí nákladní vůz a převezena k dalšímu použití. Pro rovný stejnoměrný řez jsou všechny stroje vybaveny výškově nastavitelným mechanismem. Kolové frézy jsou vhodné pro použití v městských lokalitách, kde je požadována vysoká ovladatelnost, např. pro přesné objíždění poklopů kanálů. Fréza má šířku záběru 600 mm a hloubku frézování až 340 mm, což je výhodné zejména při výstavbě inženýrských sítí, kdy dochází k velkým úsporám nákladů.


Kontaktní osoby:
František Skoček, 731 196 602, 558 443 213, frantisek.skocek@tsfm.cz

Fotografie k článku:

Opravy asfaltových ploch - fotografie č.: 2
Opravy asfaltových ploch - fotografie č.: 3
Opravy asfaltových ploch - fotografie č.: 4
Opravy asfaltových ploch - fotografie č.: 5


Oficiální stránky města Frýdku-Místku


Na úvodní stránku

TS a.s. - Naše služby pro Vaši pohodu