Úklid komunikací a velkoprostorových ploch

Úklid komunikací a velkoprostorových ploch - fotografie č.: 1

TS a.s. zajišťuje čištění a mytí vozovek, chodníků, veřejných prostranství, příkopů, autobusových čekáren, velkoprostorových skladů a hal, silničních vpustí, odvodňovacích kanálků a mřížek, schodištních ploch, parkovišť, podchodů. Tyto práce provádí zaměstnanci provozu s pomocí mechanismů (kropicí a zametací stroje) někdy spolu s ručním dočišťováním.

Dále provoz zajišťuje ruční čištění, kdy jsou v daných lokalitách ručně zametány a ručně sbírány papírky a odpadky.

Pro čištění uličních vpustí vlastní TS a.s. zařízení pro vysávání usazeného odpadu. Nedá se ovšem použít pro domovní odpad – fekálie.

Specifikum této činnosti je jarní úklid, kdy se po skončení zimního období provádí odklizení zbytků posypového materiálu a odrnování krajnic vozovek a chodníků. K této činnosti patří také čištění žlabů a příkop.

TS a.s. provádí likvidaci černých skládek.


Kontaktní osoba:
Monika Legerská, 731 400 150, 558 443 213, monika.legerska@tsfm.cz

Fotografie k článku:

Úklid komunikací a velkoprostorových ploch - fotografie č.: 2
Úklid komunikací a velkoprostorových ploch - fotografie č.: 3
Úklid komunikací a velkoprostorových ploch - fotografie č.: 4


Oficiální stránky města Frýdku-Místku


Na úvodní stránku

TS a.s. - Naše služby pro Vaši pohodu