Výsledky testování spokojenosti se službami TS a.s.

Ve dnech od 21. do 31. července 2014 provedly technické služby již pojedenácté průzkum spokojenosti občanů Frýdku-Místku se službami, které poskytuje. Cílem bylo dosáhnout minimálně 75%-ní spokojenost, která zahrnuje odpovědi zcela spokojen i spokojen. Celkem bylo osloveno 460 respondentů, z toho 236 žen a 224 mužů. Z vyhodnocení odpovědí vyplývá, že ve většině činností je požadované procento splněno. Spokojenosti nad 90 % byla dosažena u správy a údržby veřejného osvětlení.Vyhodnocení v tabulkové a grafické podobě zde.

Věková struktura žen Absolutní
četnost
Relativní
četnost v %
od 18 do 30 let 63 26,69%
od 31 do 45 let 60 25,42%
od 46 do 60 let 58 24,58%
nad 60 let 55 23,31%
Celkem 236 100,00%

Věková struktura mužů

Absolutní
četnost

Relativní
četnost v %

od 18 do 30 let 52 23,21%
od 31 do 45 let 53 23,66%
od 46 do 60 let 64 28,57%
nad 60 let 55 24,55%
Celkem 224 100,00%Oficiální stránky města Frýdku-Místku


Na úvodní stránku

TS a.s. - Naše služby pro Vaši pohodu