Výstavby a rekonstrukce chodníků na veřejných pohřebištích

01.07.2019
V posledních červnových dnech zaměstnanci technických služeb dokončili stavební úpravy na veřejném pohřebišti v Lískovci, kde realizovali výstavbu chodníků, díky kterým je nyní umožněn kvalitní, bezbariérový zpevněný přístup k pěti ze šesti sekcí hřbitova, a to pod označením A, B, C, D a F.

„Zatím byl totiž zpevněn pouze hlavní vstup pro pěší v průchodu hlavního vstupu a taky byla zpevněna plocha s živičným krytem u zadní brány s kontejnerem na odpad. Chodníky jsou určeny převážně k pěšímu provozu a občasnému pojezdu lehčími vozidly. Navržená skladba konstrukce chodníků vyhovuje průjezdu vozidlům zimní údržby, autům s plošinou pro údržbu zeleně, vozidlům kameníků a hrobníků a podobně,“ uvedl předseda představenstva TS a.s. Jaromír Kohut.

Na tomto pohřebišti byla provedena úprava dlážděných krytů chodníků o rozloze 920 m2, byla upravena zelená plocha o rozměru 790 m2 a bylo vybudováno pět zákoutí s novými lavičkami. Tato stavební akce a její projekční řešení si vyžádalo pokácení 54 stromů, které však budou v rámci podzimní výsadby nahrazeny novými kusy.

Zástupci statutárního města Frýdek-Místek rozhodli o rekonstrukci centrální části veřejného pohřebiště na Nových Dvorech ve Frýdku. Zaměstnanci technických služeb zde zahájili své práce 1. července. Budou vybudovány nové zpevněné plochy z několika druhů dlažeb. Tyto jsou navrženy s únosností dostatečnou pro občasný pojezd vozidel údržby hřbitova a odvoz biologického odpadu.

Hlavní zpevněné plochy budou vystavěny z betonové dlažby přírodní šedé barvy o ploše 460 m2. V rámci stavebních prací bude provedeno i propojení chodníků, které vedou přes nově řešené prostranství.

Tyto chodníky budou tvořeny betonovou zámkovou dlažbou rovněž v barvě přírodní šedé o rozloze 185 m2. Některé části zpevněných ploch budou ze štípaných žulových kostek o ploše 135 m2. Projekt počítá také se šlapákovým chodníkem z pískovcových plochých kamenů, který propojí roh zpevněné plochy a přístup ke kapličce. Okapový chodník kapličky bude proveden z betonové dlažby a bude osazen do úrovně s povrchem okolního terénu. Pro propojení dvou výškových úrovní plochy hřbitova je navrženo venkovní schodiště na terénu. Je tvořeno 12 žulovými tryskanými stupni, schodišťové stěny budou s povrchem v provedení jako pohledový beton.

„Zpracovaný projekt počítá i s obnovou zdejšího mobiliáře. Bude osazeno sedm laviček s opěradlem a dvacet laviček bez opěradla. Lavičky budou tvořeny litinovými a dřevěnými prvky konstrukce, předpokládá se použití akátového dřeva s transparentním lakem. Nové budou i nádoby na květiny, budou tvořeny betonovou vanou s povrchem jako pohledový beton. Ten bude opatřen hydrofobizačním nátěrem. Dalšími prvky mobiliáře bude deset stolů pro svíce, které budou tvořeny žulovou deskou, její povrch bude tryskaný a horní plocha leštěná. Konečnou podobu veřejného pohřebiště po rekonstrukci mohou občané shlédnout na přiložených obrázcích vizualizace,“ uvedl předseda představenstva TS a.s.

Nově bude vyrobeno i označení vsypové loučky, které bude tvořeno dvěma čedičovými hrubě opracovanými kameny umístěnými na stojato do terénu. Na obou kamenech bude osazena tabulka z pryskyřičné hmoty imitující bronzovou desku s nápisem: „VSYPOVÁ LOUČKA“. Jelikož se jedná o relativně velký rozsah rozestavěného území, bude tato část z důvodu zajištění bezpečnosti pro občany neprůchodná a na vstupech na pohřebištích budou ve vývěsních skříňkách umístěny situační plánky s možnými trasami pohybu po dobu rekonstrukce. S ukončením prací se počítá v termínu do 31.10.2019.

vizualizace_1
vizualizace_2
vizualizace_3
vizualizace_4
vizualizace_5Oficiální stránky města Frýdku-Místku


Na úvodní stránku

TS a.s. - Naše služby pro Vaši pohodu