Výstavba nového chodníku na ulici Černá cesta a další velkoplošné opravy místních komunikací

Výstavba nového chodníku na ulici Černá cesta a další velkoplošné opravy místních komunikací - fotografie č.: 1

08.11.2019
Na základě rozhodnutí Rady města zahájili zaměstnanci technických služeb výstavbu chodníku pro pěší podél místní komunikace na ulici Černá cesta. Vystavěn bude úsek od křižovatky ul. Černá cesta s ul. Na Vyhlídce před č.p. 2706 směrem k ul. Obchodní až po č.p. 1376. Nově budovaný chodník bude navazovat na chodník stávající, jeho šíře bude 1,55 metů a délka 26,5 metrů, nový kryt bude proveden ze zámkové dlažby s napojením na stávající přilehlou zpevněnou asfaltovou místní komunikaci. Ze strany od zelené a zpevněné plochy bude chodník lemován betonovým chodníkovým obrubníkem. V rámci této stavby je realizována i přeložka vodovodu, která byla stavbou chodníku vyvolána.

„Na ulici Černá cesta bude vystavěn zcela nový chodník, jehož dokončení předpokládáme ještě letos do konce roku. Aktuálně naši zaměstnanci provádí ve spolupráci s vlastníkem inženýrské sítě přeložku vodovodního řádu a poté bude následovat výstavba dešťové kanalizace. Teprve následně přijde na řadu zahájení samotné stavby chodníkového tělesa,“ uvedl předseda představenstva TS a.s. Jaromír Kohut. „Souběžně s touto akcí v prvním listopadovém týdnu zahájíme další velkoplošné opravy místních komunikací, a to na ulicích V. Nezvala, Frýdlantská a Komenského. Na ulici Frýdlantské budeme opravovat celou autobusovou točnu a na ulici Komenského úsek mezi ulicemi F. Čejky a Frýdlantská. Nejprve odfrézujeme povrch komunikace v tloušťce cca 60 milimetrů, vyčistíme vyfrézovaný povrch vozovky samosběrným strojem. Po výškové úpravě uličních vpustí a kanálových poklopů provedeme aplikaci spojovacího asfaltového postřiku a následně přijde na řadu pokládka nového asfaltového povrchu finišerem. Asfaltobetonovou vrstvu pak zhutníme válcem a následně ještě ošetříme pracovní spáry. Hotovo bude do tří týdnů, pokud to klimatické podmínky dovolí,“ popsal Jaromír Kohut.

Fotografie k článku:

Výstavba nového chodníku na ulici Černá cesta a další velkoplošné opravy místních komunikací - fotografie č.: 2
Výstavba nového chodníku na ulici Černá cesta a další velkoplošné opravy místních komunikací - fotografie č.: 3


Oficiální stránky města Frýdku-Místku


Na úvodní stránku

TS a.s. - Naše služby pro Vaši pohodu