Výměna písku v městských pískovištích

Výměna písku v městských pískovištích - fotografie č.: 1

30.04.2019
V 15. týdnu začali zaměstnanci technických služeb s plánovanou každoroční výměnou písku v městských pískovištích. Dle harmonogramu schváleného odborem životního prostředí a zemědělství magistrátu města bude do konce dubna písek vyměněn v 37 pískovištích v certifikovaných dětských herních zařízeních (DHZ) a do konce května bude hotovo i dalších 46 pískovišť ve Frýdku a 34 v Místku. Celkem se vymění písek ve 117 pískovištích.

„Začali jsme v místecké části města na sídlištích Kolaříkovo, Anenská, Spořilov a postupně obnovíme písek ve všech pískovištích v majetku města. Nejprve naši pracovníci odtěží loňskou asi dvaceticentimetrovou vrstvu a pak naváží nový certifikovaný písek. Obměnu provádíme vždy na několika pískovištích souběžně. Naší snahou je práce provádět tak, aby doba mezi odtěžením a navezením nového písku byla co nejkratší. Samozřejmostí je i ruční úprava okolí. Z pískovišť, která jsou zahrnuta do plánu oprav, písek pouze odvážíme a nový písek doplníme až po opravě. V případě rozsáhlejších rekonstrukcí DHZ, například v Puškinově parku, který občané města znají pod názvem „U hříbku“, bude písek vyměněn až po jejím ukončení. Celkem použijeme při výměnách cca 250 tun certifikovaného písku, který splňuje příslušné hygienické podmínky, a to předepsanou zrnitost, obsah chemických látek a bakterií,“ uvedl Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva.

Péče o městská pískoviště probíhá i o prázdninách, kdy se provádí vyčištění, nakopání a v případě potřeby i dosypání písku.

Fotografie k článku:

Výměna písku v městských pískovištích - fotografie č.: 2


Oficiální stránky města Frýdku-Místku


Na úvodní stránku

TS a.s. - Naše služby pro Vaši pohodu