Všechny sekačky opět v terénu

Všechny sekačky opět v terénu - fotografie č.: 1

09.05.2018
Technické služby udržují pro statutární město Frýdek-Místek travnaté plochy s různou intenzitou údržby, včetně jeho místních částí Lískovec, Skalice, Panské Nové Dvory, Chlebovice, Zelinkovice a Lysůvky. Sečení veřejné zeleně probíhá od konce dubna až do konce září

Jelikož se loňský experiment bezezbytku osvědčil, stejně tak i letos je počítáno se zvýšeným počtem sečí parkových ploch. Jedním z důvodů tohoto rozhodnutí byl stoupající počet občanů, kteří jsou alergičtí na pyly kvetoucích trav, dalším důvodem byla také skutečnost, že nižší trávní porost se snadněji udržuje a zároveň takto upravené plochy jsou mnohem vzhlednější. Celkový počet pěti sečí však může být v závislosti na vývoji klimatických podmínek a podle aktuálního vzrůstu travního porostu operativně upraven.

Parterové trávníky, které tvoří většinu travnatých ploch v parcích, část ploch trávníků v centrálních lokalitách města a část ploch podél komunikací, budou v letošním roce sečeny až sedmkrát.

„Do terénu jsme vyjeli již 23. dubna. V posledním dubnovém týdnu tak byla provedena první seč parterových ploch a také první seč všech hřbitovů, které má společnost TS a.s. ve své správě,“ uvedl předseda představenstva technických služeb Jaromír Kohut a dodal, „že sekání pokračuje plynule od května parkovými plochami v souladu se schváleným harmonogramem odborem životního prostředí a zemědělství magistrátu města Frýdek-Místek. V terénu jsou zaměstnanci TS a.s. i o sobotách. V plném provozu je tak deset traktorových sekaček, několik křovinořezů a ručních sekaček s pojezdem, které jsou využívány na dočištění travnatých porostů podél obrubníků, zábradlí, laviček, odpadkových košů a jiných překážek v zeleni. Svahovité plochy s velkým sklonem jsou sečeny svahovou sekačkou Spider," doplnil předseda představenstva.

Po převedení cca 44 ha ploch z odboru správy obecního majetku do správy a údržby odboru životního prostředí a zemědělství magistrátu města Frýdek-Místek a po zahájení komplexní údržby městského arboreta o rozloze necelých dvou hektarů v letošním roce, tímto již společnost TS a.s. zajišťuje údržbu zeleně na území celého města o celkové rozloze 214,4 ha, přičemž jen travnaté porosty, ať už v podobě parkových, parterových či lučních ploch, tvoří plochu o výměře 174 ha. Zbytek je doprovodná zeleň, což jsou především silniční příkopy a květinové záhony. Kromě toho zaměstnanci technických služeb pečují o cca 3500 keřů a 17 500 listnatých a jehličnatých stromů.

Ve městě jsou však i travnaté plochy, jejichž údržbu nemají TS a.s. v kompetenci. Přesné vymezení je uvedeno na těchto webových stránkách v záložce O společnosti, „Vymezení udržovaných ploch“, včetně vyznačení v mapě města a fotografií.

Harmonogram sečí od 23.4.2018 do 26.5.2018 je zde.

Fotografie k článku:

Všechny sekačky opět v terénu - fotografie č.: 2
Všechny sekačky opět v terénu - fotografie č.: 3


Oficiální stránky města Frýdku-Místku


Na úvodní stránku

TS a.s. - Naše služby pro Vaši pohodu