Ve městě bude probíhat testování spokojenosti

31.07.2018
Již po patnácté letos vyrazí do ulic dvě studentky, aby mezi lidmi provedly průzkum zaměřený na spokojenost s činností technických služeb. Jako každý rok budou během letních dnů obcházet frekventované části města Frýdku-Místku, oslovovat kolemjdoucí a předem určenými dotazy zjišťovat stupeň spokojenosti, problematické místní lokality i případné mezery ve vykonávané každodenní práce zaměstnanců TS a.s. Respondenti se mohou vyjádřit, kde a v čem vidí rezervy při údržbě města, s čím jsou spokojeni a na co by se naopak společnost TS a.s. měla více zaměřit. Díky tomu, že vyplňování dotazníku probíhá ústně přímo v terénu, si mohou doplňujícími otázkami upřesnit a ujasnit odpovědi.

Studentky se letos budou v ulicích pohybovat v termínu od 1. do 10. srpna, zavítají také do místních částí tedy do Zelinkovic - Lysůvek, Chlebovic, Skalice a Lískovce. Dotázaných bude celkem 460 osob z Frýdku i Místku ve všech věkových kategoriích. A do jakých sfér provozu činnosti technických služeb budou dotazy směřovány? Otázky jsou zaměřené například na spokojenost v oblasti veřejného osvětlení, vánoční výzdoby, úklidu na území města, údržby zeleně, kvality městského mobiliáře, parkování či zimní údržby. Zajímá nás také zkušenost občanů s veřejnými WC.

„Vzhledem k tomu, že výsledky z tohoto testování spokojenosti ve městě mají přímý vliv na další vývoj činnosti technických služeb ve městě a je jedním z pilířů při sestavování strategického plánu na další léta, prosíme oslovené občany, aby se o své pocity s úrovní údržby ve městě podělili. Dotazník má celkem třináct otázek a jeho zodpovězení nezabere více než pět minut. Drobný reklamní předmět jako odměna může být za vyplnění motivující. Věříme, že nikomu není lhostejné prostředí, ve kterém žijeme, a občané tím získávají možnost na případné problémy ve svých lokalitách upozornit,“ uzavřel předseda představenstva Ing. Jaromír Kohut, který tímto vyzval občany ke spolupráci.Oficiální stránky města Frýdku-Místku


Na úvodní stránku

TS a.s. - Naše služby pro Vaši pohodu