V pátek 5.7. budou na Nových Dvorech probíhat stavební práce

02.07.2019
Při rekonstrukci centrální části veřejného pohřebiště na Nových Dvorech ve Frýdku, která byla zahájena 1. července, budou vybudovány nové zpevněné plochy, v rámci stavebních prací bude provedeno i propojení chodníků, které vedou přes nově řešené prostranství.

„Jelikož se jedná o relativně velký rozsah rozestavěného území, bude tato část z důvodu zajištění bezpečnosti pro občany neprůchodná a na vstupech na pohřebiště budou ve vývěsních skříňkách umístěny situační plánky s možnými trasami pohybu po dobu rekonstrukce. S ukončením prací se počítá v termínu do 31.10.2019. Chtěl bych touto formou občany informovat, že v pátek 5. července v centrální části hřbitova bude probíhat frézování stávajících betonů, tyto práce budou vykonávány od sedmi ráno do šesti večer. Prosíme občany, aby omluvili naše narušení pietnosti tohoto místa v den pracovního klidu a aby se pohybovali jen po vyznačených trasách“, uvedl předseda představenstva Jaromír Kohut.

Grafické znázornění rozsahu rekonstrukce zde.Oficiální stránky města Frýdku-Místku


Na úvodní stránku

TS a.s. - Naše služby pro Vaši pohodu