TS a.s. jsou na zimní údržbu připraveny

TS a.s. jsou na zimní údržbu připraveny - fotografie č.: 1

15.11.2019
Frýdecko-místecké technické služby mají ve své správě na 420 kilometrů místních komunikací počítáno včetně místních částí jako je Skalice, Panské Nové Dvory, Lískovec, Chlebovice, Zelinkovice, Lysůvky, Baranovice, Bahno, Gajerovice, přičemž 185 kilometrů jsou místní komunikace a 235 kilometrů čítají všechny chodníky. V rámci zimní údržby je však třeba říct, že z tohoto výčtu ne všechny jsou udržovány. Rozsah, způsob a technologie zimní údržby ve Frýdku-Místku se řídí plánem, jehož drobné úpravy byly v říjnu schváleny Radou města, a které reagovaly jednak na některé připomínky občanů, případně i na aktuální vývoj průjezdnosti ve městě spojený především s výstavbou obchvatu nebo omezeními v rámci stavebních prací, případně oprav v některých lokalitách.

Místní komunikace jsou v plánu rozděleny do čtyř pořadí dle důležitosti. Do prvního patří sběrné místní komunikace s hromadnou veřejnou a linkovou osobní dopravou, příjezdové místní komunikace ke zdravotnickým zařízením a další významné místní komunikace. Jako druhé v pořadí jsou sběrné místní komunikace nezařazené do 1. pořadí a důležité obslužné místní komunikace. Ve třetím jsou pak řazeny ostatní obslužné místní komunikace nezařazené do druhého pořadí a důležité obslužné místní komunikace. Do čtvrté skupiny jsou zahrnuty místní komunikace, na nichž se zimní údržba neprovádí na základě Nařízení města, které rovněž upravuje technické podmínky provádění zimní údržby chodníků.

„Posypovou solí jsme dostatečně předzásobeni, momentálně máme na skladu celkem 1235 tun, inertní posyp bude navážen operativně. Na začátku letošního roku byly zakoupeny dvě nové radlice pro zapojení k traktorům. Na jaře byl pořízen pro provoz Zeleň nový traktor, který bude v zimním období využíván k plužení. V podzimních měsících byl dodán nový universální nosič nářadí, který má mimo jiné také radlici a sypací nástavbu právě pro účely zimní údržby a bude využíván především k údržbě chodníků. Od 1. listopadu již máme v provozu dispečerskou službu zimní údržby, a to po celých 24 hodin denně. Oproti předešlým létům budou některé z tras zimní údržby částečně pozměněny, a to hlavně z důvodu probíhajících stavebních prací. Jedná se například o lokality dotčené výstavbou obchvatu města, opravou Rubikovy křižovatky či opravou zábradlí podél chodníku na ulici Revoluční poblíž „Selika“. Na základě zkušeností z předchozích průběhů zimní údržby byly do plánu letos navíc zahrnuty některé části komunikací, zejména chodníků, které udržovány doposud nebyly. Především ale jako každým rokem i letos chci upozornit, že úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích a na průjezdních úsecích silnic, vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky,“ uvedl předseda představenstva Jaromír Kohut.

Technické služby udržují pouze komunikace svěřené jim vlastníkem, statutárním městem Frýdek-Místek, do správy. Ostatní silnice, konkrétně silnice II. a III. třídy, udržuje Správa silnic Moravskoslezského kraje a silnice I. třídy Ředitelství silnic a dálnic ČR. Jedná se o ulice Bruzovská, Revoluční, Obchodní, Slezská, Hlavní třída, Beskydská, Janáčkova, 17. listopadu, Opletalova, Lískovecká, Podpuklí, Palkovická a Příborská.

Telefonní číslo na dispečera zimní údržby TS a.s.: 558 443 213.

Fotografie k článku:

TS a.s. jsou na zimní údržbu připraveny - fotografie č.: 2


Oficiální stránky města Frýdku-Místku


Na úvodní stránku

TS a.s. - Naše služby pro Vaši pohodu