Technické služby spolupracují se školami

12.06.2018
Již od roku 2016 začala společnost TS a.s. na základě jednoho z hlavních bodů svého strategického plánu rozvoje společnosti spolupracovat s odbornými středními školami ve Frýdku-Místku.

„Zaměřili jsme se na střední školy ve městě, které vzdělávají studenty v oborech a činnostech, které mohou následně uplatnit jako zaměstnanci naší společnosti. Klíčové jsou pro nás obory zemědělec-farmář, zahradník, opravář zemědělských strojů, zedník, elektrikář, truhlář, instalatér, tesař a podobně,“ vyjmenoval zájmové obory předseda představenstva TS a.s. Jaromír Kohut. Spolupráce proto byla navázána se Střední odbornou školou Frýdek-Místek, p. o., v jejímž čele stojí ředitel Ing. Pavel Řezníček a se Střední odbornou školou řemesel a služeb, p. o., kterou vede Mgr. Pavel Solich. „Oba ředitelé nápad možné budoucí spolupráce kvitovali a umožnili vedoucímu útvaru lidských zdrojů TS a.s. Mgr. Petru Cvikovi vejít v užší spolupráci s odbornými garanty vzdělávání na obou školách. Ten měl v uplynulé době možnost jednak rozdávat ve školách reklamní a propagační materiály společnosti, příležitost dostal také k návštěvě výuky a představení společnosti u konkrétních vybraných tříd. Výsledkem spolupráce se SOŠ Frýdek-Místek, konkrétně pracovištěm na Hrázi a jeho vedoucím učitelem Mgr. Davidem Hovjackým, byla exkurze vybraných žáků této školy v TS a.s. Jako první naši společnost navštívili dne 31. května 2018 studenti oboru zemědělec-farmář. Těm vedoucí provozu Zeleň Ing. Radim Svoboda poutavě představil všechno, co provoz pro údržbu a výsadbu zeleně v našem městě dělá a co konkrétního by studenti jako případní zaměstnanci naší společnosti mohli dělat. Podobně proběhla také návštěva studentů oboru opravář zemědělských strojů o týden později. Těm praktickou ukázku strojů, s nimiž by mohli pracovat a prohlídku areálu zprostředkoval Bc. Radek Skotnica, vedoucí provozu Technická správa. „Akce to byla zdařilá, studenti po skončení exkurze dostali na památku propagační materiály společnosti a já doufám, že jsme je zaujali natolik, že se některý z nich v brzké době stane naším kmenovým zaměstnancem,“ zakončil hodnocení prozatímní spolupráce předseda představenstva Jaromír Kohut. Další termín návštěvy je naplánován na září tohoto roku. „To přijdou současní studenti druhých ročníků, kteří budou mít celý školní rok možnost na naši nabídku práce zareagovat,“ upřesnil Mgr. Petr Cvik.Oficiální stránky města Frýdku-Místku


Na úvodní stránku

TS a.s. - Naše služby pro Vaši pohodu