Technické služby i v parných dnech opravují místní komunikace a chodníky

Technické služby i v parných dnech opravují místní komunikace a chodníky - fotografie č.: 1

22.08.2018
Zaměstnanci technických služeb i v těchto tropických teplotách opravují povrchy místních vozovek, chodníků a provádí velkoplošnou pokládku asfaltobetonové směsi.

„Naši pracovníci pokračují v plánovaných opravách městských komunikací i v těchto parných dnech. V minulém týdnu jsme dokončili opravu komunikace o ploše 2 381 m2 na ulici Bahno-Příkopy, od garáží po ulici Čelakovského, kde jsme nejprve vyfrézovali svrchní část asfaltového povrchu a po vyčištění a provedení spojovacího asfaltového postřiku jsme finišerem položili nový povrch a následně jsme ještě provedli ošetření pracovních spár. Rovněž jsme v uplynulém týdnu dokončili opravy komunikací na ulicích Jabloňová a Žižkova a opravili jsme chodník na ulici B. Němcové,“ uvedl předseda představenstva Jaromír Kohut.

Aktuálně technické služby dokončují rekonstrukci příjezdových ploch a vstupů MŠ F-M, J. Myslivečka 1883, která zahrnuje rekonstrukci příjezdové komunikace v areálu mateřské školy, odbourání dvou stávajících betonových ramp – vstupů do pavilonů mateřské školy včetně vybudování nových schodišť a bezbariérové rampy, provedení dešťové kanalizace a související terénní úpravy. Souběžně s touto akcí probíhají opravy zpevněných ploch na ulici Sadová – před domem s pečovatelskou službou č.p. 604 ve Frýdku (včetně výměny silničních obrub) a oprava zpevněných ploch – chodníků v areálu MŠ Lískovecká 2850 rovněž ve Frýdku. Tento týden probíhá pokládka asfaltobetonové směsi na chodníku u autobusového zálivu na ulici Revoluční a také se opravuje místní komunikace v Chlebovicích před prodejnou Jednota. Některé již zahájené práce budou pokračovat i v září, jedná se o opravy chodníků na ulici Pod Školou a Nad Stadionem ve Frýdku, včetně výměny silničních a chodníkových obrub.

„Město vlastní zhruba 175 km vozovek a 180 km chodníků. Každoročně do jejich údržby investuje desítky milionů. Letos je v rozpočtu vyčleněno na opravy cest a chodníků téměř 33 milionů korun,“ doplnil náměstek primátora Karel Deutscher.

V průběhu září přijdou na řadu další opravy místních komunikací, konkrétně se jedná o:

Oprava komunikace – Lískovec Kavčonky, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku

Oprava komunikace – Lískovec Gajerovice, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku

Oprava komunikace – ul. Pod Školou a Nad Stadionem, k.ú. Frýdek

Oprava komunikace – ul. Svatopluka Čecha, k.ú. Místek

Oprava chodníku – ul. M. Majerové, k.ú. Místek

Oprava zpevněné plochy na ul. Dr. Jánského

Oprava chodníků na ul. slezská, Dr. Petra a ul. Lipová, k.ú. Frýdek (včetně výměny silničních a chodníkových obrub)

Fotky jsou z akce rekonstrukce příjezdových ploch a vstupů MŠ FM, J. Myslivečka 1883.

Fotografie k článku:

Technické služby i v parných dnech opravují místní komunikace a chodníky - fotografie č.: 2
Technické služby i v parných dnech opravují místní komunikace a chodníky - fotografie č.: 3
Technické služby i v parných dnech opravují místní komunikace a chodníky - fotografie č.: 4


Oficiální stránky města Frýdku-Místku


Na úvodní stránku

TS a.s. - Naše služby pro Vaši pohodu