Opravy místních komunikací se již rozjely

Opravy místních komunikací se již rozjely - fotografie č.: 1

05.04.2019
Opravám místních komunikací nejprve předchází důkladná kontrola stavu povrchu vozovek, na základě které je zpracován Plán oprav výtluků pro daný rok, který schvaluje odbor silničního hospodářství a dopravy magistrátu města.

„Naši zaměstnanci začali v pondělí 1. dubna provizorně vyspravovat výmoly, při nichž se nejnebezpečnější a nejvíce poškozená místa vyplní asfaltobetonovou směsí. Výhodou této metody je především rychlost provedení. Takto opravené výtluky jsou následně v plánovaných termínech spraveny řádnou opravou, což představuje zařezání povrchu v nezbytně nutném rozsahu, vyfrézování vydroleného asfaltu, vyčištění předmětného místa, posléze následuje pokládka nového povrchu zakončená zaválcováním a zalitím spár. Nejdříve jsou výtluky řádnými opravami vyspraveny na ulici Míru a pak se bude pokračovat na ulicích Resslova, Křižíkova, Dlouhá a Olbrachtova. Tyto komunikace patří k autobusovým trasám, které přicházejí při opravách vždy na řadu jako první,“ uvedl předseda představenstva Ing. Jaromír Kohut.

Zaměstnanci TS a.s. také asfaltují na ulici Čs. armády, a to kolem opravených uličních vpustí, kdy se provádí výšková úprava vpustí nebo oprava poškozené šachtice.

Celoplošné opravy komunikací jsou zatím naplánované v obci Lískovec. U takových oprav se nejprve odfrézuje vrchní část vozovky a provedou se výškové úpravy kanalizačních poklopů, mříží uličních vpustí a vodovodních šoupátek. Pak následuje strojní čištění celé plochy a ruční příprava, kdy se osekají neofrézované částí asfaltu kolem obrubníků. Poté přichází na řadu spojovací postřik asfaltovou emulzí pro lepší spojení stávajícího podkladu a nové asfaltové vrstvy. Na takto připravený povrch je pak finišerem poležen nový asfalt, který je zaválcován sedmi tunovým válcem. Poslední činností na nově položeném asfaltovém koberci je ošetření pracovních spár zálivkovou hmotou.

Fotografie k článku:

Opravy místních komunikací se již rozjely - fotografie č.: 2
Opravy místních komunikací se již rozjely - fotografie č.: 3


Oficiální stránky města Frýdku-Místku


Na úvodní stránku

TS a.s. - Naše služby pro Vaši pohodu