Opravy místních komunikací běží podle plánu

Opravy místních komunikací běží podle plánu - fotografie č.: 1

08.07.2019
TS a.s. jako správce místních komunikací na území statutárního města Frýdek-Místek je i realizátor jejich oprav, ať již se jedná o opravy lokální nebo celoplošné. V poslední dekádě června provedli zaměstnanci provozu Komunikace celoplošné opravy na ulicích K Lesu - Na Podlesí, Bohuslava Martinů a 1. máje v sídlišti Riviéra. Aktuálně je rozpracována oprava chodníku i vozovky na ulici Zahradní, na ulici Mozartova a v plánu je také Rokycanova.

„Naši zaměstnanci v současnosti provádí pokládku živice na ulici Mozartova. Již v prvním červencovém týdnu vyfrézovali poškozenou svrchní část asfaltového povrchu o tloušťce 50 až 60 milimetrů, pak zařezali a osekali hrany živičného krytu pro navázání na přilehlé komunikace a vyčistili vyfrézovaný povrch vozovky samosběrným strojem. Po výškové úpravě uličních vpustí a kanálových poklopů provedou 9. července aplikaci spojovacího asfaltového postřiku a následnou pokládku nového povrchu finišerem. Asfaltobetonovou vrstvu je nutno pak zhutnit válcem a následně se ještě ošetří pracovní spáry. Při opravě komunikace na ulici Rokycanova budou navíc oproti uvedenému postupu na ulici Mozartova vybourány betonové obrubníky a nově bude položeno 146 metrů silničních a 141 metrů chodníkových obrub“, popsal předseda představenstva Jaromír Kohut.

Fotografie k článku:

Opravy místních komunikací běží podle plánu - fotografie č.: 2


Oficiální stránky města Frýdku-Místku


Na úvodní stránku

TS a.s. - Naše služby pro Vaši pohodu