Opravy komunikací v plném proudu

Opravy komunikací v plném proudu - fotografie č.: 1

15.06.2020
V posledních týdnech rozhodla Rada města Frýdku-Místku o celoplošných opravách několika místních komunikací na území města. Tyto práce bude realizovat městská společnost TS a.s.. V současné době je v plném proudu rozsáhlá oprava dopravně exponované třídy T.G. Masaryka. Souběžně s touto akcí provedla další četa provozu Komunikace pokládku asfaltobetonového krytu na ulici Václava Talicha.

„Práce byly zahájeny odfrézováním stávajícího asfaltu v průměrné tloušťce 60 mm. Následovalo strojní čištění povrchu v celém vyfrézovaném rozsahu a výměna 11 ks rámů i mříží u uličních vpustí. Před pokládkou nové vrstvy asfaltobetonového povrchu nanesli zaměstnanci na připravený povrch spojovací postřik. Samotná pokládka nového povrchu byla realizována v průběhu dvou dní a jako finální operace bylo provedeno zalití pracovních spár. Práce byly dokončeny v pondělí 15.06.,“ okomentoval průběh prací předseda představenstva TS a.s. Ing. Jaromír Kohut.

V podobném technologickém rozsahu jako ulice Václava Talicha, bude v průběhu druhé dekády měsíce června provedena oprava ulice Politických obětí a na konci měsíce přijde na řadu ulice Emy Destinové. Na první polovinu měsíce července jsou naplánovány opravy v místní části Lískovec, konkrétně na ulici Za Školou a podél hřbitova.

Fotografie k článku:

Opravy komunikací v plném proudu - fotografie č.: 2
Opravy komunikací v plném proudu - fotografie č.: 3


Oficiální stránky města Frýdku-Místku


Na úvodní stránku