Občané Frýdku-Místku jsou se službami TS a.s. spokojeni

07.09.2018

Technické služby již od roku 2004 pravidelně zjišťují, jak jsou frýdecko-místečtí občané spokojeni se službami, které TS a.s. vykonává pro svého vlastníka statutární město Frýdek-Místek. Od 1. do 8. srpna celkem 460 respondentů vyjadřovalo svou úroveň spokojenosti prostřednictvím odpovědí na dvanáct otázek, které se týkaly všech oblastí činností TS a.s.

„Pro letošní rok jsme si stanovili cíl dosáhnout 75% spokojenosti v každé dotazované činnosti, to se nám podařilo u většiny poskytovaných služeb splnit. Skokanem roku byla letos oblast spadající pod provoz Technická správa, a to správa městského mobiliáře, který zahrnuje údržbu autobusových zastávek, dětských hřišť, pískovišť a laviček. Tady spokojenost ve srovnání s loňským rokem vzrostla o 8,3 %, a to z 63,5 na 71,7 %. Občané projevili tak spokojenost především s rostoucí intenzitou údržby dětských hřišť, což pravděpodobně ovlivnila nová loňská oplocení 5 stávajících hřišť plotovými poli s dětskými motivy, které namalovali žáci zdejších základních škol. Byla postavena 2 nová hřiště a další bylo zrekonstruováno. Další změnou k lepšímu je letošní instalace nových laviček, a to v ulicích Novodvorská, Lískovecká, na zastávkách na Bruzovské, T. G. Masaryka, Ostravské a Na Veselé, také na cyklostezce u Ostravice, na ulici 17. listopadu, Janáčkově a na Olešné. Nové lavičky jsou také v Komenského parku, v parku pod zámkem, u Komerční banky a v parku u vlakového nádraží. Do konce roku budou ještě lavičky umístěny na ulicích M. Majerové, Lískovecká a na Malém Koloredově,“ uvedl Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva TS a.s.

Nevyšší úroveň spokojenosti (nad 90 %) byla dosažena v oblastech správy a údržby veřejného osvětlení a úklidu města. Zde letos společnost rozšířila své služby o letní úklid vnitrobloků na frýdecko-místeckých sídlištích, při kterém se prováděl úklid vnitřního prostranství mezi domy.

Na spokojenost ve výši 89 % dosáhla vánoční výzdoba ve městě a údržba zeleně v Místku. Občané tím kladně hodnotili již třetím rokem rozšiřující se vánoční výzdobu a obnovu jejich prvků. Pozitivně kvitují rostoucí počet květinových záhonů a nové způsoby jejich vysázení, letos přibyly další květinové plochy z přímých výsevů, novinkou jsou výsadby trvalkovo-letničkové v kombinaci s cibulovinami.

Stanovenou cílovou hodnotu technické služby splnily i v oblasti zimní údržby města a údržby zeleně ve Frýdku. Při hodnocení zimní údržby občané nejvíce vytýkali pozdní nasazení. TS a.s. však odklízení sněhu provádí podle Plánu zimní údržby, kde jsou specifikována místa plužení, druh použití posypového materiálu, včetně rozčlenění komunikací podle důležitosti. Jako první jsou vždy ošetřovány trasy hromadné veřejné dopravy a linkové osobní dopravy, ve druhém sledu přichází na řadu příjezdové místní komunikace ke zdravotnickým zařízením a další významné místní komunikace.

„Zlepšení naši občané očekávají stále v oblasti parkování, trápí je velký nedostatek parkovacích míst v centru i na sídlištích. Spokojenost zde poklesla o 3,5 %, z loňských 51,1 na letošní 47,6 %. Z odpovědí v průzkumu vzešel návrh na výstavbu parkovacích domů, což je velká investice a je na zvážení zástupců vedení města, zda takovou akci zařadí v následujících letech do městského rozpočtu,“ řekl předseda představenstva TS a.s.Oficiální stránky města Frýdku-Místku


Na úvodní stránku

TS a.s. - Naše služby pro Vaši pohodu