Nejnovější výsledky průzkumu spokojenosti

03.09.2019
Ve dnech 5. až 12. srpna probíhalo v ulicích Frýdku-Místku testování spokojenosti zdejších občanů se službami, které poskytují městské technické služby. Hodnocena byla úroveň veřejného osvětlení, nasvětlení přechodů pro chodce, slavnostní osvětlení, vánoční výzdoba, také úroveň údržby veřejné zeleně, městského mobiliáře, úklidu a provádění zimní údržby. Otázky se také týkaly i spokojenosti s čistotou veřejných WC a s údržbou parkovišť. Průzkumu se zúčastnilo celkem 460 respondentů.

„Testování spokojenosti frýdecko-místeckých občanů provádíme každoročně již od roku 2004, v posledních letech máme stanoveno za cíl dosáhnout 75% spokojenost ve všech oblastech dotazování. Velmi pozitivním výsledkem pro nás v letošním roce je dosažení 76,5 % spokojenosti s úrovní městského mobiliáře. Naposledy jsme hodnoty nad 75 % dosáhli před devíti roky. Občané pozitivně v této oblasti hodnotí zlepšení stavu autobusových zastávek, laviček, dětských hřišť a jejich oplocení. Stále zůstává ještě 16 % nespokojených dotazovaných, kteří by uvítali více laviček na ulici Lískovecká, opravu špatného stavu autobusových zastávek na ulicích Frýdlantská a Lískovecká, občané také postrádají lavičky na ulici T. G. Masaryka,“ uvedl předseda představenstva TS a.s. Jaromír Kohut.

Nejlepší výsledek byl zaznamenán v oblasti úklidu města, který se drží již čtvrtým rokem nad 90 procenty, v rozmezí 81 až 90 % se letos pohybuje úroveň veřejného osvětlení, nasvětlení přechodů pro chodce, vánoční výzdoby, slavnostního nasvětlení historických objektů a údržby zeleně v Místku. V intervalu 75 až 80 % je zimní údržba a údržba zeleně ve Frýdku.

Spokojenost s úrovní provozu parkovišť stagnuje již druhým rokem na hodnotě 47,6 %. Hlavním důvodem nespokojenosti občanů je nedostatek parkovacích míst jak v centru města, tak na sídlištích. Tento problém vedení města průběžně řeší, příkladem je vybudování nové odstavné plochy s možností parkování pro osmnáct osobních vozidel na ulici 28. října v Místku, místa vznikla v průběhu května a června na ploše veřejné zeleně v majetku statutárního města Frýdek-Místek.

V souvislosti s nově instalovanými oranžovými blikajícími návěstími na křižovatkách u Kauflandu, u magistrátu města a na křižovatce ulic Ostravská a Opletalova byla letos poprvé v dotaznících zjišťována i spokojenost se zajištěním bezpečnosti chodců pomocí těchto oranžových intenzivněji blikajících návěstí umístěných před přechody pro chodce, úroveň spokojenosti byla zjišťována z pohledu chodců i řidičů. Spokojenější byli chodci, řádově o dvě procenta, nespokojenost se v obou případech pohybovala kolem jednoho procenta, přibližně 80 % dotazovaných však nedovedlo nově instalovaná světla posoudit.

Podrobné výsledky testování společně s důvody jednotlivých nespokojeností budou předány zástupcům města k projednání a případnému zahrnutí zlepšení kritizovaných oblastí do investičních plánů města v následujících letech. Nedostatky, které TS a.s. může sama napravit, budou projednány na poradě vedení a v co nejkratším termínu odstraněny.

Vedení TS a.s. děkuje všem občanům, kteří se dotazování zúčastnili, za ochotu a za jejich návrhy na možná zlepšení, ale také za pochvalu. Celkové zlepšení služeb TS a.s. totiž vnímá 21,5 % respondentů.

Vývoj spokojenosti v letech 2004 až 2019 zdeOficiální stránky města Frýdku-Místku


Na úvodní stránku

TS a.s. - Naše služby pro Vaši pohodu