Na ulici Třanovského před prodejnou potravin probíhá oprava plochy

Na ulici Třanovského před prodejnou potravin probíhá oprava plochy - fotografie č.: 1

15.10.2019
Zaměstnanci technických služeb od 23. září opravují plochu před prodejnou potravin na ulici Třanovského ve Frýdku. Předpokládaný termín dokončení prací je 15. listopadu. Většinový druh krytů opravovaného prostranství tvořila betonová dlažba o rozměru 50 x 50 cm, značně opotřebovaná a poškozená.

„Opravovaná plocha se nachází v prostoru mezi ulicemi Dr. Vančury a Třanovského, blíže k ulici Dr. Vančury. Většinu plochy tvoří náměstíčko mezi budovami zdravotního střediska, restaurací Mexiko, pekárnou Lomná a prodejnou potravin INVA. Uprostřed je ostrůvek porostlý jehličnatými i listnatými keři. Tento prostor přiléhá těsně k prodejně potravin INVA a prodejně pekárny Lomná, zatímco mezi plochou a zdravotním střediskem leží pruh zeleně, který je na straně opravované plochy lemován betonovou opěrnou zídkou. K této hlavní ploše budou dále opraveny přístupy, a to přístupový chodník od blízkých panelových domů, přístupový chodník od ulice Dr. Vančury a rovněž od ulice Třanovského, mezi budovami prodejen a vstupem do patra restaurace,“ vysvětlil předseda představenstva TS a.s. Jaromír Kohut.

Na předávce a přejímce staveniště, za účasti pracovníka odboru životního prostředí a zemědělství magistrátu města bylo dohodnuto, že se do jalovcových keřů nebude zásadně zasahovat a že se jim půdorysný tvar opravované zpevněné plochy přizpůsobí. Převisy jalovcových keřů přes betonovou zídku budou nově olemovány betonovou obrubou a výměry nové zpevněné plochy se tak zmenší a plochy zeleně se zvýší. V rámci opravy bude provedena úplná výměna poškozené a opotřebované dlažby, a to včetně zemních prací v tloušťce 25 cm, doplněním štěrkových konstrukcí a pokládkou nové dlažby o rozměrech 200/200/80 mm v přírodní šedé barvě. V ploše oprav se nacházejí jak šoupátkové poklopy, tak i poklopy šachet (kruhové i čtvercové) a hydrantu. Tyto poklopy bude nutno vyzvednout či snížit do úrovně nové nivelety plochy. Zároveň bude nutno šachty a vpusti, podle jejich technického stavu, rekonstruovat. Betonová zídka se bude opravovat pouze lokálně.

Fotografie k článku:

Na ulici Třanovského před prodejnou potravin probíhá oprava plochy - fotografie č.: 2
Na ulici Třanovského před prodejnou potravin probíhá oprava plochy - fotografie č.: 3


Oficiální stránky města Frýdku-Místku


Na úvodní stránku

TS a.s. - Naše služby pro Vaši pohodu