Na Rivieře se mohou občané těšit na nové parkovací plochy

Na Rivieře se mohou občané těšit na nové parkovací plochy - fotografie č.: 1

23.05.2019
Zaměstnanci technických služeb začali s výstavbou nové odstavné plochy s možností parkování pro osmnáct osobních vozidel na ulici 28. října v Místku, konkrétně v blízkosti křižovatky ulic 28. října, Beethovenova a Ke Splavu. Parkovací místa vzniknou na ploše veřejné zeleně v majetku statutárního města Frýdek-Místek. Práce budou dokončeny vzhledem k nepříznivému počasí do konce června.

„Nová parkovací plocha vznikne v místech, kde dosud řidiči parkovali mimo vyhrazená parkoviště, přímo na trávníku, který pak býval často rozježděný. Práce jsme zahájili 13. května. Nejprve jsme sejmuli ornici, část se ponechává na staveništní meziskládce pro opětovné použití a zbytek byl odvezen do areálu TS a.s. Konstrukce zpevněné plochy bude bez betonových obrubníků po obvodu, ze snadno rozebíratelných štěrkových vrstev. Samotné plastové tvárnice se dají velice jednoduše pokládat, následně demontovat a zpětně instalovat. Velkou výhodou těchto tvárnic je vysoká zatížitelnost s vynikajícím roznesením svislých tlaků do podloží,“ vysvětlil předseda představenstva TS a.s. Jaromír Kohut.

K dalším výhodám patří vynikající dilatační schopnost celé plochy, mrazuvzdornost, odolnost proti UV záření i posypovým solím, ekologická nezávadnost (vyrobeno z recyklovaného materiálu), možnost montáže i zakřivených a obloukových ploch, nebrání přirozenému vsaku dešťové vody, zachování přirozeného vzhledu zpevněné plochy, snadná údržba ploch - odklízení sněhu, sekání trávy.

Před dokončením výstavby budou upraveny přilehlé zelené plochy a místa poškozená stavebním provozem. Kromě toho se zatravní výplň komůrek vlastní vegetační dlažby.

Fotografie k článku:

Na Rivieře se mohou občané těšit na nové parkovací plochy - fotografie č.: 2


Oficiální stránky města Frýdku-Místku


Na úvodní stránku

TS a.s. - Naše služby pro Vaši pohodu