Letní řezy stromů v městské zeleni

Letní řezy stromů v městské zeleni - fotografie č.: 1

19.08.2019
Zaměstnanci technických služeb od června do srpna provádějí řezy stromů v městské zeleni, a to na základě důkladné kontroly stavu dřevin pracovníky magistrátu města. Požadavky na řezy jsou průběžně zadávány z odboru životního prostředí a zemědělství i v současnosti, například z důvodu nově nabytých pozemků města, na kterých je potřeba dřeviny ošetřit. Tyto nově zadané práce budou ukončeny nejpozději do konce září.

„Řezy provádíme v průběhu vegetačního období, kdy je vhodná doba pro tyto práce. Začali jsme již v červnu. Tato údržba se dělá zejména z důvodu zvýšení celkové vitality a zdravotního stavu stromů, zajištění provozní bezpečnosti stromů, zajištění podchozích a podjezdných profilů komunikací a vyřešení některých oprávněných požadavků zdejších občanů, jedná se většinou o zasahování vegetace do fasád či oken domů. V současnosti se pracuje na celém území města. Vlivem nepříznivých klimatických podmínek, kdy došlo k přerušení sečí městských trávníků, jsme zaměstnance vykonávající kosení převedli do pracovních skupin, které provádějí řezy dřevin a tím se práce mohou vykonávat ve větším rozsahu než obvykle. Při řezech ve výškách jsou využívány montážní plošiny s dosahem 14 a 22 metrů,“ uvedl předseda představenstva Jaromír Kohut.

Po řezech následuje úklid větví, a to štěpkováním. Vzniklá štěpka se dále používá k zamulčovaní výsadeb a keřových skupin na plochách města.

Fotografie k článku:

Letní řezy stromů v městské zeleni - fotografie č.: 2
Letní řezy stromů v městské zeleni - fotografie č.: 3


Oficiální stránky města Frýdku-Místku


Na úvodní stránku

TS a.s. - Naše služby pro Vaši pohodu