Jak pokračuje péče o školní tulipánové záhony

Jak pokračuje péče o školní tulipánové záhony - fotografie č.: 1

25.05.2018
TS a.s. vyhlásily na podzim v roce 2016 pro základní školy na území statutárního města Frýdek-Místek soutěž o nejhezčí květinový záhon s cibulovinami. Cílem bylo probarvení školních zahrad v jarních měsících a oživení výuky žáků, kteří se výsadby zúčastnili. Ze strany TS a.s. byly práce spojené s přípravou záhonu a dodání 400 ks cibulovin realizováno formou poskytnutí účelově určeného věcného daru v průběhu listopadu 2016. Letos, když tulipány vykvetly již podruhé, byla vyhlášena vítězná škola, která se o záhon s tulipány nejlépe starala.

Celá akce začala již v říjnu 2016, kdy zaměstnanci technických služeb nejprve přihlášeným školám založili na školním pozemku záhon o maximální ploše cca 10 m2 dle zadání školy. Vytýčenou plochu poryli, odplevelili, půdu přihnojili a předali zástupcům škol po 400 kusech cibulek tulipánů, celkem v pěti různých barvách. Další práce už pak byly na žácích, kteří do připraveného záhonu darované cibule zasadili dle vlastních návrhů.
„Na začátku loňského května jsme rozkvetlé tulipánové záhony s komisí prohlédli a vyhodnotili jsme nejhezčí. Vítězem se stala Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555. Jejich záhon byl nejoriginálnější. Škola obdržela odměnu od TS a.s. formou poskytnutí účelově určeného finančního daru částku ve výši 10.000,- Kč na částečné pokrytí nákladů spojených s účastí v soutěži zainteresovaných žáků na školním výletu v roce 2017,“ uvedl předseda představenstva TS a.s. Ing. Jaromír Kohut a dodal, že společně s informacemi o vyhlášení vítěze soutěže obdržely tehdy školy zároveň pokyny a rady, jak pokračovat v péči o záhon i cibuloviny. „A letos v dubnu jsme školní zahrady opět navštívili, abychom zhodnotili, jak péče o záhony pokračuje. Nejlépe si vedla Mateřská škola Frýdek-Místek, Anenská 656, příspěvková organizace, která dokonce tulipány doplnila o macešky a sedmikrásky. Záhon byl precizně vyplevaný a zářil nádherně barvami. Tato školka zaslouženě dostane v následujících dnech od TS a.s. účelově určený finanční dar ve výši 10.000,- Kč na částečné pokrytí nákladů spojených se školním výletem v tomto roce. Na druhém místě se opět umístil záhon loňského vítěze a na třetím místě Základní škola Frýdek-Místek, Komenského 402. Musím zdůraznit, že všechny školy, které se umístily na pomyslných stupních vítězů, měly své záhonky velmi pěkné a za jejich přípravu a údržbu dostávají od nás velkou pochvalu,“ vysekl poklonu Ing. Kohut.

Fotografie k článku:

Jak pokračuje péče o školní tulipánové záhony - fotografie č.: 2
Jak pokračuje péče o školní tulipánové záhony - fotografie č.: 3


Oficiální stránky města Frýdku-Místku


Na úvodní stránku

TS a.s. - Naše služby pro Vaši pohodu