Blokové čištění ulic již zahájeno

Blokové čištění ulic již zahájeno - fotografie č.: 1

01.04.2019
Příznivé jarní počasí umožňuje zaměstnancům technických služeb uklízet město dle plánu. Provoz Komunikace zahájil 19. března úklid místních komunikací a veřejných prostranství, provoz Zeleň vyhrabává a uklízí veřejnou zeleň a od stejného dne souběžně s těmito pracemi probíhá dvakrát týdně blokové čištění ulic.

Jedná se o komplexní strojní i ruční úklid komunikace. Nejprve jsou ručně oškrabány travnaté drny, vyčištěny kanálové koše a vpusti a pak je provedeno strojní dočištění. Následně je komunikace umyta vodou z cisterny.

„Vždy týden dopředu jsou o blokovém čištění občané dané lokality informováni přenosným dopravním značením, na němž je uvedeno datum začátek čištění. Naši zaměstnanci na místo přijedou ráno v sedm hodin a začnou s úklidem. V osm hodin budou vozidla, která zůstanou v zóně blokového čištění, přemístěna na již vyčištěné úseky místních komunikací (ale opět v rámci zóny blokového čištění). Odtažena budou vozidla, která tvořila překážku silničního provozu (stání v křižovatce, „ve druhé řadě“ za zaparkovanými vozidly, na chodníku apod.). Přemístění vozidla bude účtováno jako započatý odtah. Za započatý odtah se považuje odtah, kdy bylo zahájeno nakládání vozidla, ale úkon se přeruší poté, co dorazí jeho majitel a vozidlo si sám přemístí. Samostatně bude řešena úhrada nákladů za přemístění vozu a zvlášť bude řešen přestupek. Žádáme majitele vozidel, kteří v aktuálně čištěné části města parkují, aby respektovali dočasný zákaz zastavení a svá auta umístili mimo zónu blokového čištění a nekomplikovali práci našim zaměstnancům,“ uvedl předseda představenstva TS a.s. Ing. Jaromír Kohut.

Čištění je organizováno osvědčeným postupem jako v předešlých letech, většinou v úterý a ve čtvrtek, ve výjimečných případech je čištění naplánováno na sobotu (na ulici Sadová a na parkovišti pod magistrátem) a na neděli (na ulici 8. pěšího pluku). Některá místa v centrech města jsou totiž během pracovního týdne velmi frekventovaná a je nemožné na nich zakázat parkování, z tohoto důvodu se čistí o víkendových dnech. Letos je v harmonogramu opět naplánováno 73 čištění místních komunikací, to poslední bude pravděpodobně 14. listopadu, vše bude koordinováno ovšem dle vývoje počasí. Harmonogram může být v průběhu roku dle potřeby doplňován o mimořádná bloková čištění, občané na tuto skutečnost budou vždy předem upozorněni prostřednictvím našeho webu i webových stránek statutárního města Frýdek-Místek.

Přehled blokového čištění ulic v průběhu dubna:

2.4. Dr. M. Tyrše

4.4. M. Majerové

9.4. Jiráskova I. (T. G. Masaryka – J. Hory)

11.4. Jiráskova II. (J. Hory – Střelniční)

16.4. J. Trnky

18.4. Jeronýmova

23.4. Mozartova

25.4. Beethovenova

30.4. V. Talicha a Myslivečka

Plán blokového čištění na rok 2019 k nahlédnutí zde.

Fotografie k článku:

Blokové čištění ulic již zahájeno - fotografie č.: 2
Blokové čištění ulic již zahájeno - fotografie č.: 3
Blokové čištění ulic již zahájeno - fotografie č.: 4


Oficiální stránky města Frýdku-Místku


Na úvodní stránku

TS a.s. - Naše služby pro Vaši pohodu