Blíží se termín zahájení jarní očisty města, ale bude ji mít kdo provádět?

Blíží se termín zahájení jarní očisty města, ale bude ji mít kdo provádět? - fotografie č.: 1

14.03.2019
Jak už bývá zvykem ve Frýdku-Místku, vítání jara jde ruku v ruce s důkladnou očistou celého města. Pracovníci technických služeb se na tuto práci vrhají s pomocí strojů i ručního nářadí, systematicky postupují celým městem a důkladně uklízí a vymetají komunikace, schodiště a různá zákoutí, která náleží do majetku statutárního města Frýdek-Místek. Vyškrabávají drny z chodníků, čistí odtokové žlábky, uklízejí odpadky z veřejných prostranství. Souběžně s odstraňováním nepořádku po zimním období jsou vyhrabávány veřejné zelené plochy. Zbaveny jsou tak zbytků listí, větví ale i například různého smetí z keřových výsadeb. Dovolí-li to povětrnostní podmínky, bude letos úklid zahájen 18. března a bude se provádět ve dvou skupinách (ve frýdecké části na sídlišti Slezská, v místecké části na sídlišti Anenská), souběžně bude prováděn úklid na schodištích a lávkách, strojním čištěním bude zahájen úklid autobusových tras. Souběžně budou práce zahájeny i v integrovaných částech města, začne se ve Skalici, pokračovat úklidové práce zhruba v týdenních intervalech budou následně v Chlebovicích, Zelinkovích-Lysůvkách, poté v Lískovci a naposled na Panských Nových Dvorech. Co se týče vyhrabání listí, práce budou zahájeny v Sadech Bedřicha Smetany, pokračovat se bude na Riviéře, zaměstnanci následně přejdou do Janáčkova Parku, pak na sídliště Bezručovo či Podpuklí, samozřejmě i do frýdecké části například na Jižní svahy nebo do Parku Pod zámkem. Aby práce neprobíhaly chaoticky, je zpracován a příslušným odborem města schválen harmonogram, ve kterém jsou v jednotlivých lokalitách stanoveny termíny úklidu. Půjde-li vše dle plánu, měla by jarní očista být hotova koncem dubna.

O den později 19. března bude zahájeno také i blokové čistění, které, jak už bývá zvykem, je prováděno zpravidla dvakrát týdně, vždy v úterý a ve čtvrtek. Výjimkou bývají hodně frekventovaná místa, kde je nemožné, aby neparkovala auta během pracovního dne jako například ulice 8. pěšího pluku, parkoviště pod magistrátem města Frýdku-Místku, nebo ulice Sadová, tam budou bloková čištění provedena o víkendu. „Na tyto akce bude vždy týden dopředu upozorňovat dopravní značení se zákazem zastavení a uvedením času úklidu. Vozidla, která i přesto budou po dobu čištění v zákazu stát, budou přesunuta, případně odtažena a manipulace s překážejícím autem bude jejím majitelům naúčtována. Půjde-li vše dle plánu, poslední čištění proběhne 14. listopadu,“ informoval předseda představenstva Ing. Jaromír Kohut. Harmonogram blokového čistění stejně jako harmonogram jarního úklidu naleznete na našich webových stránkách nebo při prokliku zde.

„Bohužel však letos narážíme na jednu překážku, a tou jsou lidské zdroje. Na jarní úklid obvykle nabíráme lidi z úřadu práce v rámci veřejně prospěšných prací, letos to však vypadá, že na úřadu už není moc vhodných kandidátů. Na pokrytí činností provozu Zeleň a Komunikace jsme měli požadavek na celkem 35 zaměstnanců, tento stav však bude pravděpodobně pokryt necelou jednou třetinou. Samozřejmě hledáme náhradní řešení, aby konečný výsledek úklidových prací proběhl k maximální spokojenosti všech občanů. Jsme si vědomi, že obyvatelé města si už zvykli na vysokou úroveň upraveného vzhledu města Frýdku-Místku, je to pro ně již letitý standard. A technické služby rozhodně nemají v plánu z těchto nároků na čistotu nějak slevit,“ uzavřel Ing. Jaromír Kohut.

Fotografie k článku:

Blíží se termín zahájení jarní očisty města, ale bude ji mít kdo provádět? - fotografie č.: 2
Blíží se termín zahájení jarní očisty města, ale bude ji mít kdo provádět? - fotografie č.: 3
Blíží se termín zahájení jarní očisty města, ale bude ji mít kdo provádět? - fotografie č.: 4


Oficiální stránky města Frýdku-Místku


Na úvodní stránku

TS a.s. - Naše služby pro Vaši pohodu