Archív aktualit

PF 2018 (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

18.12.2017
Vážení obchodní přátelé, pro spuštění našeho elektronického zvukového PF 2018 klikněte zde.


V pátek 1. 12. bude rozsvícen Vánoční strom spolu s výzdobou města (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

21.11.2017
S přípravou města na adventní čas začaly technické služby již na konci října, letos poprvé budou vánočně vyzdobeny ulice Bruzovská a Revoluční. Nově se bude lesknout třída T. G. Masaryka i budova magistrátu města.


Technické jsou na zimní údržbu města připraveny (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

9.11.2017
Od středy 1. listopadu zač
alo podle vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, zimní období, které potrvá až do 31. března. Provádění zimní údržby místních komunikací ve městě je jednak legislativně upraveno touto vyhláškou a zároveň nařízením města, které vymezuje neudržované úseky a technické podmínky provádění zimní údržby chodníků. Radou města byl schválen Plán zimní údržby, kterým se zimní období prodlužuje, a to od 1. října. do 30. dubna. Plán zahrnuje celkem 352 km místních komunikací, které patří do správy Statutárního města Frýdek-Místek, včetně komunikací v místních částech Lískovec, Skalice, Panské Nové Dvory, Chlebovice, Zelinkovice, Lysůvky, ale také lokality Baranovice, Gajerovice, Bahno.


Sběr listí v plném proudu (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

07.11.2017
Technické služby zahájily na přelomu měsíce října a listopadu, v souladu s harmonogramem schváleným odborem životního prostředí a zemědělství magistrátu města Frýdek-Místek (harmonogram), podzimní úklid listí. Konkrétně 30. října vyrazily traktorové sekačky na plochy zeleně, aby postupně na území celého města začaly odstraňovat napadané listí z okolních stromů. Na nepřístupných plochách, především pod stromy a keři nebo kolem městského mobiliáře, kde se strojní technika nedostane, probíhá ruční vyhrabání. Takto sebrané listí odváží nejméně dvěma vozidly s kontejnery na kompostárnu společnosti Frýdecká skládka a.s. do Bruzovic, kde se biologický odpad zpracovává.


Poslední úprava letošního plánu blokového čištění (zobrazit celý článek)

01.11.2017
Termín blokové čištění na ulici Kolaříkova je posunut ze čtvrtku 16. listopadu na úterý 14. listopadu.

Změna výsadby na frýdecko-místeckých záhonech (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

20.10.2017
V minulém týdnu začaly přípravné práce pro výsadbu nových květinových sazenic. Celkem bude vysazeno 8 tisíc dvouletek (1 500 pomněnek, 1 400 sedmikrásek, 4 000 macešek, 1 100 chejrů) a 3,6 tisíc cibulovin (3 000 tulipánů a 600 ks hyacintů).

Jednotlivé druhy a jejich barevnost květů je volena tak, aby rostliny k sobě ladily anebo naopak vytvořily zajímavé kontrasty. Frýdecké dvouletkové záhony jsou na ploše 166 m2, místecké záhony mají rozlohu 368 m2.


Komentář k výsledkům průzkumu spokojenosti občanů FM se službami TS a.s. (zobrazit celý článek)

04.09.2017
Technické služby již čtrnáct let testují spokojenost občanů se službami, které poskytují statutárnímu městu Frýdek-Místek. Dotazování prováděly proškolené studentky ve dnech 1. až 8. srpna, průzkumu se zúčastnilo celkem 460 respondentů z různých částí města.

Další změny v Plánu blokového čištění (zobrazit celý článek)

23.08.2017
Na úterý 5. září 2017 bylo naplánováno blokové čištění na
ulici Třanovského, které je však z důvodu provádění prací na této komunikaci a v jejím okolí ZRUŠENO. V uvolněném termínu bude provedeno blokové čištění ulice Čajkovského, o kterém bude od úterý 29. srpna informovat přenosné dopravní značení.

Letní údržba veřejné zeleně (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

09.08.2017
V těchto horkých dnech zaměstnanci Technických služeb každodenně provádí zálivku květinových záhonů a nových výsadeb ve veřejné zeleni. Provádí letní řezy dřevin a začali s pátou sečí parterových trávníků a čtvrtou parkových ploch.


Průzkum spokojenosti mezi občany Frýdku-Místku (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

25.07.2017
Občané budou mít opět možnost vyjádřit míru spokojenosti se službami, které poskytují místní technické služby. Od úterý 1. srpna do pondělí 7. srpna budou městskými částmi Frýdku-Místku procházet dvě studentky, které budou prostřednictvím ústního dotazování zjišťovat, jak jsou zdejší občané spokojeni s prací TS a.s.


16.7. proběhne náhradní termín blokového čištění ulice 8. pěšího pluku (zobrazit celý článek)

04.07.2017
V neděli 16. července bude provedeno náhradní blokové čištění na ulici 8. pěšího pluku, od pátku 7. července zde bude o úklidu informovat přenosné dopravní značení,
na němž bude uvedeno datum i hodinové vymezení úklidu. Zaměstnanci přijedou na místo ráno v sedm hodin, hotovo budou mít nejpozději do 13.30 odpoledne.

Hrobová matrika bude mít nové prostory (zobrazit celý článek)

28.06.2017
Od pondělí 3. července 2017 budou služby související s agendou hrobové matriky poskytovány v nových prostorách, hned vedle úřadovny pohřební služby Pietas, kde matrika původně byla umístěna. Technické služby tuto agendu zajišťují pro statutární město Frýdek-Místek.

Změna v blokovém čištění na ulici Třanovského (zobrazit celý článek)

27.06.2017
Upozorňujeme občany zejména bydlící na ulici Třanovského, že je zde z důvodu provádění výkopových prací zrušeno blokové čištění, které bylo naplánováno na úterý 4. července. Místo této lokality bude v tento den provedeno blokové čištění na ulici Mozartova, které bylo v jarních měsících z důvodu nepříznivého počasí zrušeno. Občané budou o úklidu v této lokalitě informováni přenosným dopravním značením od úterý 27. června.

Ve Frýdku-Místku přibyly další květinové záhony (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

14.06.2017
Zaměstnanci technických služeb dokončili výsadbu 1 133 m2
letničkových záhonů, na kterých zasadili celkem 30 700 předpěstovaných sazenic. Město zdobí i šest nových záhonů, které byly vytvořeny u příležitosti 750 let založení města Frýdku-Místku.


Zrušení blokového čištění (zobrazit celý článek)

07.06.2017
Upozorňujeme občany, že po dohodě se zástupci Magistrátu města Frýdku-Místku bylo rozhodnuto o zrušení blokového čištění na ulici 8. pěšího pluku, které bylo naplánováno na neděli 18. června 2017. V tuto dobu se koná v Místku Mezinárodní folklórní festival, čištění dané lokality bylo naplánováno před zveřejněním data konání této akce. Náhradní termín úklidu bude zveřejněn v dostatečném předstihu na těchto webových stránkách a na webových stránkách statutárního města Frýdku-Místku.

Skluzavky na Olešné jsou opět v provozu (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

2.6.2017
Velké skluzavky a houpací lana na multifunkčním hřišti v areálu přehrady Olešná opět lákají k dovádění. V prostoru kolem nich byl položen travnatý koberec a dokončeno bylo také oplocení zabraňující dětem nepozornému vběhnutí na cyklostezku, která je zejména v letních měsících plná bruslařů a cyklistů


Technické služby mají všechny sekačky v terénu (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

26.05.2017
Technické služby udržují pro statutární město Frýdek-Místek 150 hektarů travnatých ploch, s různou intenzitou údržby, včetně jeho místních částí Lískovec, Skalice, Panské Nové Dvory, Chlebovice, Zelinkovice a Lysůvky. Sečení veřejné zeleně probíhá od konce dubna až do konce září.


Úplná uzavírka místní komunikace ul. K Sedlištím v Lískovci potrvá tři měsíce (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

26.05.2017
Upozorňujeme zejména občany Lískovce a dále všechny, kteří tuto komunikaci využívají, že po dobu tří měsíců, a to v období od 1. června do 31. srpna 2017, bude provedena úplná uzavírka části této místní komunikace.


Vyhlášení soutěže o nejhezčí tulipánový záhon (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

18.05.2017
Počátkem loňského září vedení technických služeb vyhlásilo soutěž pro základní školy na území Statutárního města Frýdek-Místek o nejkrásnější květinový záhon s cibulovinami. Dodání 400 ks tulipánových cibulovin a práce spojené s přípravou záhonů bylo realizováno formou poskytnutí účelově určeného věcného daru ze strany TS a.s. každé přihlášené škole. Vítěz pak navíc obdrží od TS a.s. formou poskytnutí účelově určeného finančního daru částku ve výši 10.000,-Kč na částečné pokrytí nákladů spojených s účastí v soutěži zainteresovaných žáků na školním výletu v roce 2017.


PF 2017 (zobrazit celý článek)

Pohodové prožití vánočních svátků a načerpání nových sil přeje společnost TS a.s. PF 2017 se zobrazí kliknutím zde

Upozornění občanům (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

19.12.2016
Vyzýváme všechny návštěvníky hřbitovů ve Frýdku-Mísktu, ale také ve Skalici, Lískovci, Chlebovicích a Zelinkovicích – Lysůvkách, aby věnovali pozornost i vývěsním skříňkám umístěným u vchodových bran hlavních vstupů. V nich naleznou občané seznamy neuhrazených nájmů hrobů nebo neuzavřené smlouvy k hrobovým místům. Objevíte-li na seznamu své jméno nebo jméno rodinného příslušníka, obraťte se prosím na hrobovou matriku – Pohřební služba Pietas, Radniční 10, (naproti hlavní budovy magistrátu města) Frýdek-Místek, tel. č. 558 432 204 nebo 604 555 500 (nepřetržitá služba), kde Vám naši zaměstnanci poradí, jak dále postupovat.

Děkujeme.


Nejhezčí vánoční strom mají na Dvojce (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

09.12.2016
V nejkrásnějším období roku, v čase adventu, přibylo na území statutárního města Frýdek-Místek devět nových vánočních stromů. Přesně tolik základních a mateřských škol totiž přijalo výzvu společnosti TS a.s. a zúčastnilo se soutěže „O nejhezčí vánoční strom“.
Její podstatou bylo poskytnutí vánočních světelných ozdob jednotlivým školám společností TS a.s., přičemž žáci jednotlivých příspěvkových organizací měli za úkol vyrobit na vybrané stromy vánoční ozdoby. A ty také byly hlavním hodnotícím prvkem speciálně vybrané komise ze zaměstnanců TS a.s. a magistrátu města Frýdek-Místek, která provedla ve večerních hodinách dne 05.12.2016 samotné hodnocení.


Děti zdobí okolí svých škol (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

25.11.2016
Společnost TS a.s. letos pro základní a mateřské školy na území statutárního města Frýdku-Místku vyhlásila soutěže o nejhezčí vánoční strom a o nejhezčí květinový záhon s cibulovinami. Celkem se z oslovených přihlásilo 13 příspěvkových organizací. Některé školy se účastní obou soutěží, ale některé například nemají vhodný strom na školním pozemku k nastrojení nebo nemají vhodné místo pro vytvoření záhonu, proto se zapojili pouze do jedné z nich.


Výsadba nových stromů v plném proudu (zobrazit celý článek)

15.11.2016
Na základě pokynů pracovníků odboru Životního prostředí a zemědělství magistrátu města Frýdek-Místek zahájili zaměstnanci provozu „Zeleň“ společnosti TS a.s. práce spojené s výsadbou nových stromů na území statutárního města. Již v říjnu bylo vysázeno v rámci náhradních výsadeb celkem 13 nových stromů na centrálním hřbitově na Nových Dvorech ve Frýdku a další 25 ks stromů na katolickém hřbitově v Lískovci.

Mimořádné blokové čištění na ulici Lidická (zobrazit celý článek)

11.11.2016
Na základě žádosti odboru dopravy a silničního hospodářství magistrátu města Frýdku-Místu bude ve středu 16.11. provedeno mimořádné blokové čištění na ulici Lidická. Lokalita je označena přenosným dopravním značením již od 9. listopadu. Mapu čištění zobrazíte kliknutím zde. „Aby čištění bylo maximálně efektivní, nesmí po jeho dobu stát ve vymezeném prostoru žádné auto. Proto žádáme majitele vozidel, aby respektovali dopravní značení a včas přeparkovali. V opačném případě jim může být naúčtována pokuta za započatý odtah,“ informoval předseda představenstva TS a.s. Ing. Jaromír Kohut.

Technické služby pokračují v opravách v různých částech města (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

10.11.2016
Zatímco část pracovníků technických služeb dokončovala rekonstrukci lávky pro pěší přes řeku Ostravici na ulici Riegrova, další četa zaměstnanců zahájila výměnu odvodňovacích žlabů na ul. Tržní vyůsťující do náměstí Svobody v Místku. „Na ulici Tržní jsme provedli opravu části odvodnění v délce přibližně 72 metrů. Nejdříve byla odstraněna žulová dlažba, žlaby a stávající podloží. Často zde docházelo k vypadávání krytů žlabů v rámci většího dopravního provozu, proto zde bylo stávající líniové odvodnění nahrazeno novým z polymerbetonových monobloků, které bylo napojeno na původní kanalizační přípojky. Dílce nového odvodnění jsou z jednoho kusu, čímž se vypadávání krytů odstraní. Po osazení odvodňení byla žulová dlažba vrácena do původního stavu. Oprava byla ukončena v měsíci listopadu počátkem 45. týdne,“ informoval předseda představenstva Ing. Jaromír Kohut.


Sběr listí zahájen (zobrazit celý článek)

09.11.2016
Technické služby zahájily v souladu s harmonogramem, schváleným (odkaz) Odborem Životního prostředí a zemědělství magistrátu města Frýdek-Místek, podzimní úklid listí. Poslední říjnový den vyrazily letos naposled traktorové sekačky do ploch zeleně, aby postupně na území celého města začaly odstraňovat napadané listí z přilehlých stromů.

Instalace vánoční výzdoby v plném proudu (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

31.10.2016
O dva týdny dříve než v loňském roce zahájili zaměstnanci technických služeb instalaci vánoční výzdoby na území statutárního města Frýdek-Místek. Nezvykle již v polovině měsíce října začali pracovníci provozu Veřejné osvětlení vyvěšovat na sloupy LED vločky, LED slunce, LED hvězdy, zvonky, vločky, svícny, stromečky, hvězdy, převěsy a gejzíry.


Probíhající činnosti ve městě mohou činit překážky nejen chodcům (zobrazit celý článek)

20.10.2016
Na celém území města Frýdku-Místku mohou občané během chůze či jízdy narazit na drobné překážky, ať už v podobě prováděných drobných oprav, větších rekonstrukcí nebo i nových výstaveb. Zaměstnanci technických služeb nezahálejí a realizují více akcí najednou.

Upozornění (zobrazit celý článek)

13.10.2016
Upozorňujeme všechny občany, že dne 17. 10. budou ve Frýdku-Místku na parkovišti ulice Zámecká od 8.00 hodin probíhat stavební práce - oprava povrchu formou vyrovnávky živičných vrstev. Při této činnosti je nezbytně nutné, aby na ploše nepřekáželo žádné vozidlo. Žádáme tímto řidiče, aby respektovali přenosné dopravní značení a svá auta včas přeparkovali, v opačném případě jim hrozí odtah vozidel spojen s pokutou.

Testování spokojenosti v roce 2016 (zobrazit celý článek)

30.09.2016
Již od roku 2004 TS a.s. každoročně testují spokojenost zákazníků se službami, které poskytují. V letošním roce to bylo v termínu od pondělí 1. srpna až do středy 10. srpna. Dotazování prováděli dva studenti, pomocí dvanácti otázek zjišťovali u místních občanů, jak jsou spokojeni se stavem veřejného osvětlení, nasvětlení přechodů pro chodce, s úrovní vánoční výzdoby i slavnostního osvětlení historických objektů. Posuzován byl stav městského mobiliáře, který pod sebou zahrnuje autobusové zastávky, dětská hřiště, pískoviště a také lavičky. Hodnocena byla čistota veřejných WC, úklid města a samozřejmě i zimní údržba místních komunikací, údržba zeleně, provoz parkovišť a činnost hrobové matriky. Cílem bylo dosáhnout minimálně 75% spokojenost, která zahrnuje odpovědi zcela spokojen i spokojen. Celkem bylo osloveno 460 respondentů, z toho 232 žen a 228 mužů.


Změna blokového čištění na ulici Jungmannova (zobrazit celý článek)

09.09.2016
Vzhledem k probíhajícím stavebním pracím na více místech ve městě byla některá bloková čištění odložena a jiná dokonce i zrušena, protože by byla neefektivní. Vlivem těchto okolností bylo rozhodnuto,
že původně plánovaný termín blokového čištění dne 16.11. na ulici Jungmannova bude přeřazen již na úterý 27.9. Dopravní značení na to bude majitele vozidel upozorňovat od 20.9.

TS a.s. (zobrazit celý článek)

přijme do hlavního pracovního poměru:

Hlavní účetní

Multifunkční hřiště u přehrady Olešná bude rekonstruováno (zobrazit celý článek)

01.09.2016
O tom, že se multifunkční hřiště s pirátskými motivy umístěné u přehrady Olešná těší velké oblibě, svědčí jeho návštěvnost. Vydovádět se zde totiž mohou jak děti, tak i dospělí všech věkových kategorií, každý si zde přijde na své. Vysoká frekvence pohybu na ploše, zvláště nyní přes prázdniny, se však podepsala na celkovém stavu hřiště, které nyní musí být zrekonstruováno.

Další obnova veřejného osvětlení pokračuje (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

23.08.2016
V plánu údržby na tento rok má provoz Veřejné osvětlení výměnu devadesáti stožárů, které jsou již po své technické životnosti. Tyto sloupy veřejnosti sloužily po dobu třiceti let.


Změny v harmonogramu blokového čištění (zobrazit celý článek)

02.08.2016
Z důvodu plánované rekonstrukce ulice I. P. Pavlova rozhodlo vedení TS a.s. o zrušení blokového čištění této lokality dne 9. srpna 2016.

Technické budou opět zjišťovat, jak jsou občané spokojeni s jejich službami (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

29.07.2016
V pondělí 1. srpna začnou technické služby již potřinácté zjišťovat míru spokojenosti občanů se službami, které poskytují. Ústní dotazování budou provádět dva studenti, kteří se pomocí připravených otázek budou frýdecko-místeckých občanů ptát, jak jsou spokojeni se stavem veřejného osvětlení, nasvětlení přechodů pro chodce, s úrovní vánoční výzdoby i slavnostního osvětlení historických objektů. Hodnocen bude také stav městského mobiliáře, autobusových zastávek, dětských hřišť, pískovišť a také laviček. Posuzována bude rovněž čistota veřejných WC, úklid města a samozřejmě i zimní údržba místních komunikací, údržba zeleně, provoz parkovišť a činnost hrobové matriky.


Pravidelné kontroly hracích prvků na dětských hřištích (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

27.07.2016
Zaměstnanci technických služeb z provozu Technická správa pravidelně kontrolují a udržují 33 dětských certifikovaných hřišť, 129 necertifikovaných prvků, jako jsou například kolotoče a prolézačky. Celkem je na území statutárního města Frýdek-Místek 276 dětských prvků.


Úpravy nového FUN-BOXU (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

26.07.2016
V polovině července zaměstnanci technických služeb instalovali v bývalém areálu dopravního hřiště na ulici 28. října nový sportovní prvek FUN-BOX, který vyrobili podle projektové dokumentace.


Technické služby prováděly hnojení květinových záhonů, květinových nádob a dřevin (zobrazit celý článek)

15.07.2016
V uplynulých dnech jste mohli v ulicích města vidět vozy technických služeb, které prováděly hnojení roztokem hnojiva. Nejednalo se tedy v žádném případě o nehospodárné zalévání „v dešti“, ale o hnojení, kdy je půda vlhká, což je technologický nutné.

V Nové osadě bude nové dětské hřiště (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

24.06.2016
Zaměstnanci technických služeb provozu Technická správa začali v polovině května s výstavbou nového dětského hřiště v Nové osadě ve Frýdku. Termín dokončení je konec června 2016. Jedná se o druhé dětské hřiště, které bude v letošním roce nově vybudováno. To první je již dětem k dispozici na ulici Míru. V podzimních měsících přibude ještě jedno na ulici Třanovského.


Mimořádné blokové čištění na ulici Čajkovského (zobrazit celý článek)

16.06.2016
Na základě žádostí frýdecko-místeckých občanů bude ve středu 29. června provedeno mimořádné blokové čištění na ulici Čajkovského, a to včetně parkoviště. Tato lokalita bude označena přenosným dopravním značením již od 22. června. Mapu čištění zobrazíte kliknutím zde.

Technické služby halí naše město do květů (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

7.6.2016
Nadešlo období, kdy je město Frýdek-Místek vyzdobeno květinami. Zaměstnanci technických služeb provozu Zeleň již mají umístěny květinové pyramidy, které každoročně zdobí čtyři rohy náměstí Svobody v Místku a v posledních letech i jedno stanoviště u polikliniky při vjezdu na bývalou tržnici. „Letos je v pyramidách vysázen mix růžových a červených pelargonií a u polikliniky je v jedné z nádob mix surfinií a ve dvou zbývajících rovněž směs 2 barev muškátů,“ informovala vedoucí provozu Zeleň Ing. Naděžda Švrčinová s tím, že volba květin je vždy prováděna s ohledem na potřebu zálivky a oslunění. Zámecké náměstí a ulici Radniční budou opět zdobit závěsné květinové nádoby. Celkem na 22 sloupech veřejného osvětlení ve Frýdku budou připevněny nádoby osazené červenými převislými muškáty doplněnými dichondrou nebo-li stříbrným deštěm (Dichondra argentea Silver Falls), která, jak už svým názvem napovídá, připomíná svým zelenošedým ojíněným listem stříbrný vodopád. V Místku na ulici Pivovarská budou umístěny závěsné nádoby na 3 sloupech veřejného os
větlení.


Personální inzerce samostatný odborný referent (zobrazit celý článek)

03.06.2016

Záhony cibulovin na 8. pěším pluku (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

23.05.2016
Ačkoliv ve městě již pracovníci technických služeb s první sečí trávy finišují a zároveň zahájili druhou seč parterů, některá místa zůstala zatím sekačkou netknuta. Je třeba zmínit, že ne všechny travnaté plochy mají TS a.s. v kompetenci upravovat. Avšak na jedno místo občané stále častěji upozorňují, že ho pracovníci provozu Zeleň omylem během kosení opomněli. Jedná se o záhony s kvetoucími cibulovinami na ulici 8. pěšího pluku. Vynechání tohoto záhonu při sečení parterových trávníků bylo vědomé a cílené.


Kosení v plném proudu (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

18.05.2016
Již od konce dubna technické služby postupně kosí téměř 130 hektarů travnatých ploch ve Frýdku-Místku a to včetně místních částí Lískovec, Chlebovice, Lysůvky, Zelinkovice, Skalice a Panské Nové Dvory. První seč parkových trávníků bude dokončena do 31. května, do té doby budou posečena všechna sídliště, parky i plochy kolem vlakového nádraží. Zároveň s tím v druhé polovině května zahájíme první seč doprovodné zeleně a druhou seč parterů. Jako každý rok se postupuje podle harmonogramu předem schváleného odborem životního prostředí a zemědělství magistrátu města. Harmonogram první seče parkových ploch naleznete zde a harmonogram druhé seče zde.


Záměna blokového čištění ulic (zobrazit celý článek)

17.05.2016
Tímto upozorňujeme občany, že z provozních důvodů dojde k prohození blokového čištění. Místo ulice Mánesova I. bude v úterý 24.5. čištěna ulice Jiřího Trnky (mapa), upozorňovat na to bude dopravní značení od 17.5.
Ve čtvrtek 26.5. pak bude náhradou za Mánesovu II. uklizena ulice Dr. Vančury (mapa), na což bude značka upozorňovat také týden dopředu ode dne 19.5.

Původně plánované části ulice Mánesova budou čištěny v termínech:

Mánesova II.(mapa) – 22.9. (osazení dopravním značením 15.9.)
Mánesova I. (mapa) – 16.6. (osazení dopravním značením 9.6.)

Děkujeme za pochopení.

Ulice 8. pěšího pluku bude čištěna v neděli 22.5. (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

13.05.2016
Místní občané již jistě zaregistrovali, že běžná bloková čištění ulic provádějí technické služby ve všední dny, převážně v úterý a ve čtvrtek. Některá místa, zejména parkoviště v centrech města, jsou však během pracovního týdne nakolik frekventovaná, že by bylo nemožné na nich zakázat parkovat, byť jen na pár hodin, a proto se čistí o víkendu. Jednou z takových lokalit je ulice 8. pěšího pluku. Komplexní strojní i ruční úklid včetně čištění kanálových vpustí zde bude letos proveden v neděli 22.5. „Aby byl provoz narušen co nejméně, zkoušeli jsme v minulosti tuto ulici čistit i v nočních hodinách. Nakonec se přece jen ze všech dní osvědčila nejlépe právě neděle, kdy zde parkuje minimum aut a úklid tak má nejhladší průběh. Na blokové čistění bude upozorňovat dopravní značení v předstihu již od 13.5. Žádáme tímto řidiče, aby včas přeparkovali. V opačném případě budou vozidla v rámci blokového čištění přesunuta, za což bude jejich majitelům vystavena pokuta a zároveň budou muset uhradit poplatek za odtah,“ apeluje předseda představenstva Ing. Jaromír Kohut.


Personální inzerce - řidič (zobrazit celý článek)

21.04.2016

Frýdek-Místek rozkvétá jarními květy (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

15.04.2016
V této době mohou frýdecko-místečtí občané na několika místech ve městě obdivovat plochy rozkvetlých záhonů s cibulovinami. Do trávníku v Parku pod zámkem na ploše 125 m2 vysadili zaměstnanci technických služeb směs narcisů „Sunrise“, v různých odstínech žluté a béžové a odlišnou dobou rozkvétání. Další jarní cibuloviny mohou kolemjdoucí pozorovat podél komunikace na ulici 8. pěšího pluku, zde na ploše 250 m2 nejprve kvetly nízké mnohokvěté narcisy, nyní jsou tady v plném rozkvětu modré modřence. „Bohužel tyto
záhony narcisů si v minulých dnech vyhlédli vandalové, kteří spoustu květů vytrhali a pováleli. Žádáme proto občany, aby v případech, kdy uvidí někoho poškozovat takový majetek, aby kontaktovali městkou policii na lince 156“, řekl Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva TS a.s.


Technické služby opravují místní komunikace již od března (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

07.04.2016
Zaměstnanci technických služeb opravují místní komunikace již od 23. března. Opravy výtluků se provádí dle plánu oprav, který je schválen odborem dopravy a silničního hospodářství magistrátu města Frýdek-Místek.
Komunikace se opravují podle dopravní významnosti a míry poškození, přednost mají autobusové trasy. Opravy silnic se provádí dvěma finišery s šířkou záběru 3 a 4 metry, frézou a válcem se zatížením od 1,5 až do 8,5 tun. Některé vysprávky menšího rozsahu se provádějí ručně.


Jarní úklid ploch veřejné zeleně (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

24.03.2016
Zaměstnanci technických služeb provozu Zeleň začali od pondělí 14. března s vyhrabáním ploch městské veřejné zeleně. „Harmonogram činností jsme sestavili tak, aby ve stejných lokalitách probíhala údržba zeleně buď v předstihu, anebo současně s blokovým čištěním ulic. Naši zaměstnanci společně se čtrnácti pracovníky v rámci veřejně prospěšných prací uklidí plochy zeleně od listí, větví, odpadků, kamení a psích exkrementů. Velké plochy udržujeme pomocí dvou hrabaček, ty shrábnou odpadky a zároveň provzdušní trávní porost. K tomu provádíme i ruční vyhrabání. Začali jsme na sídlišti Riviéra a Bezručovo, pak přejdeme do Frýdku na sídliště Růžový pahorek, K Hájku, Za Nemocnicí,“ uvedl Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva. Harmonogram jarního úklidu zde.


Zrušení blokového čištění na ulici 1. máje (zobrazit celý článek)

15.03.2016
Z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek bylo zrušeno dnešní blokové čištění na ulici 1.máje, bude provedeno v náhradním termínu, a to 13. dubna (osazení dopravním značením bude 6. dubna).

Zahájení jarního úklidu a blokového čištění se blíží (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

09.03.2016
Každoročně v předjaří začínají zaměstnanci technických služeb s očistou celého města včetně místních částí a lokalit. S úklidem také pomáhají pracovníci v rámci veřejně prospěšných prací, kteří ručně čistí odtokové žlábky, vyškrabávají drny z chodníků, uklízí nepořádek z keřových výsadeb. Volně dostupné plochy jsou čištěny strojově zametači.


Další vylepšení světelného signalizačního zařízení na křižovatce „U Rady“ (zobrazit celý článek)

08.03.2016
V těchto dnech bylo spuštěno technicky vylepšené světelné signalizační zařízení na křižovatce „U Rady“ v Místku. Tato křižovatka je první ve městě, na které byly provedeny technické úpravy, jež umožňují plynulý průjezd křižovatkou v nočních hodinách.

Personální inzerce - mistr Technické správy (zobrazit celý článek)

08.03.2016
TS a.s. přijme do hlavního pracovního poměru Mistra provozu Technická správa (údržba bytového a nebytového fondu)

Průběh letošní zimní údržby (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

10.02.2016
Venku to vypadá, že mírnější průběh zimy nechává pracovníky zimní údržby spíše odpočívat, tak tomu ale rozhodně není. Leden by se dal z dlouhodobého hlediska považovat za průměrný, celkově bylo na údržbu použito zhruba o třetinu více strusky, i chemického materiálu se spotřebovalo více, než ve stejném období v roce 2015. Kromě toho byly v prvním měsíci tohoto roku povolány i subdodavatelské subjekty zajišťující plužení místních komunikací.


Technické služby kromě zimní údržby také pečují o městskou zeleň (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

04.02.2016
Zaměstnanci provozu Zeleň již od poloviny října ořezávají stromy a keře na plochách městské zeleně. „Ořezáváme hlavně suché větve, také větve stromů zasahujících do fasád domů, a to hlavně na základě upozornění zdejších občanů. U keřů provádíme především zmlazení, aby bujnější rostliny nepotlačovaly růst ostatních méně se rozrůstajících. Hotovo již máme na sídlištích Nad Lipinou, K Hájku, Jiráskovo, Slezská, v Koloredovském parku, na sídlištích Riviéra, Anenská, Kolaříkovo. Momentálně ořezy keřových výsadeb děláme na sídlištích Bezručovo, Spořilov a Podpuklí,“ uvedl Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva TS a.s.


O informace na webu technických služeb roste zájem (zobrazit celý článek)

26.01.2016
Začátkem roku 2013 technické služby spustily nové webové stránky. Oproti původním jsou nově rozčleněny dle poskytovaných služeb tak, aby různé segmenty zákazníků rychleji nalezly konkrétní produkt, o který mají zájem. Kromě toho zde návštěvníci naleznou informace o společnosti, aktuality, on-line si mohou vyplnit objednávku služeb. Novinkou tehdy bylo zavedení možnosti on-line hlášení poruch a zasílání připomínky k činnostem TS a.s. přes webové stránky.

PF 2016 (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

16.12.2015
Příjemné prožití svátků vánočních všem přeje vedení TS a.s.


Vánoční stromy jsou již ukotveny (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

27.11.2015

V úterý 24. listopadu zaměstnanci technických služeb instalovali na Zámeckém náměstí ve Frýdku stříbrný smrk o výšce cca 10 m věnovaný občanem ze Staříče, na místeckém náměstí upevnili také stříbrný smrk, a to 12 metrů vysoký, který poskytl občan z Lučiny. Celá akce probíhala za asistence městské policie, zejména aby přeprava stromů na náměstí proběhla bez komplikací. V průběhu dalších dnů oba stromy pracovníci veřejného osvětlení vyzdobili, aby byly připraveny na slavnostní rozsvěcení, které proběhne v pátek 27.11.2015.


Ve městě probíhá výsadba stromů a keřů (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

16.11.2015
Ke každoročním podzimním pracím, které zaměstnanci společnosti TS a.s. z provozu Zeleň provádějí, patří výsadba stromů a keřových skupin. Letos se stromy převážně doplňují po provedených probírkách na sídlištích, jako výměna za pokácenou zeleň. Vysazovat se bude například na sídlišti Nad Lipinou, Růžovém pahorku, Riviéře, Anenské, Kolaříkovo. Sázet se budou převážně javory, okrasné slivoně, lísky, duby, liliovníky a okrasné jabloně.


Frýdek-Místek se už zdobí do vánočního (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

10.11.2015
Od pondělí 2. listopadu začali zaměstnanci technických služeb vyvěšovat na sloupy veřejného osvětlení vánoční ozdoby, zejména se jedná o LED vločky, LED slunce, LED hvězdy, také zvonky, vločky, svícny, stromečky, hvězdy, převěsy a gejzíry.


Blokové čištění i v listopadu (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

04.11.2015

„Poslední blokové čištění jsme původně v harmonogramu na letošní rok naplánovali na 5. listopadu, a to na ulici Nad Rybníkem. Vzhledem k přetrvávajícímu příznivému počasí jsme se rozhodli v čištění ulic dále pokračovat i v průběhu listopadu, a to na ulicích J. Lady a Jiráskova včetně části Třanovského,“ uvedl předseda představenstva Ing. Jaromír Kohut.


Technické jsou na zimu připraveny (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

26.10.2015
V průběhu první poloviny října jsme zahájili intenzívní kontroly, zda je technika, posypové materiály a personální zajištění zimní údržby ve stavu okamžitého nasazení. V operativním skladu v areálu TS a.s. máme uskladněno zhruba dvě stě tun posypové soli a v externích skladových prostorech je umístěno dalších tisíc tun, což je dostatečně velká rezerva na údržbu v obvyklém rozsahu na celou zimu. Prověřili jsme technický stav mechanismů a odzkoušeli jsme jejich funkčnost. V minulém týdnu proběhlo proškolení posádek, které budou pomocí mechanizace město v zimě udržovat, v případě potřeby má TS a.s. rámcovými smlouvami zajištěny traktory s radlicí,“ popsal Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva TS a.s.


Další změny v termínech blokového čištění (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

01.10.2015
Důvodem dalších úprav harmonogramu je stále probíhající zateplování domů na ulici Třanovského. Proto je termín úklidu v této lokalitě posunut z 8. října na 5. listopadu. V uvolněném termínu 8. října bude blokově vyčištěna ulice Nad Rybníkem, ta bude označena přenosným dopravním značením již od čtvrtku 1. října.


Komentář k výsledkům průzkumu spokojenosti se službami TS a.s. v roce 201 (zobrazit celý článek)

30.09.2015
Již od roku 2004 TS a.s. každoročně testují spokojenost zákazníků se službami, které poskytují. V letošním roce to bylo v termínu od pondělí 3. srpna až do středy 12. srpna.

Od září další změny v harmonogramu blokového čištění (zobrazit celý článek)

28.08.2015

Z důvodu efektivnosti provádění blokového čištění rozhodlo vedení technických služeb o úpravě harmonogramu dalšího úklidu.

Od pondělka bude probíhat testování spokojenosti se službami TS a.s. (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

30.07.2015
Technické služby ve Frýdku-Místku každoročně již od roku 2004 testují spokojenost zákazníků se službami, které poskytují. Od pondělí 3. srpna až do středy 12. srpna budou město obcházet dvě studentky, které se pomocí dvanácti otázek budou místních občanů dotazovat, jak jsou spokojeni se stavem veřejného osvětlení, nasvětlení přechodů pro chodce, s úrovní vánoční výzdoby i slavnostního osvětlení historických objektů. Posuzován bude také stav městského mobiliáře, který zahrnuje autobusové zastávky, dětská hřiště, pískoviště a také lavičky. Hodnocena bude rovněž čistota veřejných WC, úklid města a samozřejmě i zimní údržba místních komunikací, údržba zeleně, provoz parkovišť a činnost hrobové matriky.


O prázdninách provádí technické služby letní řezy (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

29.07.2015
Na základě pokynů pracovníků odboru životního prostředí a zemědělství (ŽPaZ) Magistrátu města Frýdek-Místek se letní řezy provádí pro zvýšení celkové vitality, udržení dobrého zdravotního stavu stromů a také pro zajištění podchozích a podjezdových profilů komunikací. Ořezy jsou dělány i na základě oprávněných požadavků místních občanů, kterým zasahují například větve stromů do oken nebo poškozující fasády domů. Zaměstnanci provozu Zeleň provádí tyto ořezy zpravidla od června do konce srpna, v průběhu vegetačního období. V letních měsících se totiž nejlépe rozeznají suché větve, které je nutno odstranit zejména z bezpečnostních důvodů, přednost mají větve nad chodníky a dětskými hřišti. Pokácet se musí i dřeviny napadené různými chorobami, aby se tak zabránilo jejich dalšímu šíření, občas jsou odstraňovány stromy poškozené například bouřkami.


Technické slaví kulatiny (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

28.07.2015
Letos v červenci slaví technické služby ve Frýdku-Místku 20. výročí založení akciové společnosti, která vznikla transformací příspěvkové organizace Technické služby Města Frýdku-Místku, a to z rozhodnutí Města Frýdek-Místek, které je jejím jediným zakladatelem a akcionářem. V současnosti TS a.s. zajišťuje pro město prostřednictvím čtyř provozů správu veřejného osvětlení města, správu a údržbu světelného signalizačního zařízení, místního rozhlasu, instalaci a údržbu parkovacích automatů, také pečuje o veřejnou zeleň, městský mobiliář, dětská hřiště a sportoviště, rovněž zajišťuje úklid komunikací, jejich opravy a zimní údržbu.


Problémy při blokovém čištění ulic (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

22.07.2015
Zaměstnanci technických služeb provádí blokové čištění ulic již od roku 2007. V plánu, který schvaluje odbor dopravy a silničního hospodářství magistrátu města, je v letošním roce zahrnuto celkem 74 ulic včetně přilehlých parkovišť a menších uliček.


Ovlažování města pokračuje (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

17.07.2015
Zaměstnanci technických služeb budou i o tomto víkendu ovlažovat město. Už od pátku a také v sobotu a v neděli nás čekají další tropické dny, a proto vedení společnosti TS a.s. rozhodlo, že v tyto dny, kdy je teplota vzduchu nad 30°C, bude jezdit po městě kropící vůz, který bude skrápět místní komunikace, čímž dochází ke snížení prašnosti, snížení teploty vozovek, tím i vzduchu a také ke zvýšení vlhkosti vzduchu.


Osvěžování vzduchu ve Frýdku-Místku (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

03.07.2015
Vzhledem k předpovídaným tropickým teplotám budou zaměstnanci technických služeb již od zítřka 4. července, ale také i v průběhu následující neděle a pondělí, kropit místní komunikace a tím osvěžovat vzduch například na ulicích T. G. Masaryka, Nádražní, 8. pěšího pluku, Ostravská, Frýdlantská, Palackého, Politických obětí, na náměstí Svobody a Zámeckém náměstí. Kropicí vůz bude objíždět kolem poledne i cesty na sídlištích, pokud však bude možný průjezd mezi zaparkovanými vozidly.


Změny termínů blokového čištění ulic (zobrazit celý článek)

09.06.2015
Z důvodu probíhající revitalizace sídliště Slezská II. přistoupilo vedení technických služeb k záměně termínu dvou blokových čištění ulic. Na ulici J. Čapka je datum úklidu přesunuto z 16. června na pozdější termín, a to na 5. listopad. Vozovky na ulicích Pod Školou a Nad Stadionem budou vyčištěny naopak dříve, a to v úterý 16. června, místo původně plánovaného 5. listopadu. Označení lokalit s termínem blokového čištění a přesné hodiny zahájení a konce úklidu bude provedeno, vždy týden dopředu, přenosným dopravním značením.

Personální inzerce (zobrazit celý článek)

03.06.2015

V červnu bude Frýdek-Místek zaplaven květy (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

28.05.2015
V tomto týdnu začali zaměstnanci technických služeb provozu Zeleň s výsadbou květinových záhonů ve veřejné zeleni Frýdku-Místku. „Jarní výsadba květin ve městě má tři úrovně, a to květiny v mobilních nádobách, květinové záhony z přímého výsevu a tradiční záhony s předpěstovanými květinami,“ vyjmenovala Ing. Naděžda Švrčinová, vedoucí provozu Zeleň.


Obnova vodorovného dopravního značení na ulicích Frýdku-Místku (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

22.05.2015
Souběžně s pravidelným blokovým čištěním frýdecko-místeckých ulic provádí pracovníci technických služeb podle potřeby, a pokud to povětrnostní podmínky dovolí, i nástřik vodorovného dopravního značení, zejména kolmého stání na označených parkovištích. Vyznačování podélných parkovacích stání na místních komunikacích se bude provádět pouze výjimečně a navíc jen v případě, že vedle vozidla zůstane volný jeden jízdní pruh široký 3 metry pro každý směr jízdy. Dalším důvodem omezení vyznačování podélných parkovacích stání je ta skutečnost, že délka podélného stání je dána ČSN, a to 5,75 m. S vyznačováním parkovacích stání uprostřed parkoviště je to obdobné, protože za vozidlem parkujícím v kolmém stání musí podle ČSN zůstat volný prostor 6 metrů na bezpečné vjetí a zejména vycouvání z parkovacího místa. Plochy a jednotlivá parkovací stání mohou být vyznačena jenom v místech, kde by nebyla při parkování porušena pravidla provozu na pozemních komunikacích.


Sekačky vyjely do terénu (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

29.04.2015
Jaro se začíná projevovat v celé své kráse a parky se konečně zazelenaly. Zaměstnanci technických služeb již v předstihu připravovali sekačky a ostatní zařízení nutná k pravidelné údržbě zeleně, aby v pondělí 27. dubna mohli zahájit první seč na území statutárního města Frýdku-Místku. Jako každý rok se postupuje podle harmonogramu předem schváleného odborem životního prostředí a zemědělství magistrátu města.


Výměna písku (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

23.04.2015
V rámci pravidelné údržby dětských hřišť a prvků na nich umístěných zaměstnanci společnosti TS a.s. každým rokem vyměňují i písek v pískovištích a to na celém území statutárního města Frýdku-Místku.


Komplexní činnost TS a.s. (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

15.04.2015
Občané se s činnostmi technických služeb setkávají každý den na celém území města. Zaměstnance TS a.s. mohou potkat například při údržbě místních komunikací a veřejné zeleně, při opravách či výstavbě veřejného osvětlení, nebo třeba u revizí dětských prvků na hřištích. Ne vždy se však podaří vidět hned několik činností pohromadě na jednom místě. Společná práce více provozů je nyní soustředěna od jara do podzimu dvakrát týdně při blokovém čistění ulic.


Pohřební službě Pietas byl propůjčen znak kvality (zobrazit celý článek)

30.3.2015
Pohřební službě Pietas, kterou provozují TS a.s., byl dne 21. března 2015 propůjčen Sdružením pohřebnictví ČR znak kvality. Pohřební služba splnila všechna kritéria stanovená pro získání značky kvality služeb a je oprávněna k jejímu používání na do
bu 2 let.

Opravy frýdecko-místeckých komunikací se již rozjely (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

26.03.2015
Již minulý týden začali zaměstnanci technických služeb s provizorními i řádnými opravami výtluků místních komunikací. U řádné opravy se nejprve frézou odstraní narušený povrch vozovky, pak je vzniklá díra pořádně vyčištěna a až pak doplněna živičnou směsí a následně je plocha zhutněna vibračním válcem. U provizorních oprav se jen výtluky vyplní asfaltem, jedná se o nejrychlejší způsob opravy, který se provádí provizorně, než se výtluky opraví řádnou opravou.


Změna termínu blokového čištění na ulici Sadová (zobrazit celý článek)

24.03.2015

Vzhledem k probíhajícím zemním pracím v souvislosti s revitalizací ulice Novodvorská bylo rozhodnuto o změně termínu blokového čištění ulice Sadová, a to z 18. dubna na 5. září 2015. Občané budou o tomto novém termínu čištění informováni s týdenním předstihem přenosným dopravním značením.


Jarní úklid města od pondělí 16. března (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

09.03.2015
Technické služby mají naplánováno zahájení jarního úklidu celého města na 16. března. „Dodržení termínu však závisí na vývoji počasí. Pokud ještě nasněží nebo teploty klesnou pod nulu, budeme samozřejmě pokračovat v zimní údržbě města a termín úklidu budeme muset posunout,“ upřesnil předseda představenstva TS a.s. Ing. Jaromír Kohut.


Dosahované úspory při správě veřejného osvětlení (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

26.2.2015
Provoz Veřejné osvětlení společnosti TS a.s. se činnostmi, které vedou k úsporám, zabývá již od založení technických služeb, tj. počátkem 60. let minulého století. Nejprve se používaly vláknové žárovky, pak se postupně přecházelo ke rtuťovým a sodíkovým výbojkám a v devadesátých letech, kdy technologie sodíkových výbojek dosáhla maxima, se začaly úspory realizovat různými druhy regulací.


Zimní údržba jede od soboty naplno (zobrazit celý článek)

27.01.2015
Technické služby provádí zimní údržbu od sobotního rána naplno, zejména v neděli ráno a později i ve večerních a nočních hodinách byla všechna technika v terénu. Ve městě se komunikace prohrnují pluhy a udržují posypovou solí, v místních částech a lokalitách je využíván také inertní posyp. Od 24. do 27. ledna do 11 hodin dopoledne se spotřebovalo celkem 109 tun soli a 30 tun strusky.

PF 2015 (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

Vážení obchodní přátele,
přejeme Vám pohodové Vánoce a zdraví, štěstí v novém roce.

Za TS a.s. přeje Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva

PF 2015


Rozsvícení Vánočního stromu (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

25.11.2014
Přípravy na advent ve Frýdku-Místku vrcholí. Vánoční výzdoba je již téměř vyvěšena a v průběhu dneška bude nazdoben Vánoční strom na místeckém náměstí.


Město bude brzy zářit vánočními ozdobami (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

18.11.2014
S blížícím se adventem mají napilno zaměstnanci technických služeb, musí totiž stihnout do 28. listopadu vyvěšení vánoční výzdoby na sloupech veřejného osvětlení. V tento den v pozdních odpoledních hodinách bude totiž na místeckém náměstí Svobody slavnostně rozsvícen vánoční strom a spolu s ním i vánoční výzdoba města.


Upozornění pro frýdecko-místecké občany (zobrazit celý článek)

14.11.2014
Vzhledem k přetrvávajícímu příznivému počasí budou zaměstnanci technických služeb provozu Zeleň i v pondělí 17. listopadu 2014, po dobu státního svátku, sbírat na plochách veřejné zeleně spadlé listí. Uklízet se bude ve Frýdku u nádraží Českých drah, také v parku pod Komerční bankou a v parku Svobody. Sběr listí bude prováděn nejprve ručně, kdy pracovníci TS a.s. budou vyhrabávat kolem keřů a stromů, a zbylé plochy se budou uklízet traktorovými sekačkami. Žádáme proto občany o shovívavost ke zvýšenému hluku v těchto lokalitách.

Blokové čištění stále pokračuje (zobrazit celý článek)

05.11.2014

Vzhledem k příznivému počasí vedení TS a.s. rozhodlo o pokračování blokového čištění ulic. V úterý 11. listopadu se bude uklízet na ulici Anenská I., a to v části od ulice Pionýrů po ul. Jaroslava Lohrera. Ve čtvrtek 13. listopadu na Anenská II. od ulice Jaroslava Lohrera po Malý Koloredov. Obě části komunikace již byly letos blokově uklizeny, a to začátkem dubna. V úterý 18. listopadu bude ještě blokově uklizena i ulice Josefa Lady. Mapy jednotlivých lokalit se zobrazí při prokliknutí názvů ulic.

Vyhodnocení testování spokojenosti občanů Frýdku-Místku se službami TS a.s. v roce 2014 (zobrazit celý článek)

04.11.2014
Ve dnech od 21. do 31. července 2014 provedly technické služby již pojedenácté průzkum spokojenosti občanů Frýdku-Místku se službami, které poskytuje. Cílem bylo dosáhnout minimálně 75%-ní spokojenost, která zahrnuje odpovědi zcela spokojen i spokojen. Celkem bylo osloveno 460 respondentů, z toho 236 žen a 224 mužů. Tazatelkami byly dvě středoškolské studentky, které se pomocí 12 uzavřených otázek ptaly občanů na míru spokojenosti v oblasti údržby veřejného osvětlení, komunikací, veřejné zeleně, městského mobiliáře. Respondenti se také vyjadřovali k úrovni úklidu města, zimní údržby komunikací, čistotě veřejných WC, provozu parkovišť a činnosti hrobové matriky. Pro hodnocení byla k dispozici čtyřstupňová škála, a to zcela spokojen, spokojen, nespokojen a zcela nespokojen. Z vyhodnocených odpovědí vyplývá, že u většiny poskytovaných služeb je požadované procento spokojenosti splněno.

Technické služby jsou na zimu připraveny (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

23.10.2014
Blíží se 1. listopad, kdy oficiálně začíná zimní období, což pro technické služby znamená, že v tuto dobu musí být personálně i technicky připraveny na první sníh, či náledí.


Mimořádné blokové čištění na ulici Hasičská (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

17.10.2014
Další mimořádné blokové čištění bude na žádost zástupců magistrátu města provedeno ve středu 5. listopadu od 8.00 hodin na ulici Hasičská. Občané zdejší lokality o tom budou informování týden dopředu, a to od 29. října přenosným dopravním značením.


Nové dopravní hřiště na Anenské je již otevřeno (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

09.10.2014
V minulých dnech bylo uvedeno do provozu nově vybudované dětské dopravní hřiště na sídlišti Anenská v Místku. Důvodem k výstavbě byla absence místa, kde by se dala zajistit dopravní výchova dětí. Za tímto účelem byla vybrána lokalita dříve jinak nevyužívaná a zanedbaná. Cílem bylo opravit plochu tak, aby se zde dalo zřídit nejen dětské dopravní hřiště, ale provedla se i parková úprava s novou výsadbou stromů a novými lavičkami.


Mimořádná bloková čištění na ulici Pionýrů (zobrazit celý článek)

07.10.2014
Informujeme občany, že na základě požadavku odboru Dopravy a silničního hospodářství magistrátu města Frýdek-Místek bude provedeno další mimořádné blokové čištění na ulici Pionýrů, a to první část ve středu 15. října a druhá část bude uklizena pak za 14 dnů ve středu 29. října.

Proběhla akce Vyčistíme tvoje město (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

06.10.2014

Ve čtvrtek se uskutečnila akce Vyčistíme tvoje město, kterou pořádalo Rádio KISS MORAVA společně s TS a.s. Technické služby si totiž vyzkoušely experiment a v průběhu týdne od 25. září do 2. října neuklízely na sídlišti Slezská. Po týdnu pak byli zváni frýdecko-místečtí občané do sadů Svobody, aby zjistili stav pořádku či nepořádku v této lokalitě.


Mimořádné blokové čištění na ulici Frýdlantská (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

29.09.2014
Na základě žádosti frýdecko-místeckých občanů bude provedeno mimořádné blokové čištění na parkovišti na ulici Frýdlantská, a to dne 8. října 2014. Tato lokalita bude označena přenosným dopravním značením již od 1. října 2014.


Akce Vyčistíme tvoje město (zobrazit celý článek)

24.09.2014
Rádio KISS MORAVA a frýdecko-místecké technické služby připravily společnou akci Vyčistíme tvoje město. TS a.s. provedou experiment a týden nebudou uklízet sídliště Slezská.

Rekonstrukce kanceláře pohřební služby Pietas ještě nebyla dokončena (zobrazit celý článek)

22.09.2014
Rekonstrukce kanceláře pohřební služby Pietas a hrobové matriky stále probíhá, proto žádáme občany, aby v následujících dvou týdnech byli shovívaví při vyřizování svých záležitostí v této úřadovně. Děkujeme za pochopení.

Již rok máme čistější město (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

19.09.2014
Dne 3. října 2014 tomu bude již rok, kdy TS a.s. pořídila za pomoci podpory poskytnuté
Ministerstvem životního prostředí České republiky prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky podle XXIII. Výzvy, v rámci prioritní osy 2, z Operačního programu Životní prostředí, dva níže uvedené, moderní samosběrné zametací vozy, a to za účelem snížení imisní zátěže polétavým prachem ve statutárním městě Frýdek-Místek omezením prašnosti z plošných zdrojů, konkrétně úklidem zpevněných cest nebo silničních komunikací města Frýdku-Místku.


Rekonstrukce kanceláře pohřební služby Pietas (zobrazit celý článek)

19.09.2014
Informujeme občany, že z důvodu nutné rekonstrukce kanceláře pohřební služby Pietas a hrobové matriky bude po celý pátek 19. září 2014 a v pondělí 22.září do 10.00 hodin zavřeno. Děkujeme za pochopení.

Péče o dětská hřiště (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

Zaměstnanci technických služeb pečují celoročně o stav dětských hřišť na území města Frýdku-Místku.


Letní péče o stromy a keře (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

21.07.2014
I v letním období zaměstnanci provozu Zeleň pečují o stromy a keře na celém území města. Na základě pokynů pracovníků odboru životního prostředí a zemědělství (ŽPaZ) Magistrátu města Frýdku-Místku provádí jejich ořezy.


Testování spokojenosti se službami TS a.s. v roce 2014 (zobrazit celý článek)

18.07.2014
Po roce budou ulicemi Frýdku-Místku opět v následujících dvou týdnech procházet dvě středoškolské studentky, které budou zjišťovat míru spokojenosti občanů se službami, které TS a.s. poskytují. S připravenými dotazníky do terénu vyrazí v pondělí 21. července a respondenty budou oslovovat až do čtvrtku 31. července.

Úklid autobusových zastávek (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

24.06.2014
Stejně, jako v létech předcházejících, i letos zaměstnanci technických služeb zahájili čištění autobusových zastávek


Osvěžování města Frýdku-Místku (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

10.06.2014
V těchto tropických dnech občané Frýdku-Místku zcela určitě uvítají vodní osvěžování města.


Náhradní blokové čištění na ulici Dr. Petra (zobrazit celý článek)

04.06.2014
Dne 10. června proběhne náhradní blokové čištění na ulici Dr. Petra.

Začala obměna květinových záhonů (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

23.05.2014
Zaměstnanci technických služeb začali s výměnou květin na záhonech v městské zeleni. „Od pondělí 19. května jsme začali připravovat záhonové plochy pro výsadbu letniček. Nejdříve odstraňujeme staré dvouletky a cibuloviny, pak záhony obryjeme, nakypříme a pohnojíme substrátem. S novou výsadbou začínáme ve čtvrtek 22. května ve Frýdku před magistrátem města,“ uvedla Ing. Naděžda Švrčinová, vedoucí provozu Zeleň.


Blokové čištění tuto neděli (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

22.05.2014
V neděli 25. května bude uklizena ulice 8. pěšího pluku v rámci blokového čištění.


Sekačky vyjely do městské zeleně (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

07.05.2014
Od pondělí 5. května začala první seč parkových travnatých ploch městské veřejné zeleně. „S kosením trávy jsme začali na žádost odboru životního prostředí a zemědělství magistrátu města již 22. dubna první sečí parterových trávníků a od 28. dubna na hřbitovech ve Skalici, v Lískovci, v Lysůvkách, v Chlebovicích a na Panských Nových Dvorech. Letošní harmonogram jednotlivých sečí byl upraven oproti předešlým rokům jednak na základě četných žádostí frýdecko-místeckých občanů a zároveň byl taky zohledňován aktuální vzrůst trávy, na který mají vliv zejména různé půdní podmínky, množství závlahy, stínu i svitu slunce. Proto sídliště Kolaříkovo sečeme letos dříve, zde byla totiž tráva nejvyšší,“ uvedla Ing. Naděžda Švrčinová, vedoucí provozu Zeleň.


Příští pátek mimořádné blokové čištění (zobrazit celý článek)

18.04.2014
Z důvodu akutní potřeby obnovy vodorovného dopravního značení města proběhne v pátek 25. dubna od 8.00 hodin na ulici Hasičská mimořádné blokové čištění. Občané zdejší lokality budou o tom informování již od pátku 18. dubna přenosným dopravním značením.

Ve městě probíhá výměna písku v pískovištích (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

15.04.2014
Provoz Zeleň má v plánu činností v průběhu dubna i výměnu písku v pískovištích na veřejných plochách zeleně ve Frýdku-Místku. „Aktuálně se jedná celkem o 141 pískovišť. Ve Frýdku sever jich je 51, ve Frýdku jih 35, v Místku sever 28 a v Místku jih se staráme o 27. Naši zaměstnanci s výměnou začali již 7. dubna, pomocí bagru je odstraněna asi dvaceti centimetrová vrstva a následně je navezen nový certifikovaný písek, kterého se celkem spotřebuje 250 m3,“ uvedl Ing. Jaromír Kohut, ředitel technických služeb.


Opravy městských komunikací od 31. března (zobrazit celý článek)

31.03.2014
Od pondělí 31. března začnou zaměstnanci technických služeb s opravami výtluků. „I když teploty jsou pro opravy komunikací příznivé delší dobu, museli jsme čekat, až spustí výrobu živičných směsí náš dodavatel. Zatím jsme na cestách opravovali propadlé silniční vpusti a některé spáry a trhliny ve vozovkách,“ vysvětlil Ing. Jaromír Kohut, ředitel TS a.s.

Dnes začne letošní první blokové čištění ulic (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

18.03.2014
Již v minulém týdnu byli občané Frýdku-Místku prostřednictvím medií předběžně informováni o připravovaném blokovém čištění města. Začne se na ulici Novodvorská, kde jsou zdejší obyvatelé s týdenním předstihem už od 11. března přenosným dopravním značením informováni, že zde 18. března a 20. března (druhá část komunikace) bude provedeno blokové čištění.


Jarní úklid města od 17. března (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

12.03.2014
Slunečné dny, příjemná venkovní teplota, rašící trávníky a první květy jarních cibulovin nám naznačují, že zimní období je na ústupu. Jarní počasí nás láká vyrazit si na procházku alespoň do blízkého parku. Aby si občané mohli první takové vycházky jarní přírodou užít, zaměstnanci technických služeb začnou již od pondělí 17. března s jarním úklidem města. Ručně i strojově se budou čistit sídliště, ulice, náměstí a další veřejná prostranství, budou také vyhrabány plochy veřejné zeleně, do pořádku budou dány výsadby keřů, budou odstraněny suché větve, posbírány kameny a odpadky z trávníků a následně provzdušněny travnaté plochy.


Dosud mírná zima ušetří finanční prostředky za zimní údržbu (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

27.02.2014

Technické služby zajišťující zimní údržbu komunikací, které jsou ve správě města, si letošní mírnou zimu pochvalují. Díky ojedinělému sněžení a jen občasným mrazivým teplotám vyjížděly s technikou na odklízení sněhu nebo zmírnění náledí méně často než v jiných letech. Pokud se zima do konce dubna už neozve, je víc než pravděpodobné, že město ušetří peníze za zimní údržbu.


Technické služby nezahálejí, i když mají na toto období plánovanou zimní údržbu (zobrazit celý článek)

20.01.2014
Teplé zimní počasí zatím nevyžaduje provádění zimní údržby, místo ní však zaměstnanci technických služeb uklízí město.

PF 2014 (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

16.12.2013
Tóny našeho novoročního přání ať zavedou Vás ke sladkému rozjímání. Kliknutím na odkaz se Vám rozbalí naše PF 2014.

S přáním pohodových Vánoc a úspěšného roku 2014
vedení TS a.s.

PF 2014


Vysvětlení k dotazům týkajících se vánoční výzdoby města (zobrazit celý článek)

09.12.2013
Rádi bychom touto formou občanům odpověděli na některé z jejich dotazů, které se týkají letošní vánoční výzdoby města.

Vánoční stromy jsou nastrojeny (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

28.11.2013
V pondělí 25. listopadu zaměstnanci provozu Zeleň instalovali na Zámecké náměstí i náměstí Svobody vánoční stromy. Tentokrát to jsou dvě jedle. V Místku je upevněn 15m vysoký strom, který rostl před 5. ZŠ a ve Frýdku je ukotvena dvanáctimetrová jedle z Lučiny. Oba stromy bylo nutno zkrátit na bezpečnou výšku, aby nedošlo k jejich uvolnění. Pro pokácení a přepravu byl zapůjčen speciální jeřáb a přepravní souprava. Putování stromů na svá stanoviště bylo doprovázeno Městskou policií, která zajišťovala hladký průjezd městem.


Komentář k výsledkům průzkumu spokojenosti se službami TS a.s. – 2. část (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

19.11.2013
Tento komentář navazuje na články uveřejněné na těchto stránkách dne 30. září a 21. října. Rádi bychom touto formou frýdecko-místeckým občanům odpověděli na některé z jejich připomínek. V oblasti veřejného osvětlení byla dosažena 95%-ní spokojenost, čtyři respondenti, z celkového počtu 460, poukazovali na nedostatečné osvětlení cyklostezky podél řeky Ostravice. K tomuto je nutno konstatovat, že všechny cyklostezky kolem řeky Ostravice jsou osvětleny. Intenzita osvětlení je nastavena podle Generelu VO, což je dokument, ve kterém je popsán systém údržby veřejného osvětlení na území statutárního města Frýdek-Místek.


Frýdek-Místek se zdobí do vánočního (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

13.11.2013
Již se blíží 29. listopad, kdy proběhne na místeckém náměstí slavnostní rozsvícení Vánočního stromu, se kterým bude také rozsvícena celá vánoční výzdoba města. Aby všechno klaplo tak, jak jsou frýdecko-místeční občané zvyklí, začali zaměstnanci technických služeb již od 1. listopadu s vyvěšováním ozdob. Na sloupy veřejného osvětlení, stejně jako v předešlých letech, vyvěšují nejrůznější ozdoby jako jsou LED vločky, LED slunce, LED hvězdy, zvonky, vločky, svícny, stromečky, hvězdy, převěsy a gejzíry.


Četnost čištění ve městě byla výrazně navýšena (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

11.11.2013
Jak již byli občané v letních měsících částečně informováni, společnost TS a.s. navýšila v těchto dnech četnost strojního čištění na území statutárního města Frýdek- Místek. Důvodem je získání dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR, ze které společnost pořídila dva samosběrné vozy.


Vyhrabávání spadlého listí už probíhá (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

06.11.2013
Úklid listí z ploch veřejné zeleně začal již 23. října. Nejprve se daly do pořádku hřbitovy v Chlebovicích, v Lysůvkách, v Lískovci a ve Skalici. Ve dnech 24.-25. října byl vyhrabán hřbitov na Panských Nových Dvorech, který byl pak uklizen ještě jednou i 30. října, aby tato pietní místa byla důstojně připravena na Památku zesnulých.

Pak přišly na řadu další plochy veřejné zeleně. Ve dnech 30.-31. října byly uklizeny sady B. Smetany, pak zaměstnanci technických služeb přešli do sídlišť nejprve v Místku, a to Anenská, Spořilov, Kolaříkovo včetně parků, které se zde nacházejí, a také na plochy zeleně kolem náměstí Svobody. Ke konci 45. a počátkem 46. týdne budou vyhrabány plochy na sídlišti Bezručova, Riviéra, Stará Riviéra, Podpuklí, ulice Lesní a Pavlíkova včetně přilehlých ploch.


Přípravy na zimu jsou ukončeny (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

04.11.2013
I když se nám zatím počasí ukazuje z té lepší stránky, technické služby jsou už připraveny na zimu, mrazy i dny plné sněhu. „S týdenním předstihem jsme ukončili přípravné práce spojené se začátkem zimního období. Jsme připraveni personálně, materiálně i strojově, což znamená, že jsou na celou zimu přiděleny dispečerské služby, v areálu TS a.s. je navezen dostatek posypové soli i strusky, technika je na zimní údržbu také upravena a nově byl zakoupen další pluh,“ vyjmenoval Ing. Jaromír Kohut, ředitel TS a.s.


Komentáře k výsledkům testování spokojenosti v roce 2013 - 1. část (zobrazit celý článek)

21.10.2013
V rámci testování spokojenosti občanů se službami TS a.s. byla hodnocena i spokojenost s nasvětlením přechodů pro chodce. I v této oblasti se podařilo technickým službám splnit plánovanou hodnotu, dosáhnout 75-ti procentní spokojenosti. Kladné hodnocení totiž celkem vyjádřilo 79 procent respondentů, což je 363 občanů z celkového vzorku 460. Záporně hodnotilo 17 procent a 4 procenta nedovedla posoudit. Zde jsou uvedeny výsledky v grafické podobě.

Výsledky testování spokojenosti se službami TS a.s. (zobrazit celý článek)

30.09.2013
Ve dnech od 15. do 25. července 2013 proběhlo na území města Frýdek – Místek již podesáté testování spokojenosti občanů se službami, které TS a.s. poskytují. Tazatelkami byly dvě středoškolské studentky, které se pomocí 12 uzavřených otázek ptaly občanů na míru spokojenosti v oblasti údržby veřejného osvětlení, komunikací, veřejné zeleně, městského mobiliáře. Respondenti se také vyjadřovali k úrovni úklidu města, zimní údržby komunikací, čistotě veřejných WC, provozu parkovišť a činnosti hrobové matriky. Pro hodnocení byla k dispozici čtyřstupňová škála, a to zcela spokojen, spokojen, nespokojen a zcela nespokojen. Celkem bylo vyplněno 460 dotazníků, z toho odpovídalo 254 žen a 206 mužů.

TS a.s. si troufnou i na větší opravy komunikací (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

24.09.2013
Od počátku druhého pololetí začali zaměstnanci TS a.s. provozu Komunikace využívat nově zakoupený stoj určený pro pokládku živice na plochy střední velikosti, tzv. finišer s rozsahem pokládky do čtyř metrů. K němu byl také koupen nový vibrační válec vážící přes 8 tun.


Podzimní údržba veřejné zeleně (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

20.09.2013
Zaměstnanci provozu Zeleň dokončují seče městských trávníkových ploch. „Právě probíhá třetí kosení parků, partery jsou již posečeny 4 krát a do konce roku budou podle vývoje počasí pokoseny ještě 1 až 2 krát. Při posledním sečení je souběžně i prováděn sběr listí,“ vysvětluje Ing. Naděžda Švrčinová, vedoucí provozu Zeleň TS a.s.


Blokově se bude čistit i na ulici Františka Linharta (zobrazit celý článek)

18.09.2013
Na žádost občanů bude ve středu 2. října mimořádně blokově vyčištěna i ulice Františka Linharta. Bude zde strojně i ručně uklizeno, vyčištěny budou i kanálové vpustí. Od 25. září zde bude o připravovaném úklidu informovat přenosné dopravní značení, na kterém bude uvedena hodina zahájení i ukončení čištění. Prosíme řidiče, aby ve vymezenou dobu v této lokalitě neparkovali. Konkrétní vyznačení oblasti čištění najdete zde.

25. září další mimořádné blokové čištění (zobrazit celý článek)

17.09.2013
Ve středu 25. září bude na žádost občanů provedeno na ulici Bavlnářská mimořádné blokové čištění, na které bude již od 18. září upozorňovat v této lokalitě přenosné dopravní značení. Bude zde provedeno komplexní strojní i ruční čištění komunikace, včetně opravy vpustí, ke kterým je jindy problematické se dostat.

Letní řezy stromů (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

Od 22. července začali zaměstnanci technických služeb na celém území města s ořezy stromů a v menším rozsahu i keřů. Celá tato činnost je vykonávána podle pokynů pracovníků odboru životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Frýdku-Místku. Ti odborně posoudí požadavky občanů na ořezy, rovněž vyhodnotí stav zeleně z pohledu průchodnosti a průjezdnosti komunikací a také zvažují nutnost ořezů větví, které zasahují do oken a fasád obytných domů anebo zastiňují dopravní značky. Také jsou ořezávány z bezpečnostních důvodů suché větve zejména z korun jasanů, a to hlavně nad chodníky a dětskými hřišti. S těmito činnostmi by měli být pracovníci provozu Zeleň hotovi do konce srpna.


Osvěžování Frýdku-Místku (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

23.07.2013
S rostoucími teplotami začali zaměstnanci technických služeb již v minulém týdnu s kropením ulic. Každý den, zejména v odpoledních hodinách, pracovníci provozu Komunikace TS a.s. osvěžují ulice T. G. Masaryka, Nádražní, Slezská, staré autobusové nádraží ve Frýdku, 8. pěším pluku, Ostravská, Frýdlantská, Bezručova, Palackého, E. Krásnohorské, Pionýrů a Riegrova. Skrápěním komunikací tak dochází ke snížení prašnosti ve městě, snížení teploty vozovek, tím i vzduchu a také ke zvýšení vlhkosti vzduchu. Smáčení užitkovou vodou se provádí cisternou, která je vybavena dvoumetrovou přední skrápěcí lištou, z níž voda stříká přímo na vozovku. Vzadu má vozidlo trysku, ze které je možno v lokalitách se sníženým pohybem lidí vypouštět vodní mlhu.


Průzkum spokojenosti se službami, které TS a.s. poskytují (zobrazit celý článek)

10.07.2013
Již podesáté proběhne ve dnech od 15. do 26. července mezi frýdecko-místeckými občany testování spokojenosti se službami, které TS a.s. poskytují. Tazatelkami budou opět dvě středoškolské studentky, které se budou ptát na míru spokojenosti se stavem veřejného osvětlení, nasvětlení přechodů pro chodce, s úrovní vánoční výzdoby i slavnostního osvětlení historických objektů. Respondenti se budou moci vyjádřit ke stavu městského mobiliáře (autobusové zastávky, dětská hřiště, pískoviště, lavičky), k čistotě veřejných WC, k úklidu města a zimní údržbě místních komunikací. A svůj názor mohou říct i k úrovni údržby zeleně, k provozu parkovišť a k činnosti hrobové matriky pohřební služby Pietas.

Exkurze v TS a.s. (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

10.07.2013
V těchto dnech navštívilo TS a.s. vedení města Frýdku-Místku, aby se seznámilo s aktuálními ekonomickými výsledky i plány do budoucna. Při této příležitosti zástupci města zavítali i do jednotlivých provozů, dílen a skladů, na dispečink, také do prostor pohřební služby Pietas.


Komentař k anketě uveřejněné v Deníku dne 9.7.2013 (zobrazit celý článek)

09.07.2013
Dne 4. července 2013 byla v Deniku, v části Frýdecko-Místecko a Třinecko, uveřejněna anketa s názvem: Jste spokojeni s blokovým čištěním? Své názory zde tentokrát vyjadřovali občané Frýdku-Místku. Všichni dotazovaní byli spokojeni s prováděním blokového čištění ve městě s připomínkou, aby se tento typ úklidu dělal častěji a ve všech částech města.

Stromy pro život (zobrazit celý článek)

02.07.2013
TS a.s. se účastní dlouhodobého ekologického programu „Stromy pro život“, do kterého se zapojila díky nákupu kancelářského papíru u společnosti Office Depot, s.r.o. Ta za odběr minimálně 50 balíků papíru vysadí jeden strom. Po dokončení jarní části výsadby stromů se tak TS a.s. podílely na vysazení celkem devíti stromů.

Nabídka pronájmu reklamní plochy (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

TS a.s. nabízí k pronájem volnou nasvětlenou reklamní plochu, která je umístěna při výjezdu z ulice 17. listopadu na ulici Místeckou, směrem na Ostravu.

Bližší informace poskytne Bc. Radek Skotnica na tel. čísle 731 196 561.
Písemné poptávky zasílejte na adresu TS a.s., 17. listopadu 910, 738 01 Frýdek-Místek, nebo na e-mail: radek.skotnica@tsfm.cz


Nabídka pronájmu nebytových prostor (zobrazit celý článek)

21.06.2013
TS a.s. nabízí pronájem nebytových prostor:

 • kanceláře 36,6 m2 a 19,1 m2
 • venkovní plocha 20,0 m2
 • výrobní hala 973 m2

Bližší informace poskytne Bc. Radek Skotnica na tel. čísle 731 196 561.
Písemné poptávky zasílejte na adresu TS a.s., 17. listopadu 910, 738 01 Frýdek-Místek, nebo na e-mail: radek.skotnica@tsfm.cz

Letničky jsou již vysazeny (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

13.06.2013
Poslední dva květnové dny zaměstnanci technických služeb odstraňovali ze záhonů odkvetlé dvouletky. Místo nich byly v minulém týdnu i přes deštivé počasí vysazeny letničky různých druhů a barev v celkovém počtu 14 500 kusů.


Pravidelná péče o dětská hřiště (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

31.05.2013
O stav dětských hřišť na území města Frýdku-Místku pečují zaměstnanci technických služeb. S opravami dětských prvků začali již v lednu, kdy poškozené kusy byly demontovány a postupně opravovány v dílnách TS a.s.


Zrušení blokového čištění na ulici Marie Majerové (zobrazit celý článek)

23.05.2013
Vedení společnosti technických služeb po projednání se zástupci Městské policie ve Frýdku-Místku včera v pozdních odpoledních hodinách operativně rozhodlo o zrušení blokového čištění na ulici Marie Majerové, které bylo plánováno na čtvrtek 23. května 2013 od 8.00 hod. Důvodem je provádění zateplení domu na této komunikaci a úklid by v tomto případě byl neefektivní. Náhradní termín bude stanoven až na druhou polovinu července, kdy bude rekonstrukce již ukončena. Věříme, že občané zmiňované lokality tento krok pochopí a odložení čištění na červenec uvítají.

Frýdek-Místek zdobí rozkvetlé cibuloviny (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

15.05.2013
Letošní jaro se mohou frýdecko-místečtí občané těšit z květinových záhonů plných nádherných květů cibulovin, které jsou podsazeny různými druhy dvouletek. Nejdříve vykvetly žluté mininarcisky a krásně vonící hyacinty, od minulého týdne záhonům vévodí rozkvetlé červené a žlutočervené tulipány. Pro dosažení barevných efektů jsou kombinovány bílými sedmikráskami, modrými pomněnkami, pestrými mnohokvětými miniviolkami a také různobarevnými maceškami. Při procházkách městem se mohou občané také pokochat nádherně rozkvetlými stromy v parku Pod zámkem. Zde bohatě kvetou okrasné jabloně, třešně a hrušně.


Sekačky jedou naplno (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

15.05.2013
Již od 6. května zaměstnanci technických služeb sečou plochy frýdecko-místecké veřejné zeleně. Nejprve přišly na řadu trávníky hřbitovů na Panských Nových Dvorech, v Lysůvkách, Chlebovicích, ve Skalici a v Lískovci. V tomtéž týdnu byly pokoseny i partery (jedná se o plochy mezi vozovkou a chodníkem a veškeré plochy v parcích) ve Frýdku a pak i v Místku.


Každoroční výměna písku ve frýdecko-místeckých pískovištích (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

29.04.2013
Od 15. dubna začala pravidelná každoroční výměna písku v městských pískovištích. „Celkem bude vyměněn písek ve 132 pískovištích, z toho 52 v Místku a 80 ve Frýdku. Při této akci bude použito 270 tun nového certifikovaného písku, tuto výměnu bychom chtěli zvládnout do 10. Května. Zrekonstruováno bude 1 pískoviště v Sadech Svobody a 5 pískovišť na sídlišti Slezská II.,“ uvedla Ing. Švrčinová, vedoucí provozu Zeleň.


Nepříznivé počasí ovlivnilo i plán oprav komunikací (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

11.04.2013
Rovněž i naplánované opravy výtluků nebylo možno realizovat podle schváleného harmonogramu. S poklesem teplot a nekončícími sněhovými přeháňkami byly i tyto práce zaměstnanců technických služeb pozastaveny. Bohužel dříve zmapované výtluky jsou nyní ještě větší, a proto i opravy budou trvat delší dobu.


Oznámení o zrušení blokového čištění (zobrazit celý článek)

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek muselo být zrušeno plánované blokové čištění na ulicích Novodvorská I. (Sadová - J.z Poděbrad), J. Čapka, Slezská I. (Bavlnářská - Lipová), Anenská I. (Pionýrů - J. Lohrera), Anenská II. (J. Lohrera - Malý Koloredov), Antala Staška a Tolského. O náhradních termínech blokového čištění bude rozhodnuto v první dekádě dubna. Děkujeme za pochopení.

Od 19.3. začne blokové čištění ulic (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

15.03.2013
Již v úterý 12. března se objevilo na ulici Novodvorská dopravní značení oznamující, že ve dnech 19. a 21. března zde bude provedeno blokové čištění.


Opravy výtluků místních komunikací (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

14.03.2013
Zaměstnanci technických služeb provozu Komunikace v pondělí 18. března začnou i s opravami výtluků místních vozovek. Do této doby se opravovaly největší a nejnebezpečnější výtluky na frekventovaných místech pouze studenou asfaltovou směsí.


Nabídka volných nebytových prostor (zobrazit celý článek)

TS a.s. nabízí pronájem nebytových prostor:

 • kanceláře 36,6 m2 a 19,1 m2
 • venkovní plocha 20,0 m2
 • výrobní hala 127,0 m2

nebo

 • kancelář 22 m2
 • výrobní hala 973 m2

Bližší informace poskytne Bc. Radek Skotnica v sídle společnosti TS a.s. nebo na tel. čísle 731 196 561.
Písemné poptávky zasílejte na výše uvedenou adresu nebo na e-mail: radek.skotnica@tsfm.cz

Pronájem nebytových prostor v areálu TS a.s. (zobrazit celý článek)

TS a.s. nabízí pronájem nebytových prostor

 • kanceláře 36,6 m2 a 19,1 m2
 • venkovní plocha 20 m2
 • výrobní hala 127 m2

Bližší informace poskytne Bc. Radek Skotnica v sídle společnosti TS a.s. nebo na tel. čísle 731 196 561. Písemné poptávky zasílejte na výše uvedenou adresu nebo na e-mail: radek.skotnica@tsfm.cz

PF 2013 (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

Vážení obchodní přátelé,
pohodu nejen o Vánocích a skvělý rok 2013 vám přeje vedení TS a.s.

Pro přehrátí PF 2013 klikněte zde.


Přípravy na advent vrcholí (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

27.11.2012

Zaměstnanci technických služeb, provozu Veřejné osvětlení, ještě vyvěšují poslední kusy různých tvarů a barev vánočních ozdob, jako jsou LED vločky, LED slunce, LED hvězdy, zvonky, vločky, svícny, stromečky, hvězdy, převěsy a gejzíry, které budou slavnostně rozsvíceny společně s Vánočním stromem již tuto v sobotu 1. prosince při tradiční akci „Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček“ na náměstí Svobody v Místku od 15 hodin. Ve Frýdku-Místku tak zavládne pravá adventní atmosféra.


TS a.s. jako spoluorganizátor tradiční akce „Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček“ (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

K pohodovému adventu ve Frýdku-Místku dlouhodobě přispívá i společnost TS a.s. Její zaměstnanci již v posledním listopadovém týdnu postaví na místeckém náměstí vánoční prodejní stánky, které také svátečně vyzdobí chvojím a elektrickým vánočním osvětlením, každý stánek vybaví světlem, do některých z nich zajistí možnost připojení pro elektro zařízení.

Jako každým rokem se technické služby postarají o instalaci a výzdobu Vánočního stromu, který bude společně s vánoční výzdobou města rozsvícen 1. prosince na tradiční akci „Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček“. V tuto dobu budou mít pracovníci provozu Veřejné osvětlení plné ruce práce, aby vše klaplo tak, jak jsou občané na Mikuláše v Místku zvyklí. TS a.s. jsou každoročním spoluorganizátorem této akce a i letos přispěly finančním darem ve výši 30 tisíc Kč.

V průběhu celé adventní doby, ale i po Mikuláši, budou zaměstnanci TS a.s. provozu Komunikace zajišťovat úklid této lokality. Po skončení adventu, dne 23. prosince, zde ve večerních hodinách proběhne mimořádné čištění, kterému bude předcházet likvidace stánků pracovníky provozu Technická správa.

V případě sněhové nadílky se samozřejmě technické služby postarají i odklizení sněhu.


Náhradní termín blokového čištění (zobrazit celý článek)

Na úterý 30. října bylo naplánováno blokové čištěné ulice Nad Rybníkem. Vzhledem k nepříznivému počasí nebylo možno tento úklid provést. Náhradní termín blokového čištění je určen na středu 14. listopadu 2012. Řidiči budou o této akci od 7. listopadu informováni přenosným dopravním značením s dodatkovou tabulí, na které je datum i hodina úklidu vyznačena.

Příprava na „Dušičky“ (zobrazit celý článek)

Od pondělí 22. října zaměstnanci technických služeb uklízejí zdejší hřbitovy, aby tato pietní místa byla důstojně připravena na Památku zesnulých.

Přípravy na zimní období vrcholí (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

Zimní období začíná od 1. listopadu, proto přípravy na zimní údržbu v TS a.s. již vrcholí. Zaměstnanci odpovědní za zimní údržbu města postupují podle stanovených harmonogramů. V nejbližších dnech bude se zástupci odboru Dopravy a silničního hospodářství Statutárního města Frýdek-Místek projednán plán zimní údržby, v něm je přesně specifikován způsob provádění údržby, tzn., jsou zde uvedeny lokality, kde je prováděno plužení, kde se využívá posypového materiálu, včetně rozčlenění komunikací dle jejich důležitosti. Vozovky jsou rozděleny do čtyř kategorií. Jako první přicházení na řadu komunikace pro hromadnou veřejnou dopravu, příjezdové místní komunikace ke zdravotnickým zařízením a další významné místní komunikace. Podobně to je i s chodníky, které jsou rovněž rozděleny do čtyř pořadí důležitosti, a to podle frekvence chodců a umístění úřadů, zdravotnických zařízení, školských zařízení, nádraží apod. Úkolem zimní údržby je totiž zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích a na průjezdních úsecích silnic, vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky.


Letošní výsledky průzkumu spokojenosti zákazníků se službami TS a.s. (zobrazit celý článek)

Letos již devátým rokem testovala společnost TS a.s. spokojenost frýdecko-místeckých občanů se službami, které poskytuje. Průzkum byl proveden ve dnech od 30. července do 10. srpna, a to na celém území města Frýdek – Místek. S připravenými dotazníky občany oslovovaly dvě studentky střední školy. Celkem bylo vyplněno 458 dotazníků, odpovědělo 221 mužů a 237 žen.

Letní péče o městskou zeleň (zobrazit celý článek)

Jak už název napovídá, provoz Zeleň společnosti TS a.s. se ve městě FM stará o komplexní údržbu veřejné zeleně (kosení, výsadbu květin a dřevin) a s tím je neodmyslitelně spojena i kontrola růstu a péče o všechny stromy a keře.

Kromě zimního kácení stromů a následného frézování pařezů, či jarní péče o mladé stromy, kdy se provádí výchovné řezy, opravy kotvení, přihnojování a ošetřování proti škůdcům, se zaměstnanci ve společnosti TS a.s. starají i o letní řezy keřů a stromů. Podnětem k těmto úkonům bývají mnohdy žádosti od občanů města, kterým vadí například větve stromů zasahující do oken nebo ničící fasády domů. Policie České republiky a Městská policie Frýdku-Místku zase často poukazuje na zelení zarostlé nepřehledné dopravní značení.

Testování spokojenosti se službami TS a.s. (zobrazit celý článek)

Od pondělí 30. července do pátku 10. srpna bude společnost TS a.s. již devátým rokem testovat spokojenost se službami, které poskytují. Občané tak mohou hodnotit stav veřejného osvětlení, nasvětlení přechodů pro chodce, vánoční výzdobu i slavnostní osvětlení historických objektů. Vyjádřit se mohou ke stavu městského mobiliáře (autobusové zastávky, dětská hřiště, pískoviště, lavičky), k čistotě veřejných WC, k úklidu města a zimní údržbě místních komunikací. A svůj názor mohou říct i k úrovni údržby zeleně, k provozu parkovišť a k činnosti hrobové matriky pohřební služby Pietas.

Časově omezené parkování na ulici 8. pěšího pluku (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

Rada města Frýdku-Místku se na své 41. schůzi konané dne 15. 5. 2012 usnesla vydat nařízení města č. 1/2012, o vymezení oblastí statutárního města Frýdek-Místek, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, které mimo jiné upravuje zavedení časově omezeného parkování na části ulice 8. pěšího pluku, a to s účinností od 1. července 2012. Znamená to, že v pracovní dny vždy od 7.00 do 17.00 hodin budou mít povoleno řidiči v této lokalitě parkovat maximálně tři hodiny. Parkovné se ani v tomto nově zavedeném systému nebude hradit, parkující ale po celou dobu stání musí vystavit za čelním sklem svého vozidla parkovací lístek, který bude vytištěn v nově instalovaných pěti parkovacích automatech. Na těchto automatech bude přesně uveden postup, jak si lístek vytisknout. Tímto způsobem bude monitorována doba parkování jednotlivých vozidel. Řidičům, kteří nebudou respektovat nově zavedený systém parkování, hrozí odtažení jejich vozidla. Časově omezené parkování bude platit pouze pro část parkoviště na ulici 8. pěšího pluku, a to v úseku od ulice Hlavní po ulici U Staré pošty. Jedná se o část před poliklinikou, která bude označena dopravním značením. Grafické vymezení zóny s časově omezeným parkováním najdete na mapách níže (označeno zeleně).


Změny týkající se parkování ve městě (zobrazit celý článek)

Rada města na svém zasedání 15. května 2012 schválila Nařízení města č. 1/2012 o vymezení oblastí statutárního města Frýdek-Místek, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy a Nařízení města č. 2/2012 o cenách za placené stání silničních motorových vozidel ve vymezených oblastech statutárního města Frýdek-Místek na určených místních komunikacích nebo jejich úsecích, která nabývají účinností dne 1. července 2012. Nařízením č. 1/2012 se mezi placená parkoviště zahrnuje i parkoviště v místě bývalého autobusového stanoviště a na ulici U Staré pošty v Místku, parkoviště na ulici Těšínská pod magistrátem.

Na Spořilově se buduje nové dětské hřiště (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

V pondělí 18. června začali zaměstnanci technických služeb s výstavbou nového dětského hřiště na Spořilově v Místku. Hřiště o rozměru 14 x 12 metrů bude hotovo nejpozději 10. srpna. Malé děti se mohou těšit na nové houpadlo hnízdo, řetězovou houpačku, pružinové houpadlo, kladinu na dvou pružinách, prolézačku se skluzavkou, síťovou prolézačku a také na nové pískoviště. Hřiště bude vybaveno bezpečnou dopadovou plochou z pryžové dlažby. Jedná se o 23. dětské hřiště na území města Frýdek-Místek, jeho dispoziční nákres najdete zde.


Osvěžování města (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

V těchto horkých dnech vyjíždějí pracovníci TS a.s. z provozu Komunikace s kropičkou vybavenou dvoumetrovou přední skrápěcí lištou a užitkovou vodou, aby osvěžili komunikace ve městě. Nejen že chlazení vozovek má příznivý účinek na asfaltový povrch, snižuje se tak i teplota vzduchu. Takovéto skrápění má především pozitivní vliv na snížení prašnosti ve městě a zvýšení vlhkosti vzduchu. Vozidlo má totiž navíc vzadu trysku, ze které je možno v lokalitách se sníženým pohybem lidí vypouštět vodní mlhu.


Bude zahájena 2. seč travnatých ploch (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

Sečení travnatých ploch ve Frýdku-Místku provádí zaměstnanci technických služeb, nyní je sezóna v plném proudu.

„Harmonogram prvního sečení trávy schválený odborem životního prostředí magistrátu města byl přesně dodržen, dokonce jsme získali čtyřdenní předstih“, potvrdil ředitel TS a.s. Ing. Jaromír Kohut. „Již na počátku dvacátého druhého týdne byla dokončena první seč parkových trávníků a ta druhá začne hned v pondělí 18. června“ doplnil Ing. Kohut.


O květinovou výzdobu města je postaráno (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

Milovníci květinových záhonů si opět přijdou na své, zaměstnanci technických služeb totiž dokončují výsadbu letniček. V letošním roce se bude opět Frýdek-Místek parádit pestrou paletou barev. Celkovou plochu 420 m2 ozdobí 14 tisíc sazenic letniček, které právě začínají ukazovat své první květy.


Sezóna v autokempu na Olešné začne 22. června (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

Letní sezóna v autokempu na Olešné, jehož provozovatelem je TS a.s., bude zahájena v pátek 22. června. Pro návštěvníky je připraveno cca 4 000 m2 plochy ke stanování a pro karavany zhruba 40 míst vybavených elektrickými přípojkami. Rekreanti určitě uvítají částečné zastínění kempu korunami stromů a pravidelně udržovanou rozsáhlou travnatou pláž. Velkou výhodou je určitě umístění letního i krytého aquaparku v těsné blízkosti plochy pro stany. Pro vyznavače in-line bruslení je k dispozici po obvodu přehrady Olešná téměř 4,5 km dlouhá dráha s asfaltobetonovým povrchem.


Mimořádné blokové čištění (zobrazit celý článek)

Nad rámec schváleného harmonogramu blokového čištění bude na základě žádostí občanů provedeno na ulici Horymírova mimořádné blokové čištění. Na tento úklid budou obyvatelé upozorněni od 6. června přenosným dopravním značením se zákazem zastavení s dodatkovou tabulí, na které bude uvedeno datum i hodina čištění. Komunikace bude uklizena jako vždy strojně zametačem, dočištění bude uděláno ručně a nebudou vynechány ani kanálové vpusti.

Proběhla každoroční výměna písku v pískovištích (zobrazit celý článek)

V polovině května technické služby ukončily výměnu písku ve všech pískovištích ve městě. Celkem bylo v městských sídlištích při této akci použito 270 tun nového certifikovaného písku. Nejprve byla odtěžena dvaceticentimetrová vrstva starého znečištěného písku, ta byla nahrazena novou vrstvou tohoto materiálu. Pískoviště jsou pak ještě ručně dočištěna a taky je upraveno jejich okolí. Zaměstnanci technických služeb vyměnili písek ve 49 pískovištích v Místku a 80 ve frýdecké části města.

Sekačky již vyjely do terénu (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

S přibývajícím sluníčkem a občasnými srážkami již bylo nutno zahájit ve městě pravidelnou údržbu trávníků, proto zaměstnanci TS a.s. 2. května vyrazili do terénu. Celkem mají technické služby ve správě 122,6 hektarů travnatých ploch včetně místních částí Lískovec, Chlebovice, Lysůvky, Zelinkovice, Skalice a Panské Nové Dvory a lokalit Baranovice a Gajerovice, Bahno. Tak rozsáhlá plocha je udržována prostřednictvím deseti velkých traktorových sekaček a také čtyř menších sekaček s pojezdem a čtrnácti křovinořezy, které se používají na dočištění travnatých porostů podél obrubníků, zábradlí, laviček, odpadkových košů a jiných překážek v zeleni. Doprovodná zeleň kolem cest je udržována dvakrát krát ročně, a to traktorem s bočním kosícím zařízením. Svahovité terény budou sečeny dálkově řízenou speciální sekačkou, která je určena pro profesionální údržbu členitého terénu se sklonem až 41 stupňů. V letošním roce vedení TS a.s. investovalo do obnovy strojů a zakoupilo dvě nové traktorové sekačky za více než jeden milion Kč.


Stav místních komunikací ve Frýdku-Místku se zlepšuje (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

S opravami výtluků jsme začali již v březnu, jakmile nám to počasí dovolilo. Vytvořili jsme celkem tři čety pracovníků, z toho dvě skupiny asfaltují a jedna provádí přípravu pro pokládku živice, což zahrnuje úpravu povrchu vozovky nejčastěji vyfrézováním. Práce na vysprávkách tak mohou probíhat souběžně na více místech. Nově jsme v letošním roce začali opravovat výtluky na vybraných komunikacích souběžně s blokovým čištěním.


Nedělní blokové čištění (zobrazit celý článek)

Upozorňujeme frýdecko-místecké občany, že v neděli 22. dubna 2012 zaměstnanci TS a.s. provedou blokové čištění ulice 8. pěšího pluku. Vzhledem k velkému provozu osobních vozidel i městské hromadné dopravy v této lokalitě během týdne je nutno mimořádné blokové čištění udělat v neděli. Tato ulice bude uklizena strojně zametači, ale i ručně, a vyčištěny budou také kanálové vpusti.

Změny v jarním úklidu se osvědčují (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

Jarní úklid jede naplno, počasí nám celkem přeje, schválený harmonogram čištění je dodržován. Dle pozitivního ohlasu můžeme konstatovat, že frýdecko-místečtí občané jsou spokojeni se změnou v postupu při provádění úklidu města. Jsou již uklizeny autobusové trasy, ke kterým patří Zámecké náměstí, ulice T. G. Masaryka, Nádražní, Na Poříčí, Míru, Dlouhá, Olbrachtova, Horní, K Hájku, Čs. armády, Ostravská, Frýdlantská, autobusové stanoviště ve Frýdku i v Místku, také ulice Palackého, Bezručova, 28. října a točna na Olešné. Uklizeny jsou lávky a schodiště na Antonínově náměstí, na ulicích Těšínská, Hasičská, Na Blatnici, rovněž nadchod na Revoluční, lávka Na Poříčí a na Sadové i na Riegrové, lávka u prodejny LIDL a schody u VÚSH.


TS a.s. se připojí k Hodině Země (zobrazit celý článek)

Naše společnost se připojí ke kampani Hodina Země 2012. Jedná se o celosvětový happening propojující obce, firmy a jedince, kteří berou vážně své závazky vůči životnímu prostředí, zejména v oblasti ochrany klimatu. Tato největší dobrovolná akce pro životní prostředí probíhá symbolickým hodinovým zhasnutím světel, ať již nasvícení části budovy nebo štítu firmy a to v sobotu 31. března 2012 od 20:30 do 21:30 místního času. Postupně proběhne všemi časovými pásmy. Celosvětově akci pořádá WWF, největší mezinárodní organizace pro ochranu přírody. Jednoduchý, ale přitom viditelný čin – zhasnutí světla – je signálem, že subjekty věnují pozornost ochraně životního prostředí, zejména ochraně klimatu.

Ve 12. týdnu začnou řádné opravy výtluků (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

Během zimního období pověření zaměstnanci technických služeb monitorovali stav komunikací a průběžně vzniklé výtluky byly provizorně opravovány asfaltovou směsí za studena. Výhodou této technologie je, že se může používat i při nižších teplotách. Tímto způsobem byly udržovány ulice T. G. Masaryka, 28. října, J. Čapka, J. Božana, Ostravská, Frýdlantská a sídliště Slezská.


Změny v jarním úklidu (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

Vedení společnosti TS a.s. na základě požadavků frýdecko-místeckých občanů připravilo změny v blížícím se jarním úklidu. Cílem je kompletní vyčištění města po jeho jednotlivých částech. Dosud se ve městě uklízely odděleně komunikace a zvlášť zóny veřejné zeleně. V rámci zlepšení poskytovaných služeb přistoupily technické služby ke sloučení činností zaměstnanců dvou provozů Komunikace a Zeleň. Nově se úklidové práce budou provádět až do 1. května souběžně v jednotlivých městských lokalitách. Akce bude zahájena již 12. března. Nejprve se začne uklízet na největších sídlištích. Aby práce probíhaly vyváženě v rámci celého města, budou se v pravidelných časových intervalech střídat lokality ve Frýdku s místeckými částmi města. Nejdříve přijde na řadu sídliště Slezská, následovat bude sídliště Anenská, poté Růžový pahorek, Riviéra, K Hájku, Bezručova, Nad Lipinou, Čs. Armády a další. Zde budou dány do pořádku jak komunikace, tak zeleň a souběžně zde na nejfrekventovanějších komunikacích bude provedeno blokové čištění. Zároveň však od 19. března začne i úklid místních části Lískovec, Chlebovice, Lysůvky, Zelinkovice, Skalice a Panské Nové Dvory, dále budou následovat lokality Baranovice a Gajerovice, Bahno.

Pro dosažení rychlejšího průběhu uklízení budou zaměstnanci TS a.s. pracovat i o sobotách.


Zaměstnanci TS a.s. mají pilno (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

Od pátku 13. ledna prováděli zaměstnanci TS a.s. nepřetržitě zimní údržbu města. Chvilku si mohli vydechnout až v průběhu středy, kdy se počasí umoudřilo. Intenzitu zásahů řídil dispečink zimní údržby, který celou situaci kontinuálně monitoroval. V provozu byly všechny sypače i traktory. V průběhu celého víkendu se spotřebovalo na údržbu komunikací celkem 88 tun posypové soli a 31 tun strusky. Sníh však bylo nutno odklidit nejen z komunikací, ale i z autobusových zastávek, přechodů pro chodce a schodišť, což prováděli zaměstnanci lopatami a odhrnovači sněhu ručně.


Chodci musí uzpůsobit svou chůzi aktuálnímu stavu povrchu chodníku (zobrazit celý článek)

S blížícím se zimním obdobím a zhoršením povětrnostních podmínek, kdy nejčastěji dochází k úrazům občanů při pohybu na pozemních komunikacích, se každoročně společnost TS a.s. setkává s žádostmi o náhradu škody vzniklou úrazem na kluzkém chodníku. Odpovědní pracovníci Magistrátu města Frýdku - Místku i společnosti TS a.s. pečlivě přezkoumávají, vždy případ od případu, naplnění právních předpokladů vzniku odpovědnosti vlastníka (nebo správce komunikace) za škodu vzniklou úrazem. Ze statistik TS a.s. vyplývá, že v roce 2010 bylo přijato 29 a v roce 2011 10 (za období od 01-03/2011) takových žádostí. Z toho jen jedna byla shledána důvodnou (byly naplněny právní předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu), a proto byla prostřednictvím pojištění TS a.s. odškodněna.

PF 2012 (zobrazit celý článek)

Vážení přátelé,

kliknutím na odkaz se Vám rozbalí naše PF 2012. Pohodové Vánoce a skvělý rok 2012 přejeTS a.s.

Město dostává darem od technických služeb 20 stromů (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

V souladu s Místním programem snižování emisí znečišťujících látek statutárního města Frýdek - Místek vysadí TS a.s. celkem 20 stromů na městském veřejném prostranství. Jedná se o dar technických služeb, který bude v průběhu následujících tří dnů, a to od 13. do 15. listopadu, vysazen ve dvou frýdecko-místeckých parcích.Od tohoto týdne budou zkrášlovat Komenského park 4 duby, 1 jilm, 1 kaštanovník, 1 okrasná třešeň, 1 magnolie, 1 buk Rohani a 1 líska turecká. Jako druhý pro tuto výsadbu byl zvolen Janáčkův park, kde nově porostou 2 jedle, 1 habr, 1 magnolie, 2 borovice lesní, 2 kaštanovníky, 1 katalpa a 1 bříza.


Úklid spadlého listí (zobrazit celý článek)

Archív aktualit - fotografie č.: 1

Od 1. listopadu začaly technické služby s úklidem spadlého listí. „Nejprve jsme shrabali listí na ulici J. Opletala, 17. listopadu, v Komenského a Koloredovském parku, ve Frýdku - střed, také na ulici Kollárova a na sídlišti Kolaříkovo. Do konce 45. týdne bychom chtěli zvládnout ještě ulici Anenskou a Ostravskou, také 8. pěšího pluku, Pionýrů, Spořilov a Místek - střed“, vyjmenovala Ing. Naděžda Švrčinová, vedoucí provozu Zeleň a dodala, že vše záleží na počasí.
Oficiální stránky města Frýdku-Místku


Na úvodní stránku

TS a.s. - Naše služby pro Vaši pohodu