Aktuality

Vánoční výzdoba zhasla (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

14.01.2021
Jak již bývá léta na území města Frýdek-Místek zvykem, šestý lednový den je poslední, kdy město je naposledy nasvětleno vánoční výzdobou. Po tomto datu, veškerá ta nádhera zhasne a další období je již spjato s demontáží světelných efektů, likvidací vánočních prvků na náměstích i na některých přilehlých prostranstvích.


Úprava provozní doby PS Pietas (zobrazit celý článek)

Změna úředních hodin pohřební služby Pietas a hrobové matriky na ulici Radniční 10 ve Frýdku v průběhu Vánoc.

PF 2021 (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

Vážení přátelé a kolegové,

přejeme Vám krásné vánoční svátky, plné pohody
a příjemných chvil prožitých se svými blízkými.

představenstvo TS a.s.


Neukáznění řidiči brání svými auty v provádění zimní údržby sídlišť (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

11.12.2020
Aktuálně s přibývajícím sněhem na komunikacích je v terénu veškerá mechanizace technických služeb k provádění zimní údržby. Nevhodně zaparkovaná vozidla zejména na sídlištních komunikacích brání v průjezdu mechanizace vybavené pluhy a radlicemi.


Péče o veřejné osvětlení probíhá i v místních částech a lokalitách města (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

10.12.2020
Statutární město Frýdek-Místek má prostřednictvím TS a.s. nastaven systém obnovy svítidel, díky kterému drží krok s nejnovějšími trendy ve vývoji technologií v osvětlovací technice. Město udržuje veřejné osvětlení v co nejlepším stavu, každým rokem investuje do výměny svítidel s prošlou životností, tímto způsobem se postupně obnovují osvětlovací tělesa na území města i v místních částech a lokalitách. V současnosti bude ukončena poslední etapa výměny svítidel s prošlou životností ve Skalici. S realizací se začalo před čtyřmi lety a v rámci postupných etap byla provedena kompletní výměna světel veřejného osvětlení.


Technické služby jsou na zimní údržbu připraveny (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

30.11.2020
Frýdecko-místecké technické služby mají ve své správě 415 kilometrů místních komunikací včetně místních částí jako je Skalice, Panské Nové Dvory, Lískovec, Chlebovice, Zelinkovice, Lysůvky, Baranovice, Bahno, Gajerovice. Z toho je 181 kilometrů místních vozovek a 234 kilometrů čítají všechny chodníky. Ne všechny komunikace jsou v rámci zimní údržby z tohoto výčtu udržovány. Rozsah, způsob a technologie zimní údržby ve Frýdku-Místku se řídí plánem, který zohledňuje i aktuální vývoj průjezdnosti ve městě spojený především s výstavbou obchvatu nebo omezeními v rámci stavebních prací, především při výstavbě kanalizace v místních částech Chlebovice, Lysůvky a Skalice, případně dalších oprav v některých lokalitách.


Kácení stromů ve frýdecko-místecké městské zeleni (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

26.11.2020
Od začátku listopadu provádí zaměstnanci technických služeb kácení provozně nebezpečných a odumřelých stromů. Tyto práce je nejvhodnější provádět v období vegetačního klidu, které od listopadu potrvá až do posledního března.


Letošní frýdecko-místecké vánoční stromy (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

23.11.2020
V průběhu pondělí 23. listopadu budou postupně na obě náměstí instalovány vánoční stromy. Zaměstnanci technických služeb umístí na náměstí Svobody téměř dvanáctimetrovou jedli, která vyrostla na ulici Nová v Místku a na Zámeckém náměstí bude nazdobena jedle ze sídliště K Hájku, vysoká bude necelých deset metrů. Zatímco místecká jedle vyrůstala na soukromé zahradě, druhá jedle zkrášlovala městskou veřejnou zeleň.


Vánoční výzdoba se rozzáří v pátek 27. listopadu (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

13.11.2020
Již tradičně se ve Frýdku-Místku každým rokem na koci listopadu rozzáří vánoční výzdoba města. Ulice a náměstí budou slavnostně ověšeny girlandami, LED řetězy a mnoha druhy vánočních motivů jako jsou zvonečky, stromečky, vločky a svícny. K nejzdobenějším budou opět patřit obě náměstí, ulice 8. pěšího pluku, třída T. G. Masaryka. V úterý 17. listopadu bude vánočně nazdobena i budova magistrátu města. Vloni byla výzdoba rozšířena o další prvky, byli to tři hudební 3D LED andělé a nově byla nasvětlena kašna na místeckém náměstí.


Výstavba autobusového zálivu na ulici El. Krásnohorské (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

11.11.2020
Na začátku září začali zaměstnanci technických služeb realizovat výstavbu nového autobusového zálivu na ulici El. Krásnohorské. Tento záliv bude umístěn podél stávající místní komunikace, šířka zastávkového pruhu bude 3 metry a délka 12 metrů. Zastávka bude opatřena nástupištěm ze zámkové betonové dlažby, které bude splňovat bezbariérové parametry.


Podzimní výsadba stromů v městské zeleni (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

06.11.2020
Od 26. října začali zaměstnanci technických služeb s výsadbou okrasných i ovocných stromů. V rámci programu Podpora výsadby dřevin vysadili frýdecko-místeckým občanům v posledním říjnovém týdnu 25 stromů. Od 2. listopadu vysází dalších 216 stromů v městské zeleni včetně veřejných pohřebišť.


Úklid listí na plochách městské zeleně (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

02.11.2020
Od 20. října začaly technické služby ve městě s úklidem listí. Jako obvykle vzhledem k blížící se Památce zesnulých uklidily všechny městské hřbitovy, k nimž patří Panské Dvory, Lískovec, Skalice, Lysůvky a Chlebovice. Od prvního listopadového týdne pak začnou se sběrem listí v Místku, a to na Riviéře, Staré Riviéře, na sídlišti Bezručovo, Podpuklí, Pavlíkova, v Janáčkově a Malém parku.


Ve městě stále probíhají opravy i místních komunikací (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

26.10.2020
Městské technické služby dokončily v závěru minulého týdne opravu chodníků v Koloredovském parku v Místku. Práce na opravách budou pokračovat i nadále, konkrétně na konci října začnou zaměstnanci provozu Komunikace s I. etapou rekonstrukce komunikace v části Frýdek Panské Nové Dvory. Dále se v průběhu měsíce listopadu bude provádět oprava komunikace v Lískovci u separace (kolem vodojemu), oprava komunikace Panské Nové Dvory (Kamenec), oprava chodníku na ulici Lískovecká za domy č.p. 220-222, oprava komunikace vnitrobloku na ulici Míru. V předposledním říjnovém týdnu byla také dokončena oprava chodníku na ulici Anenská.


TS a.s. slaví 25. narozeniny – závěr (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

09.10.2020
V letošním roce slaví technické služby 25 let od založení akciové společnosti. V předešlých šesti článcích jsme vám představili jejich historii, důležité mezníky i fungování současných pěti provozů.


TS a.s. slaví 25. narozeniny – 6. část (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

07.10.2020
Provoz Přenesená správa zajišťuje správu, kontrolu, evidenci a plánování oprav, údržby a rekonstrukcí místních a účelových komunikací, propustků a mostů. Provoz rovněž odpovídá za vedení a aktualizaci pasportu místních a účelových komunikací včetně svislého dopravního značení, pasportu mobiliáře, pasportu dětských hřišť a sportovišť, pasportu zeleně (veřejné, neveřejné a silniční vegetace).


Den otevřených dveří v TS a.s. je zrušen (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

06.10.2020
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v souvislosti s výskytem koronaviru a v návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, jímž se s účinností od 5. října zakazují hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, byl vedením společnosti zrušen připravovaný čtvrtý ročník akce Den otevřených dveří v TS a.s., který byl naplánován na sobotu 10.10.2020.


TS a.s. slaví 25. narozeniny – 5. část (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

05.10.2020
Provoz Veřejné osvětlení provádí správu a údržbu veřejného osvětlení, pečuje o 8 107 svítidel na území celého města včetně místních částí (Chlebovice, Zelinkovice, Lysůvky, Skalice, Lískovec), o 10 křižovatek řízených světelným signalizačním zařízením a o 75 nasvětlených přechodů pro chodce.


TS a.s. slaví 25. narozeniny – 4. část (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

02.10.2020
Po provozech Technická správa a Zeleň bychom Vám rádi představili provoz Komunikace, který v rámci TS a.s. realizuje nejvyšší roční tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. Provoz zajišťuje správu a údržbu místních a účelových komunikací, chodníků, propustků a mostů na území města včetně místních částí (Chlebovice, Zelinkovice, Lysůvky, Skalice, Lískovec). Udržuje celkem 420,5 kilometrů místních komunikací, 99 mostů a lávek.


TS a.s. slaví 25. narozeniny – 3. část (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

01.10.2020
V dnešním dílu Vám přiblížíme provoz, který má nejvíce zaměstnanců v rámci TS a.s., a to Zeleň. Tento provoz udržuje plochy veřejné zeleně pro statutární město Frýdek-Místek včetně jeho místních částí Lískovec, Skalice, Panské Nové Dvory, Chlebovice, Zelinkovice a Lysůvky.


TS a.s. slaví 25. narozeniny – 2. část (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

29.09.2020
Ve čtvrtek 24. září si mohli návštěvníci těchto webových stránek přečíst chronologicky uspořádané informace o historii a začátcích technických služeb ve Frýdku-Místku. Rádi bychom navázali a prezentovali současnou akciovou společnost a jejich pět provozů. Dnes představujeme první, a to Technickou správu.


TS a.s. slaví 25. narozeniny (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

24.09.2020
„V letošním roce si připomínáme 25 let od založení akciové společnosti TS a.s. Rádi bychom občanům přiblížili, jak technické služby fungovaly a s jakými problémy se posupně vypořádaly. Vždy se jednalo o podnik zaměstnávající pracovníky s požadovanou odborností, vybavený potřebnými stroji a zařízením, s cílem pečovat o město a dosáhnout co největší spokojenosti místních občanů s poskytovanými službami. V následující sérii článků Vám představíme historii technických služeb, vznik příspěvkové organizace i současnou akciovou společnost,“ nastínil Jaromír Kohut předseda představenstva TS a.s.


Nové dětské hřiště na ulici Lískovecká (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

22.09.2020
Na základě požadavků občanů vyroste na ulici Lískovecká nové dětské hřiště. Zaměstnanci technických služeb zahájili práce ve středu 9. září, hotovo bude do konce října.


Rekonstrukce chodníků na veřejném pohřebišti ve Skalici – II. etapa (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

11.09.2020
Ve druhém zářijovém týdnu zahájili zaměstnanci technických služeb rekonstrukci chodníků na hřbitově ve Skalici. Akce navazuje na první etapu, kterou pracovníci z provozu Technická správa realizovali v roce 2014.


První retenční nádoba ve městě bude umístěna Nad Stadionem (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

07.09.2020
Ve středu 2. září začnou technické služby pro odbor investic statutárního města Frýdek-Místek budovat první retenční nádrž, a to na ulici Nad Stadionem.


Blokové čištění ulice Bruzovská posunuto na devátou hodinu (zobrazit celý článek)

26.08.2020
První září, den, kdy je dle předem schváleného harmonogramu naplánováno blokové čištění na ulici Bruzovská (části přilehlé k ulici Rokycanova), je zároveň prvním školním dnem.

„Městská policie v tento den kvůli žákům a jejich doprovodu zvyšuje svou činnost na přechodech pro chodce a požádala technické služby o spolupráci. Proto bude toto blokové čištění zahájeno oproti běžnému času výjimečně až v devět hodin, tedy na dobu, kdy se již předpokládá snížení frekvence chodců. Úklid bude jinak probíhat zcela standardně, čili komplexní ruční a strojní čištění komunikací včetně vyčištění kanálových košů a vpusti,“ oznámil předseda představenstva TS a.s. Ing. Jaromír Kohut.

Údržba komunikací a čištění v plném proudu (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

20.08.2020
I v těchto prázdninových dnech je v plném proudu údržba a úklid místních komunikací a přilehlých chodníků. Jarní úklid byl z důvodů obecně známých v souvislosti se šířením virové nákazy Koronavirus zahájen zhruba s měsíčním zpožděním, stejně tak muselo být celkem 14 blokových čištění (již dříve naplánovaných) odloženo a následně některým z těchto exponovaných lokalit byly stanoveny nové termíny.


Mlžítka ve městě (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

28.07.2020
K osvěžení v parních letních dnech budou obyvatelům i návštěvníkům města sloužit nově instalována dvě nerezová mlžítka v tvaru hokejky.


Průběh oprav na ulici Lískovecká a Nad Lipinou (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

21.07.2020
Obyvatelé města Frýdku – Místku mohou pracovníky technických služeb z provozu Komunikace spatřit při opravách povrchu hned na několika místech. Kromě drobnějších oprav v současnosti pracují na dvou větších zakázkách. Jednou z nich je úprava prostoru před garážemi na ulici Nad Lipinou. Zde pracovníci bourají původní již nevyhovující zpevněnou plochu, část z ní bude nahrazena travnatým povrchem a část novým asfaltobetonovým kobercem. Zabudováno bude i nové odvodnění. Práce měly být hotovy do konce července.


Pokračuje další část výměny zábradlí na ulici Hlavní (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

17.07.2020
Už od roku 2017 prochází postupnou obnovou zábradlí na ulici Hlavní. V těchto dnech zahájili zaměstnanci technických služeb venkovní práce letošní etapy výměny, a to v úseku od kina Vlast po most přes řeku Ostravici. Práce spočívají v odpalování stávajícího zábradlí z betonových patek, odstranění zeminy, vybudování nových patek a v instalaci nového zábradlí. Jeho výroba proběhla v dílnách technických služeb již v zimních měsících svařováním U profilů, I profilu a ploché oceli, které byly následně žárově zinkovány.


Semafory na přechodu pro chodce před Katastrálním úřadu ve zkušebním provozu (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

03.07.2020
Se zprovozněním Rubikovy křižovatky po její dlouhodobé rekonstrukci a také spodní části třídy T.G. Masaryka v úseku po kruhový objezd na Kostíkově náměstí bylo spuštěno ve středu 01.07.2020 taktéž světelné signalizační zařízení na přechodu pro chodce před Katastrálním úřadem. Tak jak jsme již avizovali, toto zařízení je propojeno se semafory na křižovatkách před magistrátem města a Rubikovy křižovatky s cílem regulace dopravy pro bezpečné přecházení chodců v tomto inkriminovaném místě.


Opravy komunikací v plném proudu (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

15.06.2020
V posledních týdnech rozhodla Rada města Frýdku-Místku o celoplošných opravách několika místních komunikací na území města. Tyto práce bude realizovat městská společnost TS a.s.. V současné době je v plném proudu rozsáhlá oprava dopravně exponované třídy T.G. Masaryka. Souběžně s touto akcí provedla další četa provozu Komunikace pokládku asfaltobetonového krytu na ulici Václava Talicha.


Oprava třídy T.G. Masaryka se protáhne (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

05.06.2020
Zaměstnanci technických služeb zahájili v pondělí dne 1.6.2020 opravu dolního úseku vozovky tř. T.G.Masaryka, mezi kruhovým objezdem Kostikovo náměstí a mostem na tzv. Rubikově křižovatce. Součástí opravy bylo odfrézování stávajícího asfaltobetonového krytu průjezdního profilu komunikace v tomto úseku, úprava kanalizačních vpustí, revizních šachtic, oprava obrubníků a jednořádku z žulových kostek. Ve finální fázi byla plánována nová pokládka asfaltobetonové směsi a provedení vodorovného značení. Práce měly být ukončeny v termínu do 7. 6. 2020 a do této doby měl být dolní úsek tř. T.G.Masaryka zcela uzavřen pro automobilovou dopravu.


Blokového čištění 8. pěšího pluku proběhne tuto neděli 7. června (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

02.06.2020
V neděli 7. června bude provedeno blokové čištění na ulici 8. pěšího pluku, již od pátku 29. května zde o úklidu informuje přenosné dopravní značení. Zaměstnanci přijedou na místo ráno v osm hodin, hotovo budou mít odpoledne nejpozději do 13.30 hodin.


Oprava dolního úseku třídy T. G. Masaryka proběhne první týden v červnu (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

27.05.2020
Zaměstnanci technických služeb v průběhu prvního červnového týdne opraví dolního úsek komunikace třídy T. G. Masaryka. Z tohoto důvodu bude tato lokalita uzavřena pro vjezd všech vozidel, a to včetně autobusové dopravy od pondělí 1. června od 6 hodin do neděle 7. června do 15 hodin, a to od Rubikovy křižovatky po Kostíkovo náměstí.


Revitalizace veřejného prostranství Kolaříkova (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

27.05.2020
Statutární město Frýdek-Místek pokračuje v regeneraci veřejných ploch na sídlištích. Ve stále větší míře do tohoto procesu zapojuje i veřejnost. Ta má možnost vyjádřit se kladně či záporně k navrhovaným úpravám, takže sama může ovlivnit, jakou bude mít plocha před jejich domem podobu a využití. Dotazníková akce se konala také na sídlišti Kolaříkova, kde se rozhodovalo o podobě vnitrobloku. Zapojilo se do ní 89 % oslovených místních obyvatel. Na základě jejich vyjádření bude staré asfaltové hřiště nahrazeno novým dětským hřištěm s umělým povrchem a realizovány budou i sadové úpravy a doplněn bude i městský mobiliář.


Nový Fit park pro seniory v Sadech Svobody (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

25.05.2020
Zaměstnanci technických služeb zahájili v polovině měsíce května realizaci výstavby Fit parku pro seniory v Sadech Svobody. Jedná se o zakázku realizovanou pro odbor školství, kultury mládeže a tělovýchovy magistrátu města Frýdek-Místek.


Přechod pro chodce u katastrálního úřadu bude mít nové semafory (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

15.05.2020
V polovině měsíce dubna zahájili zaměstnanci technických služeb provozu Veřejného osvětlení výstavbu nového světelného signalizačního zařízení na přechodu pro chodce u katastrálního úřadu ve Frýdku, které bude nově nainstalováno jako doplnění stávajícího světelného signalizačního zařízení křižovatky ulice Hlavní s třídou T.G.Masaryka, tzv. Rubikovy křižovatky. Účelem této investice je zajištění plynulejší dopravy a bezpečnějšího přecházení velmi frekventované třídy T.G. Masaryka. Toto zařízení bude koordinováno nejen s Rubikovou křižovatkou, ale také s křižovatkou u magistrátu města, takže v tomto úseku by se měla plynulost dopravy výrazně zlepšit.


První letošní blokové čištění ulic až 12. května (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

07.05.2020
Původní harmonogram blokových čištění místních komunikací byl po projednání s vedením města upraven z důvodu přijatých krizových opatření v souvislosti s šířením koronaviru.


Nabídka práce (zobrazit celý článek)

06.05.2020
TS a.s. přijme do hlavního pracovního poměru pracovníka pohřební služby, řidiče

Od úterý opět platí ve městě parkovací zóny (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

29.04.2020
V pondělí 27. dubna vláda zrušila s platností od úterý 28. dubna od 00:00 hodin krizové opatření, kterým se dočasně umožnilo v zónách placeného parkování stání zdarma pro všechny automobily.


Opravy chodníků a místních komunikací v plném proudu (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

17.04.2020
Zaměstnanci technických služeb rozjeli naplno rekonstrukce a opravy místních komunikací, jako první na řadu přišly ulice Anenská, Klicperova a Třanovského. Termín dokončení prací je stanoven do konce dubna 2020. Zároveň ve městě probíhají opravy výtluků a celoplošné opravy na ulicích Frýdlantská a Ostravská.


Brány městského arboreta se znovu otevřou ve čtvrtek 9. dubna (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

08.04.2020
Jarní teplé dny plné sluníčka určitě lákají občany vyrazit za přírodou. Jednou z příležitostí je i návštěva místního arboreta. Tady už jaro probudilo první květy cibulovin, žlutě zářící zlatice, první poupata ukazuje i magnolie a k tomu zpěv ptactva jako příjemná zvuková kulisa.


Úprava harmonogramu plošných dezinfekčních postřiků vybraného městského mobiliáře (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

06.04.2020
Po dohodě s vedením statutárního města Frýdek-Místek zahájily technické služby na konci měsíce března plánované dezinfekční postřiky všech autobusových zastávek ve Frýdku-Místku včetně místních částí a lokalit a také laviček v nejvíce exponovaných místech s možným výskytem více osob, zatím se jedná o ulice 8. pěšího pluku, Ostravská, T. G. Masaryka, na starém autobusovém nádraží, na točně na vlakovém nádraží a u nemocnice. Pravidelně jsou rovněž ošetřována i madla u schodů a sjezdů, v křížovém podchodu navíc také vstupy do výtahů.


Hygienická opatření ve Frýdku-Místku (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

31.03.2020
V souvislosti s šířením nákazy novým typem koronaviru začali zaměstnanci technických služeb po dohodě s vedením statutárního města Frýdek-Místek od pondělí 30. března s dezinfekčními postřiky prvků městského mobiliáře.


Jarní vyhrabání listí (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

26.03.2020
V současné době se na plochách parkových a parterových trávníků na území statutárního města Frýdku-Místku provádí jarní vyhrabání listí.


Změna úředních hodin hrobové matriky (zobrazit celý článek)

16.03.2020
V souvislosti s vývojem šíření virové nákazy Koronavirus a s vyhlášením celostátní karantény jsou od 16. března omezeny úřední hodiny kanceláře hrobové matriky v ulici Radniční 10. Úřadovna bude otevřena pouze v pondělí a ve středu jen od 13.00 do 15.00 hodin. Toto omezení platí do odvolání.

Zahájení jarního úklidu ve městě je odloženo (zobrazit celý článek)

16.03.2020
Dne 13.03.2020 po projednání s vedením statutárního města Frýdek-Místek bylo rozhodnuto o posunutí termínu zahájení jarního úklidu města na dobu neurčitou. Tím je odložen i nástup sezónních zaměstnanců a pracovníků z úřadu práce v rámci veřejně prospěšných prací.

Úprava vjezdu vozidel na veřejné pohřebiště ve Frýdku (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

16.03.2020
Hřbitovní brány v Nových Dvorech se autům definitivně uzavřou v pondělí 16. března, poté bude možný vjezd pouze s povolením.


Personální inzerce - elektromontér (zobrazit celý článek)

12.03.2020

TS a.s. přijme do hlavního pracovního poměru Elektromontéra

Upozornění pro občany (zobrazit celý článek)

11.03.2020
Vážení občané,

v návaznosti na rozhodnutí Vlády České republiky, týkající se zrušení hromadných akcí s účastí nad 100 osob, Vás zdvořile žádáme, abyste respektovali toto rozhodnutí při účasti na pohřbech ve smuteční obřadní síni ve Frýdku a umožnili vstup při posledním rozloučení nejbližší rodině a pozůstalým, stejně jako dětem a seniorům. V případě, že bude překročen daný počet osob ve smuteční síni, uctěte, prosím, památku zesnulého ve venkovních prostorách.

Věříme, že chápete vzniklou mimořádnou situaci a budete se řídit aktuálními pokyny zaměstnanců pohřební služby.

Údržba květinových záhonů již začala (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

06.03.2020
Zaměstnanci městských technických služeb udržují celkem 5 038 m2 záhonů, z toho 296 m2 je plocha vysázena cibulovinami, 2 039 m2 jsou letničkové záhony a na 2 703 m2 rostou trvalky.


Údržba města probíhá i v zimních měsících (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

24.02.2020
Vývoj počasí v letošní zimním období umožňuje zaměstnancům technických služeb provozu Komunikace místo odklízení sněhu provádět ve městě lokální opravy povrchů chodníků z betonových i žulových dlažeb, opravy poškozených liniových odvodnění (acodrainů), dosypávání krajnic asfaltovým recyklátem a také opravy velkých výtluků asfaltových povrchů místních komunikací tzv. studenou asfaltobetonovou směsí. Zároveň se provádí práce na údržbě mostních konstrukcí, ke kterým patří mosty, lávky a propustky. Provádí se zde očištění od náletových dřevin a zeleně, vyčištění od přesypané zeminy a komunálního odpadu, očištění od mechů a jiných nečistot.


Personální inzerce - pracovník pohřební služby (zobrazit celý článek)

14.02.2020 TS a.s. přijme do hlavního pracovního poměru: Pracovníka pohřební služby, řidiče

Personální inzerce - strojník (zobrazit celý článek)

12.02.2020 TS a.s. přijme do hlavního pracovního poměru: Strojník - obsluha válce (pokládka asfaltových směsí), řidič, stavební dělník

Probíhá výměna stožárů na sídlišti K Hájku (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

12.02.2020
V současnosti zaměstnanci technických služeb provádí obnovu stožárů veřejného osvětlení s ukončenou životností na sídlišti K Hájku. V této lokalitě se jedná celkem o 145 sloupů, které byly zbudovány na začátku osmdesátých let minulého století. Ukončení této akce je plánováno v průběhu letošního dubna.


S novými lavičkami se počítá i letos (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

30.01.2020
V první polovině letošního roku bude statutární město Frýdek-Místek průběžně instalovat celkem 158 nových laviček v různých městských lokalitách.


Vánoční výzdoba ve městě zhasla (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

06.01.2020
Již tradičně 6. ledna se každým rokem zhasíná vánoční výzdoba města. Do neděle 5. ledna byly ulice a náměstí slavnostně ověšeny girlandami, LED řetězy, mnoha druhy vánočních motivů, vloni ještě přibyli tři hudební andělé a nové nasvětlení kašny na místeckém náměstí.


PF 2020 (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

Krásně a příjemně prožité vánoční svátky a v novém roce 2020 pevné zdraví, kopy štěstí v osobním i pracovním životě přeje představenstvo TS a.s.


Změna úředních hodin pohřební služby Pietas a hrobové matriky (zobrazit celý článek)

16.12.2019
Provozní doba v úřadovnách pohřební služby a hrobové matriky na ulici Radniční 10 ve Frýdku je změněna v průběhu Vánoc takto:

Kácení stromů na plochách veřejné zeleně (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

05.12.2019
Od listopadu do konce března je období vegetačního klidu, kdy zaměstnanci technických služeb provádí kácení stromů, především se jedná o dřeviny suché nebo provozně nebezpečné se sníženou vitalitou.


Vánoční stromy ve Frýdku-Místku (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

22.11.2019
Adventní čas bude ve Frýdku-Místku zahájen 29. listopadu rozsvícením Vánočního stromu na místeckém náměstí. Letos zde bude stát téměř dvanáctimetrová douglaska, kterou věnovala společnost Pila Nošovice, s.r.o. Na frýdeckém náměstí bude nazdoben smrk, který pochází z ulice Lískovecká před domem č.p. 1747, jeho výška bude téměř deset metrů.


TS a.s. jsou na zimní údržbu připraveny (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

15.11.2019
Frýdecko-místecké technické služby mají ve své správě na 420 kilometrů místních komunikací počítáno včetně místních částí jako je Skalice, Panské Nové Dvory, Lískovec, Chlebovice, Zelinkovice, Lysůvky, Baranovice, Bahno, Gajerovice, přičemž 185 kilometrů jsou místní komunikace a 235 kilometrů čítají všechny chodníky. V rámci zimní údržby je však třeba říct, že z tohoto výčtu ne všechny jsou udržovány. Rozsah, způsob a technologie zimní údržby ve Frýdku-Místku se řídí plánem, jehož drobné úpravy byly v říjnu schváleny Radou města, a které reagovaly jednak na některé připomínky občanů, případně i na aktuální vývoj průjezdnosti ve městě spojený především s výstavbou obchvatu nebo omezeními v rámci stavebních prací, případně oprav v některých lokalitách.


O adventu bude Frýdek-Místek opět slavnostně zářit (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

12.11.2019
S blížícím se adventem roste počet vyvěšených vánočních ozdob na sloupech veřejného osvětlení podél frýdecko-místeckých komunikací v blízkosti obou center města. K nejzdobenějším budou opět patřit obě náměstí, ulice 8. pěšího pluku, třída T. G. Masaryka a budova magistrátu města.


Výstavba nového chodníku na ulici Černá cesta a další velkoplošné opravy místních komunikací (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

08.11.2019
Na základě rozhodnutí Rady města zahájili zaměstnanci technických služeb výstavbu chodníku pro pěší podél místní komunikace na ulici Černá cesta. Vystavěn bude úsek od křižovatky ul. Černá cesta s ul. Na Vyhlídce před č.p. 2706 směrem k ul. Obchodní až po č.p. 1376. Nově budovaný chodník bude navazovat na chodník stávající, jeho šíře bude 1,55 metů a délka 26,5 metrů, nový kryt bude proveden ze zámkové dlažby s napojením na stávající přilehlou zpevněnou asfaltovou místní komunikaci. Ze strany od zelené a zpevněné plochy bude chodník lemován betonovým chodníkovým obrubníkem. V rámci této stavby je realizována i přeložka vodovodu, která byla stavbou chodníku vyvolána.


Frýdek-Místek na jaře zaplaví barevné květy cibulovin i dvouletek (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

04.11.2019
Již v letních měsících zaměstnanci technických služeb provozu Zeleň připravili a vysadili dva smíšené trvalkové záhony, kde na podzim provedli dosadbu cibulovin. Na prvním z nich, v Koloredovském parku, vysázeli přes čtyři a půl tisíce kusů drobných cibulovin. Na jaře tam rozkvetou okrasné česneky s květy barvy purpurové, modré modřence, bílé a žluté krokusy a botanické tulipány bíle a žlutě kvetoucí. Na druhém záhonu, který je u Základní a mateřské školy v Chlebovicích, bude kvést směs postupně nakvétajících trvalek v kombinaci s cibulovinami - okrasné česneky, krokusy, botanické tulipány, modřence, narcisy a irisky.


Oplocení dalších čtyř dětských hřišť hotovo (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

31.10.2019
Zaměstnanci technických služeb dokončili třetí etapu výstavby oplocení dětských hřišť. Vedení města postupně přistupuje k oplocení hlavně z důvodu zajištění vyšší bezpečnosti pro malé děti, ale také pro ochranu dětských prvků a mobiliáře. Ploty zároveň brání volnému pobíhání pejsků po pískovištích.


Rekonstrukce na hřbitově finišuje (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

23.10.2019
Začátkem měsíce července zahájily technické služby další etapu částečné rekonstrukce veřejného pohřebiště na Nových Dvorech ve Frýdku-Místku. Rozsáhlé opravy se týkaly především centrální části pohřebiště v prostorách u vsypové loučky. Převážnou část těchto oprav tvoří pokládka nových zpevněných ploch, jež nyní tvoří betonová dlažba v přírodní šedé barvě a to o celkové rozloze 460 m2. K tomu bylo dle projektové dokumentace přidáno propojení chodníků betonovou zámkovou dlažbou o výměře 135 m2 a tzv. „šlapákový“ chodník z pískovcových plochých kamenů, který spojuje roh zpevněné plochy a přístup ke kapličce.


Beton je postupně nahrazován trávníkem (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

16.10.2019
Zaměstnanci technických služeb postupně odstraňují betonové a asfaltové plochy, které se nachází na veřejných prostranstvích a sídlištích na celém území města. „Může se jednat o různá zrušená pískoviště či dětská hřiště, zpevněné plochy pod klepáči na koberce, které již dávno nikdo nepoužívá, či neúčelné železobetonové zídky. Vzhledem k tomu, že nyní už nemají žádný význam, působí neesteticky a navíc překážejí například při kosení, vedení města rozhodlo o postupné likvidaci těchto ploch a jejich nahrazování zelení,“ informoval předseda představenstva TS a.s. Jaromír Kohut.


Reportáž ze Dne otevřených dveří (zobrazit celý článek)

16.10.2019
Reporetáž TV Polar ze dne otevřených dveří zde.

Na ulici Třanovského před prodejnou potravin probíhá oprava plochy (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

15.10.2019
Zaměstnanci technických služeb od 23. září opravují plochu před prodejnou potravin na ulici Třanovského ve Frýdku. Předpokládaný termín dokončení prací je 15. listopadu. Většinový druh krytů opravovaného prostranství tvořila betonová dlažba o rozměru 50 x 50 cm, značně opotřebovaná a poškozená.


Den otevřených dveří v TS a.s. (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

26.09.2019

První říjnovou sobotu bude mít veřejnost možnost komentovanými prohlídkami v půlhodinových intervalech nahlédnout do celého areálu technických služeb, blíže se seznámit s jednotlivými provozy TS a.s., bude předvedena technika a prezentována činnost dispečinku.

Počáteční časy prohlídek budou v 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00 a poslední v 11.30 hodin. Každý návštěvník obdrží drobný dárek.


Byla zahájena 3. etapa výstavby oplocení dětských hřišť (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

25.09.2019

V úterý 24. září byla zahájena třetí etapa výstavby oplocení dětských hřišť, a to na ulicích Komenského u 4. ZŠ, Malý Koloredov, na Nové Osadě a v Janáčkově parku. Akce bude ukončena v polovině listopadu v případě vhodných klimatických podmínek.


Část relaxačního a sportovního hřiště na Olešné bude uzavřena (zobrazit celý článek)

16.09.2019
Vzhledem k mechanickému opotřebení bude prostor kolem oblíbené dětské atrakce na hřišti na Olešné dočasně pro veřejnost uzavřen.

Nejnovější výsledky průzkumu spokojenosti (zobrazit celý článek)

03.09.2019
Ve dnech 5. až 12. srpna probíhalo v ulicích Frýdku-Místku testování spokojenosti zdejších občanů se službami, které poskytují městské technické služby. Hodnocena byla úroveň veřejného osvětlení, nasvětlení přechodů pro chodce, slavnostní osvětlení, vánoční výzdoba, také úroveň údržby veřejné zeleně, městského mobiliáře, úklidu a provádění zimní údržby. Otázky se také týkaly i spokojenosti s čistotou veřejných WC a s údržbou parkovišť. Průzkumu se zúčastnilo celkem 460 respondentů.

Změna termínu blokového čištění (zobrazit celý článek)

03.09.2019
V úterý dne 10. 9. se mělo dle předem schváleného harmonogramu provádět blokové čištění na ulici Antala Staška. Vzhledem k tomu, že na sousední místní komunikaci v ulici Rokycanova momentálně probíhá plánovaná oprava povrchu, a v zájmu předejíti přechodným problémům s parkováním, provedou čištění zaměstnanci TS a.s. náhradou v ulici V. Nezvala. Původně plánované úklidové práce na A. Staška budou realizovány v náhradním termínu dne 14.11.2019. Na provádění blokového čištění ulice budou občané jako vždy upozorněni již v týdenním předstihu přenosným dopravním značením se zákazem parkování a vymezenou dobu provádění akce. Děkujeme za pochopení.

Olomoucké technické služby se přijely inspirovat do Frýdku-Místku (zobrazit celý článek)

20.08.2019
Ve středu 14. srpna 2019 navštívili frýdecko-místecké technické služby zástupci statutárního města Olomouc a Technických služeb města Olomouce, a.s., aby se podívali, jak městská společnost TS a.s. udržuje místní komunikace.

Letní řezy stromů v městské zeleni (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

19.08.2019
Zaměstnanci technických služeb od června do srpna provádějí řezy stromů v městské zeleni, a to na základě důkladné kontroly stavu dřevin pracovníky magistrátu města. Požadavky na řezy jsou průběžně zadávány z odboru životního prostředí a zemědělství i v současnosti, například z důvodu nově nabytých pozemků města, na kterých je potřeba dřeviny ošetřit. Tyto nově zadané práce budou ukončeny nejpozději do konce září.


TS a.s. bude opět testovat spokojenost občanů se službami, které poskytuje (zobrazit celý článek)

31.07.2019
V pondělí 5. srpna začne opět ve frýdecko-místeckých ulicích průzkum spokojenosti občanů se službami, které poskytují městské technické služby. Do pátku 9. srpna budou dvě tazatelky již pošestnácté testovat míru spokojenosti v hlavních oblastech činnosti společnosti TS a.s.

Letní úklid v sídlištích (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

17.07.2019
Zaměstnanci technických služeb již druhým rokem provádí letní úklid vnitrobloků na frýdecko-místeckých sídlištích. Tento úklid navazuje na jarní čištění města. Na podzim se pak pokračuje vyhrabáváním listí. Navíc se v průběhu celého roku pravidelně ručně sbírají odpadky.


Opravy místních komunikací běží podle plánu (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

08.07.2019
TS a.s. jako správce místních komunikací na území statutárního města Frýdek-Místek je i realizátor jejich oprav, ať již se jedná o opravy lokální nebo celoplošné. V poslední dekádě června provedli zaměstnanci provozu Komunikace celoplošné opravy na ulicích K Lesu - Na Podlesí, Bohuslava Martinů a 1. máje v sídlišti Riviéra. Aktuálně je rozpracována oprava chodníku i vozovky na ulici Zahradní, na ulici Mozartova a v plánu je také Rokycanova.


V pátek 5.7. budou na Nových Dvorech probíhat stavební práce (zobrazit celý článek)

02.07.2019
Při rekonstrukci centrální části veřejného pohřebiště na Nových Dvorech ve Frýdku, která byla zahájena 1. července, budou vybudovány nové zpevněné plochy, v rámci stavebních prací bude provedeno i propojení chodníků, které vedou přes nově řešené prostranství.

Výstavby a rekonstrukce chodníků na veřejných pohřebištích (zobrazit celý článek)

01.07.2019
V posledních červnových dnech zaměstnanci technických služeb dokončili stavební úpravy na veřejném pohřebišti v Lískovci, kde realizovali výstavbu chodníků, díky kterým je nyní umožněn kvalitní, bezbariérový zpevněný přístup k pěti ze šesti sekcí hřbitova, a to pod označením A, B, C, D a F.

Osvěžování města během tropických dnů (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

12.06.2019
Technické služby začaly v tomto týdnu vzhledem k tropickým teplotám kropit místní komunikace. Skrápěním cest dochází ke snížení prašnosti ve městě, snížení teploty vozovek a tím i vzduchu.


Frýdek-Místek bude zářit postupně nakvétajícími letničkami (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

11.06.2019
S výsadbou letniček začali zaměstnanci technických služeb v pátek 24. května, hotovo měli v pátek 7. června. Na dvanácti letničkových záhonech o celkové ploše 405 m2 poroste 12 905 sazenic.


Studenti na exkurzi v TS a.s. (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

05.06.2019
V pátek 31. května navštívilo technické služby 14 studentů ze Střední školy řemesel Frýdek-Místek z oboru truhlář a zámečník.


Další setkání s bývalými zaměstnanci TS a.s. (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

04.06.2019
Péče o zaměstnance v technických službách nekončí odchodem do důchodu, ale naopak pravidelná setkávání s jejich hojnou účastí v rámci nejrůznějších akcí společnosti je důkazem pokračující sounáležitosti s TS a.s. Poslední akce se uskutečnila ve středu 29. května tentokrát v areálu městského arboreta, o které TS a.s. od loňského roku pečuje.


Děti z mateřské školy se zúčastnily ukázky sběru odpadků u Ostravice (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

03.06.2019
V pátek 31. května připravily technické služby v dopoledních hodinách akci pro děti z mateřské školy Pastelka ve Frýdku na ulici Slezská.


Kosení probíhá s obtížemi (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

28.05.2019
Mimořádně suchý duben způsobil, že kosení travnatých ploch bylo letos zahájeno na základě rozhodnutí odboru Životního prostředí a zemědělství magistrátu města Frýdek-Místek až poslední dubnový den. V porovnání s jinými léty je to zhruba o týden později. Trávní porost byl velice nízký a nemělo vůbec smysl kosení zahájit. S příchodem měsíce května se klimatické podmínky výrazně změnily, tráva dostala potřebnou vláhu a začala velice rychle růst.


Na Rivieře se mohou občané těšit na nové parkovací plochy (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

23.05.2019
Zaměstnanci technických služeb začali s výstavbou nové odstavné plochy s možností parkování pro osmnáct osobních vozidel na ulici 28. října v Místku, konkrétně v blízkosti křižovatky ulic 28. října, Beethovenova a Ke Splavu. Parkovací místa vzniknou na ploše veřejné zeleně v majetku statutárního města Frýdek-Místek. Práce budou dokončeny vzhledem k nepříznivému počasí do konce června.


Hledáme pasportizačního technika (zobrazit celý článek)

TS a.s., 17. listopadu 910, 738 01 Frýdek – Místek,
přijme do hlavního pracovního poměru pasportizačního technika (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)

Stručný popis:

- správa, vedení a aktualizace pasportu v digitální (grafická, textová část) i v tištěné podobě
- sběr dat pochůzkami v terénu
- spolupráce s odpovědnými zástupci odboru životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Frýdek-Místek
- spolupráce s odpovědnými zástupci provozu Zeleň TS a.s.
- operativní, krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé úkoly zadané přímým nadřízeným


Výměna písku v městských pískovištích (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

30.04.2019
V 15. týdnu začali zaměstnanci technických služeb s plánovanou každoroční výměnou písku v městských pískovištích. Dle harmonogramu schváleného odborem životního prostředí a zemědělství magistrátu města bude do konce dubna písek vyměněn v 37 pískovištích v certifikovaných dětských herních zařízeních (DHZ) a do konce května bude hotovo i dalších 46 pískovišť ve Frýdku a 34 v Místku. Celkem se vymění písek ve 117 pískovištích.


Přijmeme obsluhu válce (zobrazit celý článek)

TS a.s., 17. listopadu 910, 738 01 Frýdek – Místek,
přijme do hlavního pracovního poměru strojníka - obsluhu válce (pokládka asfaltových a živičných směsí), řidiče, stavebního dělníka

TS a.s. hledá (zobrazit celý článek)

TS a.s., 17. listopadu 910, 738 01 Frýdek – Místek,

přijme do hlavního pracovního poměru samostatného odborného referenta dozoru, ochrany a kontroly silniční sítě pro úsek Přenesené správy komunikací

Hledá se smuteční řečník (zobrazit celý článek)

TS a.s., 17. listopadu 910, 738 01 Frýdek – Místek,

přijme na dohodu o provedení práce smutečního řečníka

Na křižovatkách probíhá obnova řadičů semaforů (zobrazit celý článek)

25.04.2019
Po dvaceti letech bezchybného provozu se z důvodu technologické obnovy a prevence začaly na významných křižovatkách měnit řadiče světelného signalizačního zařízení. První výměna řadičů proběhla již v termínu 6. – 7. 4. na křižovatce Revoluční a Bruzovská. Ta další se bude konat o víkendu 27. – 28. 4. na křížení ulic Revoluční a Lískovecká.

Rekonstrukce chodníků ve frýdecké části města (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

18.04.2019
Již počátkem měsíce dubna začali zaměstnanci technických služeb z provozu Komunikace se dvěma rozsáhlými opravami chodníků o celkové ploše pokládky 2 097 metrů čtverečních. Na ulici M. Chasáka se jedná o 531 metrů čtverečních a na ulici K Hájku je to plocha 1 566 metrů čtverečních, kde bude nový povrch. Obrubníků chodníkových a silničních bude dohromady více než 1 250 metrů. Důvodem oprav byl špatný stav povrchu. Rekonstrukce byly zahájeny rozbitím původní vrstvy litého asfaltu včetně podkladních vrstev a odvozu vybouraných hmot na skládku. Práce pokračují vybouráním a následným osazením betonových chodníkových a silničních obrubníků a položením nového asfaltobetonového povrchu včetně konstrukčních vrstev. Stavební činnosti budou ukončeny terénními úpravami za obrubami. „Na komplikace jsme narazili na ulici M. Chasáka, kde do chodníků zasahují větve stromů a my se tak s těžkou technikou nedostaneme tam, kam potřebujeme. Musíme je opatrně okopávat, abychom nepoškodili kořeny stromů, ani jejich kmeny, což nám veškerý postup prací nejen komplikuje, ale i protahuje. Přesto předpokládáme, že plánovaný termín prací dodržíme a koncem května budeme se vším hotovi,“ informoval předseda představenstva Ing. Jaromír Kohut.


Veřejnou zeleň města zkrášlí dalších osmnáct set keřů (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

10.04.2019
Na plochách městské zeleně v tomto týdnu zaměstnanci technických služeb vysazují nové stromy, jedná se o 19 olší u hypermarketu Albert v Místku na ploše, kterou statutární město Frýdek-Místek nově nabylo do vlastnictví. Následovat bude výsadba dalších 35 stromů, a to v části Místek jih, kde nově poroste 15 stromů, převládat budou švestky domácí a sakury. V Místku sever přibude 7 stromů, hlavně ibišky. Ve Frýdku sever vysadí 7 stromků, zejména habry a ve Frýdku jih 6 stromů, převládat budou štědřence. Práce potrvají do Velikonoc. Toto sázení 35 stromů jen doplňuje hlavní podzimní výsadbu, kdy
do konce loňského listopadu bylo vysazeno celkem 108 stromů dle požadavků odboru životního prostředí a zemědělství magistrátu města.


Opravy místních komunikací se již rozjely (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

05.04.2019
Opravám místních komunikací nejprve předchází důkladná kontrola stavu povrchu vozovek, na základě které je zpracován Plán oprav výtluků pro daný rok, který schvaluje odbor silničního hospodářství a dopravy magistrátu města.


Cibuloviny již rozkvétají (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

02.04.2019
Jak jsme již vloni informovali, vznikly na území statutárního města Frýdku-Místku nové květinové záhony s cibulovinami o celkové ploše 239 m2
. Samotné mechanizované sázení bylo prováděno za pomoci stroje, na kterém je možné hustotu cibulovin regulovat přesně na metr čtvereční. Díky speciální technologie je například v Sadech Bedřicha Smetany na jednom metru čtverečním vysázeno 200 kusů cibulek krokusů.


Blokové čištění ulic již zahájeno (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

01.04.2019
Příznivé jarní počasí umožňuje zaměstnancům technických služeb uklízet město dle plánu. Provoz Komunikace zahájil 19. března úklid místních komunikací a veřejných prostranství, provoz Zeleň vyhrabává a uklízí veřejnou zeleň a od stejného dne souběžně s těmito pracemi probíhá dvakrát týdně blokové čištění ulic.


Hledá se strojník (zobrazit celý článek)

TS a.s., se sídlem 17. listopadu 910, 738 01 Frýdek – Místek,
přijme do hlavního pracovního poměru strojníka stavebních strojů, řidiče, stavebního dělníka

Blíží se termín zahájení jarní očisty města, ale bude ji mít kdo provádět? (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

14.03.2019
Jak už bývá zvykem ve Frýdku-Místku, vítání jara jde ruku v ruce s důkladnou očistou celého města. Pracovníci technických služeb se na tuto práci vrhají s pomocí strojů i ručního nářadí, systematicky postupují celým městem a důkladně uklízí a vymetají komunikace, schodiště a různá zákoutí, která náleží do majetku statutárního města Frýdek-Místek. Vyškrabávají drny z chodníků, čistí odtokové žlábky, uklízejí odpadky z veřejných prostranství. Souběžně s odstraňováním nepořádku po zimním období jsou vyhrabávány veřejné zelené plochy. Zbaveny jsou tak zbytků listí, větví ale i například různého smetí z keřových výsadeb. Dovolí-li to povětrnostní podmínky, bude letos úklid zahájen 18. března a bude se provádět ve dvou skupinách (ve frýdecké části na sídlišti Slezská, v místecké části na sídlišti Anenská), souběžně bude prováděn úklid na schodištích a lávkách, strojním čištěním bude zahájen úklid autobusových tras. Souběžně budou práce zahájeny i v integrovaných částech města, začne se ve Skalici, pokračovat úklidové práce zhruba v týdenních intervalech budou následně v Chlebovicích, Zelinkovích-Lysůvkách, poté v Lískovci a naposled na Panských Nových Dvorech. Co se týče vyhrabání listí, práce budou zahájeny v Sadech Bedřicha Smetany, pokračovat se bude na Riviéře, zaměstnanci následně přejdou do Janáčkova Parku, pak na sídliště Bezručovo či Podpuklí, samozřejmě i do frýdecké části například na Jižní svahy nebo do Parku Pod zámkem. Aby práce neprobíhaly chaoticky, je zpracován a příslušným odborem města schválen harmonogram, ve kterém jsou v jednotlivých lokalitách stanoveny termíny úklidu. Půjde-li vše dle plánu, měla by jarní očista být hotova koncem dubna.


Oprava zábradlí na ulici Hlavní pokračuje (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

28.02.2019
Již v loňském roce začaly technické služby opravovat zábradlí na ulici Hlavní a to v úseku od památníku Holubice po ulici 8. pěšího pluku. Letos začínají zaměstnanci provozu Technická správa obnovovat zábradlí na protější straně a to v rozsahu od starého autobusového nádraží až po kino Vlast.


Průběh zimy (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

20.02.2019
Letošní agresivní průběh zimy dává zabrat nejen silničářům, ale také cestám. Prudké výkyvy teplot způsobují na silnicích mnohačetné výtluky, které se na frekventovaných místech pod koly vozidel stále více rozšiřují. A tak nezaměstnává-li pracovníky technických služeb odklízení napadaného sněhu, mají co dělat s provizorními opravami výtluků na právě rozmrzlé cestě.


Prorezlá spodní část sochy budí nedůvěru (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

29.01.2019
S ohledem na bezpečnost kolemjdoucích byl prostor kolem sochy Nová doba, u východu z křížového podchodu v místní části Místek na ulici Janáčkova, dočasně uzavřen. Kompetentními pracovníky z magistrátu města Frýdku-Místku byla již dříve oslovena firma, která má za úkol provést technické zhodnocení současného stavu plastiky, jejíž spodní část je v silně korodovaném stavu.


Prostor kolem Památníku osvobození - Holubice dočasně uzavřen (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

18.01.2019
Na základě podnětu od občana, který do technických služeb zaslal prostřednictvím webových stránek, týkající se velmi nebezpečného povrchu kolem památníku U holubic v případě jeho pokrytí sněhovou vrstvou, provedli odpovědní zaměstnanci společnosti TS a.s. společně se zástupci odboru Dopravy a silničního hospodářství magistrátu města Frýdek-Místek šetření na místě samém.


Zima prověřuje připravenost silničářů ve Frýdku-Místku (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

16.01.2019
Technické služby, které se ve statutárním městě Frýdku-Místku starají o schůdnost chodníků a sjízdnost cest, hned na začátku roku 2019 procházejí díky vlivům povětrnostních podmínek zatěžkávací zkouškou. Střídání teplot z mínusu do plusových hodnot, srážky dešťové měnící se ve sněhové vánice dávají zabrat všem. Od nového roku do 15. ledna bylo již spotřebováno 748 tun chemického materiálu a 319 tun inertních materiálů. Z hlediska dlouhodobého sledování je k polovině ledna letošní spotřeba nejvyšší od roku 2006.


PF 2019 (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

Vážení obchodní přátelé,

přejeme Vám krásné Vánoce

a v novém roce pevné zdraví, štěstí a spoustu radostných okamžiků.


Personální inzerce - uklízeč (zobrazit celý článek)

TS a.s. přijme zaměstnance na dohodu o pracovní činnosti

v profesi

Uklízeč, pomocný pracovník ve službách, dělník čištění města

Soutěž o nejhezčí vánoční strom pokračuje (zobrazit celý článek)

29.11.2018
Již v roce 2016 vyhlásila společnost TS a.s. soutěž o nejhezčí vánoční strom, které se mohly zúčastnit základní a mateřské školy statutárního města Frýdek- Místek. Žáci přihlášených škol tehdy vyrobili vánoční ozdoby a technické služby darovaly světelné řetězy a za pomoci plošiny zaměstnanci provozu Veřejného osvětlení předem vybraný strom na pozemku města u školy nastrojili. Stejně jako vloni se i letos mohly školy obdarované osvětlením přihlásit do již třetího ročníku soutěže o nejhezčí vánoční strom, a to do první poloviny listopadu.

Vánoční strom se rozsvítí v pátek 30. listopadu (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

27.11.2018

Zaměstnanci technických služeb v průběhu pondělí 26. listopadu ukotvili dva vánoční stromy, a to na místeckém i na frýdeckém náměstí. V následujících dnech budou vánočně nazdobeny. Obě jedle jsou dary od frýdecko-místeckých občanů. V Místku je instalován strom z ulice Rybnická a ve Frýdku je ukotvena deset metrů vysoká jedle, která rostla Na Veselé.


Výsadba stromů na městských pozemcích (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

14.11.2018
Zaměstnanci technických služeb vysadí do konce listopadu celkem 127 stromů dle požadavků odboru životního prostředí a zemědělství magistrátu města. Stromy jsou sázeny buď na nová místa, anebo jako náhrada za pokácené dřeviny, které byly poškozené nebo uschlé, případně neperspektivní tím, že byly nevhodně vysázeny do skupin.


Technické služby vysadily další množství květin (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

12.11.2018
Zaměstnanci technických služeb se po strojní výsadbě 39 tisíc cibulovin dali do úpravy odkvetlých letničkových záhonů o celkové ploše 386 m2. Vysadili dvouletky, ty doplnili dalšími 7 800 kusy cibulovin.


Vánoční výzdoba se rozzáří 30. listopadu (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

08.11.2018
Zaměstnanci technických služeb od konce října vyvěšují vánoční ozdoby na sloupy veřejného osvětlení, aby v adventní čas ve městě zavládla vánoční atmosféra. Nově bude zářit několik listnatých stromů v místecké i frýdecké části města. Vánoční strom bude rozsvícen 30. listopadu.


Podzimní úklid listí (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

30.10.2018S
přibývajícími sychravými dny roste množství spadaného listí a zelené travnaté plochy jsou tak přikryty barevnou peřinou listí. S jeho úklidem na městských plochách veřejné zeleně začali zaměstnanci technických služeb od pondělí 22. října. Podzimní vyhrabávání je naplánováno až do konce listopadu.


Na zimu jsme připraveni (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

25.10.2018
Technické služby finišují s přípravami na provádění zimní údržby ve městě, připravena je mechanizace, posypové materiály, jsou sestaveny služby dispečerů. Je zpracován nový roční plán zimní údržby, který je platný od začátku zimního období, a to od 1. listopadu.
Plán zahrnuje údržbu místních komunikací, které patří do správy Statutárního města Frýdek-Místek, včetně komunikací v místních částech Lískovec, Skalice, Panské Nové Dvory, Chlebovice, Zelinkovice, Lysůvky, ale také lokality Baranovice, Gajerovice, Bahno.


Město budou na jaře zdobit nové záhony s cibulovinami (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

23.10.2018
Na základě všeobecného pozitivního ohlasu na květinovou výsadbu ve městě, rozhodlo vedení statutárního města Frýdek-Místek o jejím dalším rozšíření. Tentokrát byly pracovníky technických služeb provozu Zeleň založeny zcela nové záhony o celkové výměře 239 m2
, které jsou rozmístěny ve čtyřech různých lokalitách.


Výzva k frýdecko-místeckým občanům (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

12.10.2018
Zaměstnanci technických služeb zahájili v těchto dnech výstavbu oplocení dětských hřišť, která budou opět zkrášlena dětskými motivy. Na prvním hřišti z plánovaných pěti (na ulici Jeronýmova) byla zahájena betonáž opěrných sloupků. Bohužel se pracovníci TS a.s. opakovaně potýkají s vandalstvím, případně nekázní dětí, které ve večerních hodinách dne 11.10. podstatnou část těchto ještě nezatvrdlých zabetonovaných sloupků vyviklali. Tímto výrazně stěžují práci a dodržování nutných technologických postupů. „Prosíme tímto všechny rodiče, aby na své ratolesti více dohlédli, protože je v zájmu všech, aby práce proběhly co nejdříve a naše společnost předala staveniště v co nejkratším termínu tak, aby stejné děti mohly hřiště ještě v letošním roce užívat,“ požádal předseda představenstva Jaromír Kohut.


Zveme Vás na den otevřených dveří v TS a.s. (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

01.10.2018
Druhou říjnovou sobotu bude mít veřejnost možnost komentovanými prohlídkami v půlhodinových intervalech nahlédnout do celého areálu technických služeb, blíže se seznámit s jednotlivými provozy TS a.s., bude předvedena technika a prezentována činnost dispečinku.

Počáteční časy prohlídek budou v 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00 a poslední v 11.30 hodin. Každý návštěvník obdrží drobný reklamní dárek.

Naše služby pro Vaši pohodu.


Občané Frýdku-Místku jsou se službami TS a.s. spokojeni (zobrazit celý článek)

07.09.2018

Technické služby již od roku 2004 pravidelně zjišťují, jak jsou frýdecko-místečtí občané spokojeni se službami, které TS a.s. vykonává pro svého vlastníka statutární město Frýdek-Místek. Od 1. do 8. srpna celkem 460 respondentů vyjadřovalo svou úroveň spokojenosti prostřednictvím odpovědí na dvanáct otázek, které se týkaly všech oblastí činností TS a.s.

Technické služby i v parných dnech opravují místní komunikace a chodníky (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

22.08.2018
Zaměstnanci technických služeb i v těchto tropických teplotách opravují povrchy místních vozovek, chodníků a provádí velkoplošnou pokládku asfaltobetonové směsi.


Osvěžování města (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

02.08.2018
Vzhledem k současným tropickým teplotám začali od středy 1. srpna zaměstnanci technických služeb kropit místní komunikace a tím ve městě osvěžovat vzduch.


Změna v harmonogramu kosení (zobrazit celý článek)

31.07.2018
Vzhledem k nepříznivému vývoji klimatických podmínek především v 29. týdnu, kdy bylo více deštivých dnů a sekačky nemohly vyjet do terénu, se technické služby dostaly s kosením do skluzu. Harmonogram, podle kterého se postupuje, musel být proto z výše uvedeného důvodu upraven. Původně se v 31. týdnu měl kosit hřbitov Panských Nových Dvorech a sídliště Slezská. Po zhodnocení situace a výšky trávního porostu na sídlištích se, provedla záměna a kosí se nyní sídliště Spořilov, Kolaříkovo a Anenská. V následujícím 32. týdnu bude zahájeno kosení na zmiňovaném hřbitově, sídliště Slezská, Frýdek centrum, Jiráskovo, Vyhlídka, Kamenec, Skalice včetně hřbitova. Aktuální harmonogram se vám zobrazí zde.

Ve městě bude probíhat testování spokojenosti (zobrazit celý článek)

31.07.2018
Již po patnácté letos vyrazí do ulic dvě studentky, aby mezi lidmi provedly průzkum zaměřený na spokojenost s činností technických služeb. Jako každý rok budou během letních dnů obcházet frekventované části města Frýdku-Místku, oslovovat kolemjdoucí a předem určenými dotazy zjišťovat stupeň spokojenosti, problematické místní lokality i případné mezery ve vykonávané každodenní práce zaměstnanců TS a.s. Respondenti se mohou vyjádřit, kde a v čem vidí rezervy při údržbě města, s čím jsou spokojeni a na co by se naopak společnost TS a.s. měla více zaměřit. Díky tomu, že vyplňování dotazníku probíhá ústně přímo v terénu, si mohou doplňujícími otázkami upřesnit a ujasnit odpovědi.

Prázdninový úklid vnitrobloků (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

09.07.2018
Technické služby letos poprvé rozšířily své služby o letní úklid vnitrobloků na frýdecko-místeckých sídlištích. Ta se každoročně čistí v rámci jarního úklidu a také na podzim při vyhrabávání listí. Celý rok se zde průběžně provádí pravidelný sběr odpadků.


Frýdek-Místek testuje nový způsob zavlažování stromů (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

15.06.2018
Na dvou místech města, bude od 14. června testován nový způsob zavlažování stromů, který umožní cílenou zálivku bez plýtvání vodou. Na ulicích Palackého a 8. pěšího pluku budou umístěny speciální vodní vaky pro zálivku s pomalým uvolňováním vody zkušebně u deseti stromů.


Technické služby spolupracují se školami (zobrazit celý článek)

12.06.2018
Již od roku 2016 začala společnost TS a.s. na základě jednoho z hlavních bodů svého strategického plánu rozvoje společnosti spolupracovat s odbornými středními školami ve Frýdku-Místku.

Město bude brzy zaplaveno květy letniček (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

06.06.2018
Frýdek-Místek se zanedlouho rozzáří několika tisíci různobarevných květů. Přibyly další květinové plochy z přímých výsevů, novinkou budou výsadby trvalkovo-letničkové v kombinaci s cibulovinami. V současné době zaměstnanci technických služeb pečují celkem o 1 569 m2
městských záhonů.


Pozvání na procházku frýdecko-místeckým arboretem (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

29.05.2018
Nově vybudované
arboretum, které slavnostně zástupci města otevřeli vloni 26. května, bylo vybudováno ve frýdecké části města za nemocnicí, vedle hospice na ulici I. J. Pešiny 3640. Návštěvní dny jsou od pondělí do neděle, vždy od 8 do 20 hodin, vstup je zdarma.


Jak pokračuje péče o školní tulipánové záhony (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

25.05.2018
TS a.s. vyhlásily na podzim v roce 2016 pro základní školy na území statutárního města Frýdek-Místek soutěž o nejhezčí květinový záhon s cibulovinami. Cílem bylo probarvení školních zahrad v jarních měsících a oživení výuky žáků, kteří se výsadby zúčastnili. Ze strany TS a.s. byly práce spojené s přípravou záhonu a dodání 400 ks cibulovin realizováno formou poskytnutí účelově určeného věcného daru v průběhu listopadu 2016. Letos, když tulipány vykvetly již podruhé, byla vyhlášena vítězná škola, která se o záhon s tulipány nejlépe starala.


Blokového čištění 8. pěšího pluku přeloženo na 10. června (zobrazit celý článek)

21.5.2018
Úklid na ulici 8. pěšího pluku v Místku byl původně naplánován na neděli 17. června. Z důvodu konání akce „Mezinárodní folklórní festival Frýdek-Místek“ bude blokové čištění termínově posunuto o týden dříve, a to na neděli 10. června. Od 1. června o tom bude řidiče informovat přenosné dopravní značení.

Všechny sekačky opět v terénu (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

09.05.2018
Technické služby udržují pro statutární město Frýdek-Místek travnaté plochy s různou intenzitou údržby, včetně jeho místních částí Lískovec, Skalice, Panské Nové Dvory, Chlebovice, Zelinkovice a Lysůvky. Sečení veřejné zeleně probíhá od konce dubna až do konce září


Nezbytná zálivka stromů (zobrazit celý článek)

27.04.2018
Jelikož vývoj klimatických podmínek v letošním dubnu je krajně nepříznivý z hlediska srážek, přistoupili zaměstnanci technických služeb, zcela netradičně v tomto ročním období, k zálivce nově vysazených stromů na území celého města Frýdek-Místek. Práce zahájili v týdnu od 23.4.2018 a probíhají každý den. Zalévané jsou stromy, které byly vysazeny na podzim roku 2016, všechny vysazené stromy v roce 2017 a samozřejmě nově vysazené stromy v tomto roce. Jedná se celkem o necelých 500 stromů, přičemž minimální množství, které je ke každému stromu vylito, je 50 litrů. Denně se takto zalije zhruba šedesát stromů.

Práce budou probíhat až do doby, kdy přirozená závlaha bude dostatečná.

V městských pískovištích bude nový písek (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

20.04.2018
Dubnové sluníčko určitě již vytáhlo maminky s malými dětmi nejen na procházku frýdecko-místeckými parky, ale určitě i na dětská hřiště a pískoviště. Každoročně zaměstnanci technických služeb v jarních měsících vyměňují písek ve všech městských pískovištích, a to hlavně z hygienických důvodů. Harmonogram prací sestavil odbor životního prostředí a zemědělství na základě kontroly přímo v terénu. Nejprve přijdou na řadu certifikovaná dětská hřiště, pak ostatní pískoviště v sídlištích
.


Zimní práce ve veřejné zeleni finišují (zobrazit celý článek)

06.04.2018
V posledních březnových dnech se prostřednictvím webových stránek TS a.s. někteří občané města obraceli na vedení společnosti s dotazy, připomínkami, ale i stížnostmi na provádění prací realizovaných zaměstnanci provozu Zeleň. K této problematice předseda představenstva předkládá následující vysvětlení.

Začalo blokové čištění ulic (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

03.04.2018
Bloková čištění frýdecko-místeckých ulic začalo v úterý 13. března, a pokud to počasí dovolí, skončí v úterý 6. listopadu. Naplánováno je celkem 76 úklidů komunikací, kromě toho mohou být zařazena mimořádná čištění. Standardně se ulice uklízí v úterky a ve čtvrtky. Tři bloková čištění proběhnou o víkendu, a to v sobotu na ulici Sadová (12.5.), na parkovišti pod magistrátem (26.5.), v neděli na 8. pěším pluku (17.6.). Důvodem je velké množství parkujících vozidel v těchto lokalitách v pracovní dny.


Jarní očista města od pondělí 12. března (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

08.03.2018
Poslední velmi mrazivé dny končí a s rostoucími teplotami začnou technické služby s jarním úklidem města. Souběžně od pondělí 12. března začne jarní úklid místních komunikací, veřejných prostranství, schodišť, parkovišť, ale také vyhrabávání travnatých ploch veřejné zeleně a 13. března bude zahájeno i blokové čištění ulic.


Kácení a zimní řezy v plném proudu (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

31.01.2018
V zimních měsících mají zaměstnanci technických služeb provozu Zeleň plné ruce práce s kácením stromů a řezem dřevin, což se provádí převážně v období vegetačního klidu. „Již na konci loňského roku jsme zahájili kácení stromů na základě rozhodnutí o povolení kácení, tedy stromů, jejichž obvod kmene ve výšce 130 cm je větší než 80 cm. Kácení provádíme vždy na základě požadavků z Magistrátu města Frýdku-Místku z odboru životního prostředí a zemědělství, a to až ve chvíli, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Požadavky přicházejí postupně, proto stále ještě nemůžeme říct, kolik stromů bude nakonec celkově pokáceno. Přednostně však vždy odstraňujeme havarijní stavy dřevin vzniklé vlivem například silného větru, abychom co nejrychleji odvrátili ohrožení či újmu na zdraví občanů nebo majetku. Dovolí-li to počasí, vzniklé pařezy pak ihned vyfrézujeme,“ informoval předseda představenstva Ing. Jaromír Kohut.


Výsledky soutěže o nejlépe vybavenou školní zahradu krmítky pro ptactvo (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

05.12.2017
TS a.s. vyhlásila pro základní školy na území Statutárního města Frýdek-Místek další
soutěž, tentokrát o nejlépe vybavenou školní zahradu krmítky pro ptactvo. Technické služby dodaly materiál a žáci svou invenci a šikovnost.
Oficiální stránky města Frýdku-Místku


Na úvodní stránku