Aktuality

Výzva k frýdecko-místeckým občanům (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

12.10.2018
Zaměstnanci technických služeb zahájili v těchto dnech výstavbu oplocení dětských hřišť, která budou opět zkrášlena dětskými motivy. Na prvním hřišti z plánovaných pěti (na ulici Jeronýmova) byla zahájena betonáž opěrných sloupků. Bohužel se pracovníci TS a.s. opakovaně potýkají s vandalstvím, případně nekázní dětí, které ve večerních hodinách dne 11.10. podstatnou část těchto ještě nezatvrdlých zabetonovaných sloupků vyviklali. Tímto výrazně stěžují práci a dodržování nutných technologických postupů. „Prosíme tímto všechny rodiče, aby na své ratolesti více dohlédli, protože je v zájmu všech, aby práce proběhly co nejdříve a naše společnost předala staveniště v co nejkratším termínu tak, aby stejné děti mohly hřiště ještě v letošním roce užívat,“ požádal předseda představenstva Jaromír Kohut.


Zveme Vás na den otevřených dveří v TS a.s. (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

Druhou říjnovou sobotu bude mít veřejnost možnost komentovanými prohlídkami v půlhodinových intervalech nahlédnout do celého areálu technických služeb, blíže se seznámit s jednotlivými provozy TS a.s., bude předvedena technika a prezentována činnost dispečinku.

Počáteční časy prohlídek budou v 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00 a poslední v 11.30 hodin. Každý návštěvník obdrží drobný reklamní dárek.

Naše služby pro Vaši pohodu.


Občané Frýdku-Místku jsou se službami TS a.s. spokojeni (zobrazit celý článek)

07.09.2018

Technické služby již od roku 2004 pravidelně zjišťují, jak jsou frýdecko-místečtí občané spokojeni se službami, které TS a.s. vykonává pro svého vlastníka statutární město Frýdek-Místek. Od 1. do 8. srpna celkem 460 respondentů vyjadřovalo svou úroveň spokojenosti prostřednictvím odpovědí na dvanáct otázek, které se týkaly všech oblastí činností TS a.s.

Technické služby i v parných dnech opravují místní komunikace a chodníky (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

22.08.2018
Zaměstnanci technických služeb i v těchto tropických teplotách opravují povrchy místních vozovek, chodníků a provádí velkoplošnou pokládku asfaltobetonové směsi.


Osvěžování města (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

02.08.2018
Vzhledem k současným tropickým teplotám začali od středy 1. srpna zaměstnanci technických služeb kropit místní komunikace a tím ve městě osvěžovat vzduch.


Změna v harmonogramu kosení (zobrazit celý článek)

31.07.2018
Vzhledem k nepříznivému vývoji klimatických podmínek především v 29. týdnu, kdy bylo více deštivých dnů a sekačky nemohly vyjet do terénu, se technické služby dostaly s kosením do skluzu. Harmonogram, podle kterého se postupuje, musel být proto z výše uvedeného důvodu upraven. Původně se v 31. týdnu měl kosit hřbitov Panských Nových Dvorech a sídliště Slezská. Po zhodnocení situace a výšky trávního porostu na sídlištích se, provedla záměna a kosí se nyní sídliště Spořilov, Kolaříkovo a Anenská. V následujícím 32. týdnu bude zahájeno kosení na zmiňovaném hřbitově, sídliště Slezská, Frýdek centrum, Jiráskovo, Vyhlídka, Kamenec, Skalice včetně hřbitova. Aktuální harmonogram se vám zobrazí zde.

Ve městě bude probíhat testování spokojenosti (zobrazit celý článek)

31.07.2018
Již po patnácté letos vyrazí do ulic dvě studentky, aby mezi lidmi provedly průzkum zaměřený na spokojenost s činností technických služeb. Jako každý rok budou během letních dnů obcházet frekventované části města Frýdku-Místku, oslovovat kolemjdoucí a předem určenými dotazy zjišťovat stupeň spokojenosti, problematické místní lokality i případné mezery ve vykonávané každodenní práce zaměstnanců TS a.s. Respondenti se mohou vyjádřit, kde a v čem vidí rezervy při údržbě města, s čím jsou spokojeni a na co by se naopak společnost TS a.s. měla více zaměřit. Díky tomu, že vyplňování dotazníku probíhá ústně přímo v terénu, si mohou doplňujícími otázkami upřesnit a ujasnit odpovědi.

Prázdninový úklid vnitrobloků (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

09.07.2018
Technické služby letos poprvé rozšířily své služby o letní úklid vnitrobloků na frýdecko-místeckých sídlištích. Ta se každoročně čistí v rámci jarního úklidu a také na podzim při vyhrabávání listí. Celý rok se zde průběžně provádí pravidelný sběr odpadků.


Frýdek-Místek testuje nový způsob zavlažování stromů (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

15.06.2018
Na dvou místech města, bude od 14. června testován nový způsob zavlažování stromů, který umožní cílenou zálivku bez plýtvání vodou. Na ulicích Palackého a 8. pěšího pluku budou umístěny speciální vodní vaky pro zálivku s pomalým uvolňováním vody zkušebně u deseti stromů.


Technické služby spolupracují se školami (zobrazit celý článek)

12.06.2018
Již od roku 2016 začala společnost TS a.s. na základě jednoho z hlavních bodů svého strategického plánu rozvoje společnosti spolupracovat s odbornými středními školami ve Frýdku-Místku.

Město bude brzy zaplaveno květy letniček (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

06.06.2018
Frýdek-Místek se zanedlouho rozzáří několika tisíci různobarevných květů. Přibyly další květinové plochy z přímých výsevů, novinkou budou výsadby trvalkovo-letničkové v kombinaci s cibulovinami. V současné době zaměstnanci technických služeb pečují celkem o 1 569 m2
městských záhonů.


Pozvání na procházku frýdecko-místeckým arboretem (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

29.05.2018
Nově vybudované
arboretum, které slavnostně zástupci města otevřeli vloni 26. května, bylo vybudováno ve frýdecké části města za nemocnicí, vedle hospice na ulici I. J. Pešiny 3640. Návštěvní dny jsou od pondělí do neděle, vždy od 8 do 20 hodin, vstup je zdarma.


Jak pokračuje péče o školní tulipánové záhony (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

25.05.2018
TS a.s. vyhlásily na podzim v roce 2016 pro základní školy na území statutárního města Frýdek-Místek soutěž o nejhezčí květinový záhon s cibulovinami. Cílem bylo probarvení školních zahrad v jarních měsících a oživení výuky žáků, kteří se výsadby zúčastnili. Ze strany TS a.s. byly práce spojené s přípravou záhonu a dodání 400 ks cibulovin realizováno formou poskytnutí účelově určeného věcného daru v průběhu listopadu 2016. Letos, když tulipány vykvetly již podruhé, byla vyhlášena vítězná škola, která se o záhon s tulipány nejlépe starala.


Blokového čištění 8. pěšího pluku přeloženo na 10. června (zobrazit celý článek)

21.5.2018
Úklid na ulici 8. pěšího pluku v Místku byl původně naplánován na neděli 17. června. Z důvodu konání akce „Mezinárodní folklórní festival Frýdek-Místek“ bude blokové čištění termínově posunuto o týden dříve, a to na neděli 10. června. Od 1. června o tom bude řidiče informovat přenosné dopravní značení.

Všechny sekačky opět v terénu (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

09.05.2018
Technické služby udržují pro statutární město Frýdek-Místek travnaté plochy s různou intenzitou údržby, včetně jeho místních částí Lískovec, Skalice, Panské Nové Dvory, Chlebovice, Zelinkovice a Lysůvky. Sečení veřejné zeleně probíhá od konce dubna až do konce září


Nezbytná zálivka stromů (zobrazit celý článek)

27.04.2018
Jelikož vývoj klimatických podmínek v letošním dubnu je krajně nepříznivý z hlediska srážek, přistoupili zaměstnanci technických služeb, zcela netradičně v tomto ročním období, k zálivce nově vysazených stromů na území celého města Frýdek-Místek. Práce zahájili v týdnu od 23.4.2018 a probíhají každý den. Zalévané jsou stromy, které byly vysazeny na podzim roku 2016, všechny vysazené stromy v roce 2017 a samozřejmě nově vysazené stromy v tomto roce. Jedná se celkem o necelých 500 stromů, přičemž minimální množství, které je ke každému stromu vylito, je 50 litrů. Denně se takto zalije zhruba šedesát stromů.

Práce budou probíhat až do doby, kdy přirozená závlaha bude dostatečná.

V městských pískovištích bude nový písek (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

20.04.2018
Dubnové sluníčko určitě již vytáhlo maminky s malými dětmi nejen na procházku frýdecko-místeckými parky, ale určitě i na dětská hřiště a pískoviště. Každoročně zaměstnanci technických služeb v jarních měsících vyměňují písek ve všech městských pískovištích, a to hlavně z hygienických důvodů. Harmonogram prací sestavil odbor životního prostředí a zemědělství na základě kontroly přímo v terénu. Nejprve přijdou na řadu certifikovaná dětská hřiště, pak ostatní pískoviště v sídlištích
.


Zimní práce ve veřejné zeleni finišují (zobrazit celý článek)

06.04.2018
V posledních březnových dnech se prostřednictvím webových stránek TS a.s. někteří občané města obraceli na vedení společnosti s dotazy, připomínkami, ale i stížnostmi na provádění prací realizovaných zaměstnanci provozu Zeleň. K této problematice předseda představenstva předkládá následující vysvětlení.

Začalo blokové čištění ulic (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

03.04.2018
Bloková čištění frýdecko-místeckých ulic začalo v úterý 13. března, a pokud to počasí dovolí, skončí v úterý 6. listopadu. Naplánováno je celkem 76 úklidů komunikací, kromě toho mohou být zařazena mimořádná čištění. Standardně se ulice uklízí v úterky a ve čtvrtky. Tři bloková čištění proběhnou o víkendu, a to v sobotu na ulici Sadová (12.5.), na parkovišti pod magistrátem (26.5.), v neděli na 8. pěším pluku (17.6.). Důvodem je velké množství parkujících vozidel v těchto lokalitách v pracovní dny.


Jarní očista města od pondělí 12. března (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

08.03.2018
Poslední velmi mrazivé dny končí a s rostoucími teplotami začnou technické služby s jarním úklidem města. Souběžně od pondělí 12. března začne jarní úklid místních komunikací, veřejných prostranství, schodišť, parkovišť, ale také vyhrabávání travnatých ploch veřejné zeleně a 13. března bude zahájeno i blokové čištění ulic.


Kácení a zimní řezy v plném proudu (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

31.01.2018
V zimních měsících mají zaměstnanci technických služeb provozu Zeleň plné ruce práce s kácením stromů a řezem dřevin, což se provádí převážně v období vegetačního klidu. „Již na konci loňského roku jsme zahájili kácení stromů na základě rozhodnutí o povolení kácení, tedy stromů, jejichž obvod kmene ve výšce 130 cm je větší než 80 cm. Kácení provádíme vždy na základě požadavků z Magistrátu města Frýdku-Místku z odboru životního prostředí a zemědělství, a to až ve chvíli, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Požadavky přicházejí postupně, proto stále ještě nemůžeme říct, kolik stromů bude nakonec celkově pokáceno. Přednostně však vždy odstraňujeme havarijní stavy dřevin vzniklé vlivem například silného větru, abychom co nejrychleji odvrátili ohrožení či újmu na zdraví občanů nebo majetku. Dovolí-li to počasí, vzniklé pařezy pak ihned vyfrézujeme,“ informoval předseda představenstva Ing. Jaromír Kohut.


PF 2018 (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

18.12.2017
Vážení obchodní přátelé, pro spuštění našeho elektronického zvukového PF 2018 klikněte zde.


Výsledky soutěže o nejlépe vybavenou školní zahradu krmítky pro ptactvo (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

05.12.2017
TS a.s. vyhlásila pro základní školy na území Statutárního města Frýdek-Místek další
soutěž, tentokrát o nejlépe vybavenou školní zahradu krmítky pro ptactvo. Technické služby dodaly materiál a žáci svou invenci a šikovnost.


V pátek 1. 12. bude rozsvícen Vánoční strom spolu s výzdobou města (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

21.11.2017
S přípravou města na adventní čas začaly technické služby již na konci října, letos poprvé budou vánočně vyzdobeny ulice Bruzovská a Revoluční. Nově se bude lesknout třída T. G. Masaryka i budova magistrátu města.


Technické jsou na zimní údržbu města připraveny (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

9.11.2017
Od středy 1. listopadu zač
alo podle vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, zimní období, které potrvá až do 31. března. Provádění zimní údržby místních komunikací ve městě je jednak legislativně upraveno touto vyhláškou a zároveň nařízením města, které vymezuje neudržované úseky a technické podmínky provádění zimní údržby chodníků. Radou města byl schválen Plán zimní údržby, kterým se zimní období prodlužuje, a to od 1. října. do 30. dubna. Plán zahrnuje celkem 352 km místních komunikací, které patří do správy Statutárního města Frýdek-Místek, včetně komunikací v místních částech Lískovec, Skalice, Panské Nové Dvory, Chlebovice, Zelinkovice, Lysůvky, ale také lokality Baranovice, Gajerovice, Bahno.


Sběr listí v plném proudu (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

07.11.2017
Technické služby zahájily na přelomu měsíce října a listopadu, v souladu s harmonogramem schváleným odborem životního prostředí a zemědělství magistrátu města Frýdek-Místek (harmonogram), podzimní úklid listí. Konkrétně 30. října vyrazily traktorové sekačky na plochy zeleně, aby postupně na území celého města začaly odstraňovat napadané listí z okolních stromů. Na nepřístupných plochách, především pod stromy a keři nebo kolem městského mobiliáře, kde se strojní technika nedostane, probíhá ruční vyhrabání. Takto sebrané listí odváží nejméně dvěma vozidly s kontejnery na kompostárnu společnosti Frýdecká skládka a.s. do Bruzovic, kde se biologický odpad zpracovává.


Poslední úprava letošního plánu blokového čištění (zobrazit celý článek)

01.11.2017
Termín blokové čištění na ulici Kolaříkova je posunut ze čtvrtku 16. listopadu na úterý 14. listopadu.

Změna výsadby na frýdecko-místeckých záhonech (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

20.10.2017
V minulém týdnu začaly přípravné práce pro výsadbu nových květinových sazenic. Celkem bude vysazeno 8 tisíc dvouletek (1 500 pomněnek, 1 400 sedmikrásek, 4 000 macešek, 1 100 chejrů) a 3,6 tisíc cibulovin (3 000 tulipánů a 600 ks hyacintů).

Jednotlivé druhy a jejich barevnost květů je volena tak, aby rostliny k sobě ladily anebo naopak vytvořily zajímavé kontrasty. Frýdecké dvouletkové záhony jsou na ploše 166 m2, místecké záhony mají rozlohu 368 m2.


Komentář k výsledkům průzkumu spokojenosti občanů FM se službami TS a.s. (zobrazit celý článek)

04.09.2017
Technické služby již čtrnáct let testují spokojenost občanů se službami, které poskytují statutárnímu městu Frýdek-Místek. Dotazování prováděly proškolené studentky ve dnech 1. až 8. srpna, průzkumu se zúčastnilo celkem 460 respondentů z různých částí města.

Další změny v Plánu blokového čištění (zobrazit celý článek)

23.08.2017
Na úterý 5. září 2017 bylo naplánováno blokové čištění na
ulici Třanovského, které je však z důvodu provádění prací na této komunikaci a v jejím okolí ZRUŠENO. V uvolněném termínu bude provedeno blokové čištění ulice Čajkovského, o kterém bude od úterý 29. srpna informovat přenosné dopravní značení.

Letní údržba veřejné zeleně (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

09.08.2017
V těchto horkých dnech zaměstnanci Technických služeb každodenně provádí zálivku květinových záhonů a nových výsadeb ve veřejné zeleni. Provádí letní řezy dřevin a začali s pátou sečí parterových trávníků a čtvrtou parkových ploch.


Průzkum spokojenosti mezi občany Frýdku-Místku (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

25.07.2017
Občané budou mít opět možnost vyjádřit míru spokojenosti se službami, které poskytují místní technické služby. Od úterý 1. srpna do pondělí 7. srpna budou městskými částmi Frýdku-Místku procházet dvě studentky, které budou prostřednictvím ústního dotazování zjišťovat, jak jsou zdejší občané spokojeni s prací TS a.s.


16.7. proběhne náhradní termín blokového čištění ulice 8. pěšího pluku (zobrazit celý článek)

04.07.2017
V neděli 16. července bude provedeno náhradní blokové čištění na ulici 8. pěšího pluku, od pátku 7. července zde bude o úklidu informovat přenosné dopravní značení,
na němž bude uvedeno datum i hodinové vymezení úklidu. Zaměstnanci přijedou na místo ráno v sedm hodin, hotovo budou mít nejpozději do 13.30 odpoledne.

Hrobová matrika bude mít nové prostory (zobrazit celý článek)

28.06.2017
Od pondělí 3. července 2017 budou služby související s agendou hrobové matriky poskytovány v nových prostorách, hned vedle úřadovny pohřební služby Pietas, kde matrika původně byla umístěna. Technické služby tuto agendu zajišťují pro statutární město Frýdek-Místek.

Změna v blokovém čištění na ulici Třanovského (zobrazit celý článek)

27.06.2017
Upozorňujeme občany zejména bydlící na ulici Třanovského, že je zde z důvodu provádění výkopových prací zrušeno blokové čištění, které bylo naplánováno na úterý 4. července. Místo této lokality bude v tento den provedeno blokové čištění na ulici Mozartova, které bylo v jarních měsících z důvodu nepříznivého počasí zrušeno. Občané budou o úklidu v této lokalitě informováni přenosným dopravním značením od úterý 27. června.

Ve Frýdku-Místku přibyly další květinové záhony (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

14.06.2017
Zaměstnanci technických služeb dokončili výsadbu 1 133 m2
letničkových záhonů, na kterých zasadili celkem 30 700 předpěstovaných sazenic. Město zdobí i šest nových záhonů, které byly vytvořeny u příležitosti 750 let založení města Frýdku-Místku.


Zrušení blokového čištění (zobrazit celý článek)

07.06.2017
Upozorňujeme občany, že po dohodě se zástupci Magistrátu města Frýdku-Místku bylo rozhodnuto o zrušení blokového čištění na ulici 8. pěšího pluku, které bylo naplánováno na neděli 18. června 2017. V tuto dobu se koná v Místku Mezinárodní folklórní festival, čištění dané lokality bylo naplánováno před zveřejněním data konání této akce. Náhradní termín úklidu bude zveřejněn v dostatečném předstihu na těchto webových stránkách a na webových stránkách statutárního města Frýdku-Místku.

Skluzavky na Olešné jsou opět v provozu (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

2.6.2017
Velké skluzavky a houpací lana na multifunkčním hřišti v areálu přehrady Olešná opět lákají k dovádění. V prostoru kolem nich byl položen travnatý koberec a dokončeno bylo také oplocení zabraňující dětem nepozornému vběhnutí na cyklostezku, která je zejména v letních měsících plná bruslařů a cyklistů


Technické služby mají všechny sekačky v terénu (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

26.05.2017
Technické služby udržují pro statutární město Frýdek-Místek 150 hektarů travnatých ploch, s různou intenzitou údržby, včetně jeho místních částí Lískovec, Skalice, Panské Nové Dvory, Chlebovice, Zelinkovice a Lysůvky. Sečení veřejné zeleně probíhá od konce dubna až do konce září.


Úplná uzavírka místní komunikace ul. K Sedlištím v Lískovci potrvá tři měsíce (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

26.05.2017
Upozorňujeme zejména občany Lískovce a dále všechny, kteří tuto komunikaci využívají, že po dobu tří měsíců, a to v období od 1. června do 31. srpna 2017, bude provedena úplná uzavírka části této místní komunikace.


Vyhlášení soutěže o nejhezčí tulipánový záhon (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

18.05.2017
Počátkem loňského září vedení technických služeb vyhlásilo soutěž pro základní školy na území Statutárního města Frýdek-Místek o nejkrásnější květinový záhon s cibulovinami. Dodání 400 ks tulipánových cibulovin a práce spojené s přípravou záhonů bylo realizováno formou poskytnutí účelově určeného věcného daru ze strany TS a.s. každé přihlášené škole. Vítěz pak navíc obdrží od TS a.s. formou poskytnutí účelově určeného finančního daru částku ve výši 10.000,-Kč na částečné pokrytí nákladů spojených s účastí v soutěži zainteresovaných žáků na školním výletu v roce 2017.
Oficiální stránky města Frýdku-Místku


Na úvodní stránku

TS a.s. - Naše služby pro Vaši pohodu