Aktuality

Zimní práce ve veřejné zeleni finišují (zobrazit celý článek)

06.04.2018
V posledních březnových dnech se prostřednictvím webových stránek TS a.s. někteří občané města obraceli na vedení společnosti s dotazy, připomínkami, ale i stížnostmi na provádění prací realizovaných zaměstnanci provozu Zeleň. K této problematice předseda představenstva předkládá následující vysvětlení.

Začalo blokové čištění ulic (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

03.04.2018
Bloková čištění frýdecko-místeckých ulic začalo v úterý 13. března, a pokud to počasí dovolí, skončí v úterý 6. listopadu. Naplánováno je celkem 76 úklidů komunikací, kromě toho mohou být zařazena mimořádná čištění. Standardně se ulice uklízí v úterky a ve čtvrtky. Tři bloková čištění proběhnou o víkendu, a to v sobotu na ulici Sadová (12.5.), na parkovišti pod magistrátem (26.5.), v neděli na 8. pěším pluku (17.6.). Důvodem je velké množství parkujících vozidel v těchto lokalitách v pracovní dny.


Jarní očista města od pondělí 12. března (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

08.03.2018
Poslední velmi mrazivé dny končí a s rostoucími teplotami začnou technické služby s jarním úklidem města. Souběžně od pondělí 12. března začne jarní úklid místních komunikací, veřejných prostranství, schodišť, parkovišť, ale také vyhrabávání travnatých ploch veřejné zeleně a 13. března bude zahájeno i blokové čištění ulic.


Kácení a zimní řezy v plném proudu (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

31.01.2018
V zimních měsících mají zaměstnanci technických služeb provozu Zeleň plné ruce práce s kácením stromů a řezem dřevin, což se provádí převážně v období vegetačního klidu. „Již na konci loňského roku jsme zahájili kácení stromů na základě rozhodnutí o povolení kácení, tedy stromů, jejichž obvod kmene ve výšce 130 cm je větší než 80 cm. Kácení provádíme vždy na základě požadavků z Magistrátu města Frýdku-Místku z odboru životního prostředí a zemědělství, a to až ve chvíli, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Požadavky přicházejí postupně, proto stále ještě nemůžeme říct, kolik stromů bude nakonec celkově pokáceno. Přednostně však vždy odstraňujeme havarijní stavy dřevin vzniklé vlivem například silného větru, abychom co nejrychleji odvrátili ohrožení či újmu na zdraví občanů nebo majetku. Dovolí-li to počasí, vzniklé pařezy pak ihned vyfrézujeme,“ informoval předseda představenstva Ing. Jaromír Kohut.


PF 2018 (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

18.12.2017
Vážení obchodní přátelé, pro spuštění našeho elektronického zvukového PF 2018 klikněte zde.


Výsledky soutěže o nejlépe vybavenou školní zahradu krmítky pro ptactvo (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

05.12.2017
TS a.s. vyhlásila pro základní školy na území Statutárního města Frýdek-Místek další
soutěž, tentokrát o nejlépe vybavenou školní zahradu krmítky pro ptactvo. Technické služby dodaly materiál a žáci svou invenci a šikovnost.


V pátek 1. 12. bude rozsvícen Vánoční strom spolu s výzdobou města (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

21.11.2017
S přípravou města na adventní čas začaly technické služby již na konci října, letos poprvé budou vánočně vyzdobeny ulice Bruzovská a Revoluční. Nově se bude lesknout třída T. G. Masaryka i budova magistrátu města.


Technické jsou na zimní údržbu města připraveny (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

9.11.2017
Od středy 1. listopadu zač
alo podle vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, zimní období, které potrvá až do 31. března. Provádění zimní údržby místních komunikací ve městě je jednak legislativně upraveno touto vyhláškou a zároveň nařízením města, které vymezuje neudržované úseky a technické podmínky provádění zimní údržby chodníků. Radou města byl schválen Plán zimní údržby, kterým se zimní období prodlužuje, a to od 1. října. do 30. dubna. Plán zahrnuje celkem 352 km místních komunikací, které patří do správy Statutárního města Frýdek-Místek, včetně komunikací v místních částech Lískovec, Skalice, Panské Nové Dvory, Chlebovice, Zelinkovice, Lysůvky, ale také lokality Baranovice, Gajerovice, Bahno.


Sběr listí v plném proudu (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

07.11.2017
Technické služby zahájily na přelomu měsíce října a listopadu, v souladu s harmonogramem schváleným odborem životního prostředí a zemědělství magistrátu města Frýdek-Místek (harmonogram), podzimní úklid listí. Konkrétně 30. října vyrazily traktorové sekačky na plochy zeleně, aby postupně na území celého města začaly odstraňovat napadané listí z okolních stromů. Na nepřístupných plochách, především pod stromy a keři nebo kolem městského mobiliáře, kde se strojní technika nedostane, probíhá ruční vyhrabání. Takto sebrané listí odváží nejméně dvěma vozidly s kontejnery na kompostárnu společnosti Frýdecká skládka a.s. do Bruzovic, kde se biologický odpad zpracovává.


Poslední úprava letošního plánu blokového čištění (zobrazit celý článek)

01.11.2017
Termín blokové čištění na ulici Kolaříkova je posunut ze čtvrtku 16. listopadu na úterý 14. listopadu.

Změna výsadby na frýdecko-místeckých záhonech (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

20.10.2017
V minulém týdnu začaly přípravné práce pro výsadbu nových květinových sazenic. Celkem bude vysazeno 8 tisíc dvouletek (1 500 pomněnek, 1 400 sedmikrásek, 4 000 macešek, 1 100 chejrů) a 3,6 tisíc cibulovin (3 000 tulipánů a 600 ks hyacintů).

Jednotlivé druhy a jejich barevnost květů je volena tak, aby rostliny k sobě ladily anebo naopak vytvořily zajímavé kontrasty. Frýdecké dvouletkové záhony jsou na ploše 166 m2, místecké záhony mají rozlohu 368 m2.


Inzerce l: (zobrazit celý článek)

03.10.2017

TS a.s. přijme do hlavního pracovního poměru: Mistra provozu Zeleně

Inzerce Il: (zobrazit celý článek)

03.10.2017

TS a.s. přijme do hlavního pracovního poměru: Pasportizačního technika

Pozvání do TS a.s. - Den otevřených dveří (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

02.10.2017
Městská společnost technické služby pořádá 14. října 2017 od 9.00 do 12.00 hodin den otevřených dveří.


Komentář k výsledkům průzkumu spokojenosti občanů FM se službami TS a.s. (zobrazit celý článek)

04.09.2017
Technické služby již čtrnáct let testují spokojenost občanů se službami, které poskytují statutárnímu městu Frýdek-Místek. Dotazování prováděly proškolené studentky ve dnech 1. až 8. srpna, průzkumu se zúčastnilo celkem 460 respondentů z různých částí města.

Další změny v Plánu blokového čištění (zobrazit celý článek)

23.08.2017
Na úterý 5. září 2017 bylo naplánováno blokové čištění na
ulici Třanovského, které je však z důvodu provádění prací na této komunikaci a v jejím okolí ZRUŠENO. V uvolněném termínu bude provedeno blokové čištění ulice Čajkovského, o kterém bude od úterý 29. srpna informovat přenosné dopravní značení.

Letní údržba veřejné zeleně (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

09.08.2017
V těchto horkých dnech zaměstnanci Technických služeb každodenně provádí zálivku květinových záhonů a nových výsadeb ve veřejné zeleni. Provádí letní řezy dřevin a začali s pátou sečí parterových trávníků a čtvrtou parkových ploch.


Průzkum spokojenosti mezi občany Frýdku-Místku (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

25.07.2017
Občané budou mít opět možnost vyjádřit míru spokojenosti se službami, které poskytují místní technické služby. Od úterý 1. srpna do pondělí 7. srpna budou městskými částmi Frýdku-Místku procházet dvě studentky, které budou prostřednictvím ústního dotazování zjišťovat, jak jsou zdejší občané spokojeni s prací TS a.s.


16.7. proběhne náhradní termín blokového čištění ulice 8. pěšího pluku (zobrazit celý článek)

04.07.2017
V neděli 16. července bude provedeno náhradní blokové čištění na ulici 8. pěšího pluku, od pátku 7. července zde bude o úklidu informovat přenosné dopravní značení,
na němž bude uvedeno datum i hodinové vymezení úklidu. Zaměstnanci přijedou na místo ráno v sedm hodin, hotovo budou mít nejpozději do 13.30 odpoledne.

Hrobová matrika bude mít nové prostory (zobrazit celý článek)

28.06.2017
Od pondělí 3. července 2017 budou služby související s agendou hrobové matriky poskytovány v nových prostorách, hned vedle úřadovny pohřební služby Pietas, kde matrika původně byla umístěna. Technické služby tuto agendu zajišťují pro statutární město Frýdek-Místek.

Změna v blokovém čištění na ulici Třanovského (zobrazit celý článek)

27.06.2017
Upozorňujeme občany zejména bydlící na ulici Třanovského, že je zde z důvodu provádění výkopových prací zrušeno blokové čištění, které bylo naplánováno na úterý 4. července. Místo této lokality bude v tento den provedeno blokové čištění na ulici Mozartova, které bylo v jarních měsících z důvodu nepříznivého počasí zrušeno. Občané budou o úklidu v této lokalitě informováni přenosným dopravním značením od úterý 27. června.

Ve Frýdku-Místku přibyly další květinové záhony (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

14.06.2017
Zaměstnanci technických služeb dokončili výsadbu 1 133 m2
letničkových záhonů, na kterých zasadili celkem 30 700 předpěstovaných sazenic. Město zdobí i šest nových záhonů, které byly vytvořeny u příležitosti 750 let založení města Frýdku-Místku.


Zrušení blokového čištění (zobrazit celý článek)

07.06.2017
Upozorňujeme občany, že po dohodě se zástupci Magistrátu města Frýdku-Místku bylo rozhodnuto o zrušení blokového čištění na ulici 8. pěšího pluku, které bylo naplánováno na neděli 18. června 2017. V tuto dobu se koná v Místku Mezinárodní folklórní festival, čištění dané lokality bylo naplánováno před zveřejněním data konání této akce. Náhradní termín úklidu bude zveřejněn v dostatečném předstihu na těchto webových stránkách a na webových stránkách statutárního města Frýdku-Místku.

Skluzavky na Olešné jsou opět v provozu (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

2.6.2017
Velké skluzavky a houpací lana na multifunkčním hřišti v areálu přehrady Olešná opět lákají k dovádění. V prostoru kolem nich byl položen travnatý koberec a dokončeno bylo také oplocení zabraňující dětem nepozornému vběhnutí na cyklostezku, která je zejména v letních měsících plná bruslařů a cyklistů


Technické služby mají všechny sekačky v terénu (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

26.05.2017
Technické služby udržují pro statutární město Frýdek-Místek 150 hektarů travnatých ploch, s různou intenzitou údržby, včetně jeho místních částí Lískovec, Skalice, Panské Nové Dvory, Chlebovice, Zelinkovice a Lysůvky. Sečení veřejné zeleně probíhá od konce dubna až do konce září.


Úplná uzavírka místní komunikace ul. K Sedlištím v Lískovci potrvá tři měsíce (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

26.05.2017
Upozorňujeme zejména občany Lískovce a dále všechny, kteří tuto komunikaci využívají, že po dobu tří měsíců, a to v období od 1. června do 31. srpna 2017, bude provedena úplná uzavírka části této místní komunikace.


V sobotu 27. května blokové čištění na parkovišti pod magistrátem (zobrazit celý článek)

23.05.2017
Upozorňujeme především frýdecko-místecké občany, že v sobotu 27. května bude v čase od 7.00 do 14.00 hodin blokově vyčištěno parkoviště pod magistrátem města Frýdek-Místek. „Sobotu jsme jako úklidový den zvolili z důvodu menšího pohybu občanů v době pracovního klidu v této lokalitě. Tím pádem zde předpokládáme i nižší počet parkujících vozidel oproti běžnému pracovnímu dni a tím i méně problematické provedení úklidu,“ vysvětlil předseda představenstva TS a.s. Ing. Jaromír Kohut.

Probíhá výměna písku na městských pískovištích (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

22.05.2017
Již v průběhu března a dubna byla provedena pasportizace městských pískovišť, jedná se o fyzickou inventuru a následné zavedení do elektronické verze pasportu městského mobiliáře. Od začátku května začala obměna písku, ta se provádí každoročně vždy na jaře, v létě pak zaměstnanci technických služeb provádí v pískovištích dosypání. Celkem se spotřebuje zhruba 300 tun písku, který splňuje příslušné hygienické podmínky (písek zaručující předepsanou zrnitost, obsah chemických látek a bakterií).


Vyhlášení soutěže o nejhezčí tulipánový záhon (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

18.05.2017
Počátkem loňského září vedení technických služeb vyhlásilo soutěž pro základní školy na území Statutárního města Frýdek-Místek o nejkrásnější květinový záhon s cibulovinami. Dodání 400 ks tulipánových cibulovin a práce spojené s přípravou záhonů bylo realizováno formou poskytnutí účelově určeného věcného daru ze strany TS a.s. každé přihlášené škole. Vítěz pak navíc obdrží od TS a.s. formou poskytnutí účelově určeného finančního daru částku ve výši 10.000,-Kč na částečné pokrytí nákladů spojených s účastí v soutěži zainteresovaných žáků na školním výletu v roce 2017.


Na relaxačním a sportovním hřišti Olešná probíhají úpravy (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

12.05.2017
Pravidelní návštěvníci si už jistě všimli, že prostor kolem oblíbených dětských skluzavek na dětském hřišti Olešná je momentálně veřejnosti nepřístupen. Důvodem jsou úpravy dopadových ploch. „Vloni na podzim zde byla nově položena pryžová plocha, a zbylý povrch kolem skluzavek nyní pracovníci provozu Zeleň osázeli novým travnatým kobercem o velikosti cca 80 m2. Oproti trávě z výsevu má tu výhodu, že nepotřebuje tak dlouho dobu k zakořenění a zpevnění, je tedy dříve odolný a připravený pro chůzi a běh,“ informoval Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva TS a.s.


Omezení provozu na ulici T. G. Masaryka (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

10.05.2017
„V týdnu od 9. do 12. května 2017 v rámci plánu oprav místních komunikací byly zahájeny vysprávky povrchu komunikace na třídě T. G. Masaryka, konkrétně v úseku od křižovatky u magistrátu města po křižovatku tzv. „Rubikovku“. Tyto práce našich zaměstnanců způsobily zpomalení dopravy v této lokalitě, za což se všem omlouváme. Věříme však, že řidiči chápou omezení provozu v této části komunikace a berou je s pochopením,“ uvedl předseda představenstva TS a.s. Ing. Jaromír Kohut.


Vandalové opakovaně ničí nově vybudované oplocení dětského hřiště (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

09.05.2017
Zaměstnanci technických služeb dokončili výstavbu nového oplocení na prvním dětském hřišti z pěti plánovaných, konkrétně na ulici M. Majerové, v plánu je do konce května oplotit ještě další hřiště na ulicích Dr. Petra, Dobrovského, Mozartova a v rekreačním a oddechovém komplexu na Olešné.


Vydatné srážky zvyšují i hladinu řeky Ostravice (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

28.04.2017

Hladina řeky Ostravice ve Frýdku-Místku pomalu trvale stoupá. Blíží se k 1. stupni povodňové aktivity, což je stav bdělosti.

Při vyhlášení 1. stupně povodňové aktivity nedochází k rozlití vodního toku, voda se stále drží v korytu řeky. Nedochází tedy ani ke škodám na majetku. Je ale nutné sledovat stav průtoku a předpovědi ČHMÚ.


Zrušení blokového čištění na ulici Mozartova (zobrazit celý článek)

27.04.2017
Upozorňujeme občany bydlící na ulici Mozartova, že vedení společnosti TS a.s. zrušilo dnešní blokové čištění na této komunikaci z důvodu velmi nepříznivého počasí, náhradní termín bude v časovém předstihu uveřejněn.

Začaly celoplošné opravy frýdecko-místeckých komunikací (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

25.04.2017
V úterý 25. dubna dokončili zaměstnanci technických služeb celoplošnou opravu povrchu komunikace na ulici Puškinova o výměře 1 932 m2. Šlo o výměnu vrchní obrusné vrstvy v tloušťce 6 centimetrů.


V pátek 28. dubna 2017 od 10:00 bude uzavřena provozovna pohřební služby Pietas (zobrazit celý článek)

21.04.2017
Technické služby připravují nové prostory pro úřadovnu hrobové matriky, která bude na ulici Radniční, hned vedle provozovny pohřební služby Pietas, kde v současnosti hrobová matrika funguje.

Opravy výtluků místních komunikací již začaly (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

10.04.2017


V závěru zimního období každoročně zaměstnanci technických služeb mapují stav povrchu místních komunikací, aby mohli zpracovat plán oprav výtluků, který je schvalován odborem dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Frýdku-Místku.


Chodník v Lískovci bude dokončen na konci června (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

07.04.2017
Počátkem dubna zaměstnanci provozu Technická správa zahájili výstavbu druhé části třetí etapy chodníku v Lískovci, který povede od transformátoru ke hřbitovu. Výstavba celého nově budovaného chodníku byla rozdělena do tří etap. Začalo se již v roce 2014, kdy byly dokončeny první dvě etapy. Na ně v loňském roce navázala realizace první části třetí etapy. Celý chodník bude dokončen letos do 30. června, celkem se jedná o 290 m.


Jarní údržba frýdecko-místecké zeleně (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

03.04.2017

V pondělí 13. března začali zaměstnanci technických služeb i s jarním úklidem městské zeleně. Trávníky budou vyhrabány, parky i keřové výsadby budou očištěny od polámaných větví, odpadků a nepořádku po zimním období. Předpokládaný termín dokončení prací je 20. dubna, což je o týden dříve oproti loňskému roku. Aby byl schválený harmonogram jarního úklidu a vyhrabání ploch veřejné zeleně dodržen, bylo na provoz Zeleň přijato 18 pracovníků v rámci veřejně prospěšných prací, kteří provádí ruční vyhrabání. Harmonogram činností je sestaven tak, aby ve stejných lokalitách probíhala údržba zeleně v předstihu anebo současně s blokovým čištěním ulic.


TS a.s. přijme (zobrazit celý článek)

Řečníka smutečních obřadů

  • Místo výkonu práce: Smuteční síň Frýdek-Místek – centrální hřbitov na Nových Dvorech.
  • Práce bude vykonávána pravidelně jeden den v týdnu (pátek) + zástupy za dovolenou nebo nemoc.

Od poloviny března začne i blokové čištění ulic (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

07.03.2017
I v letošním roce bude ve městě od jara do podzimu probíhat blokové čištění ulic. Jedná se o komplexní strojní i ruční úklid včetně čištění kanálových vpustí. Čištění
bude organizováno osvědčeným postupem jako v předešlých letech, a to dvakrát týdně většinou v úterý a ve čtvrtek, ve výjimečných případech je čištění naplánováno na sobotu (na ulici Sadová a na parkovišti pod magistrátem) a na neděli (na 8. pěším pluku). Některá místa v centrech města jsou totiž během pracovního týdne velmi frekventovaná a je obtížné na nich zakázat parkování, z tohoto důvodu se čistí o víkendových dnech.


Jarní úklid města (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

01.03.2017
Zahájení jarního úklidu města Frýdek-Místek je naplánováno na pondělí 13. března, kdy zaměstnanci technických služeb vyrazí do terénu s připravenou technikou a vybaveni potřebným nářadím. TS a.s. zajišťuje úklid místních komunikací, veřejných prostranství a schodišť, parkovišť a také veřejné zeleně. Konkrétní termíny a lokality jsou uvedeny v harmonogramu, který byl schválen zástupci magistrátu města. Uklizeno bude do konce června. Dodržení stanovených termínů záleží na vývoji povětrnostních podmínek. Harmonogram jarního úklidu zde.


Náledí nás v tomto týdnu trápí (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

09.02.2017
V pondělí v podvečer začal město svírat ledový krunýř a zejména chodci měli problém se na zledovatělých chodnících udržet. Technické služby, které mají na starosti údržbu komunikací, tedy jak chodníků, tak i silnic, nasadily veškeré síly, aby co nejrychleji zmírnily závady ve schůdnosti a sjízdnosti zapříčiněné nepříznivým počasím
.


Pravidelná údržba veřejného osvětlení se provádí i v zimních měsících (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

06.02.2017
I na počátku roku se zaměstnanci provozu Veřejného osvětlení kromě demontáže vánoční výzdoby věnují údržbě a opravám veřejného osvětlení. Systém pravidelné údržby zařízení veřejného osvětlení je popsán v Generelu, v dokumentu, kde jsou dopodrobna rozpracovány četnosti různých preventivních údržbových prací. K tomu navíc pracovníci provozu veřejného osvětlení pravidelně vždy jednou týdně v noci projíždějí celé město a kontrolují stav pouličního osvětlení. Na základě zjištěných závad a nedostatků poté sestavují plán oprav a údržby světel na celém území statutárního města Frýdku-Místku. Mimořádné poruchy mají možnost nahlásit i sami občané a to telefonicky přímo na dispečink technických služeb, který je k dispozici nonstop 7 dní v týdnu (telefonní číslo je 558 443 201), nebo mohou závady popsat prostřednictvím webových stránek TS a.s. v sekci hlášení poruch (pro zobrazení klikněte
zde).


Kácení stromů (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

27.01.2017
Již v měsíci listopadu loňského roku zahájili zaměstnanci technických služeb kácení dřevin na území statutárního města Frýdek-Místek. V zimním období se tato činnost provádí pravidelně vždy u stromů s povolením, avšak dřeviny, jejichž obvod kmene ve výšce 130 cm je menší než 80 cm, mohou být pokáceny bez tohoto povolení. Většinou se těchto případech jedná o dřeviny odumřelé, poškozené či nakažené chorobou. Převážnou část kácení však tvoří stromy, na které bylo vydáno platné rozhodnutí o kácení. Zpravidla se jedná o práci ve ztížených podmínkách, kdy jde třeba použít i vysokozdvižné plošiny.


Vánoční osvětlení ve městě zhaslo (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

09.01.2017
Vánoční osvětlení, kterým se občané mohli kochat ve Frýdku – Místku od 2. prosince, přestává definitivně svítit. V pondělí dne 9.1. bude vánoční výzdoba odpojena a postupně na jednotlivých místech započne pracovníky technických služeb její sundávání. Již v prvním lednovém týdnu zaměstnanci TS a.s. demontovali prodejní stánky v rámci vánočního městečka na Náměstí Svobody. Ve druhém lednovém týdnu budou odstrojeny vánoční stromy, větve budou poštěpkovány a kmeny budou pořezané vráceny zpět jejich majitelům.
Oficiální stránky města Frýdku-Místku


Na úvodní stránku

TS a.s. - Naše služby pro Vaši pohodu