Aktuality

Na ulici Třanovského před prodejnou potravin probíhá oprava plochy (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

15.10.2019
Zaměstnanci technických služeb od 23. září opravují plochu před prodejnou potravin na ulici Třanovského ve Frýdku. Předpokládaný termín dokončení prací je 15. listopadu. Většinový druh krytů opravovaného prostranství tvořila betonová dlažba o rozměru 50 x 50 cm, značně opotřebovaná a poškozená.


Prodej nepotřebného majetku (zobrazit celý článek)

09.10.2019
TS a.s. nabízí k odprodeji následující nepotřebný majetek:

https://aukro.cz/skoda-octavia-6955543010

https://aukro.cz/skoda-yeti-6955543244

https://aukro.cz/skoda-yeti-6955543368

Den otevřených dveří v TS a.s. (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

26.09.2019

První říjnovou sobotu bude mít veřejnost možnost komentovanými prohlídkami v půlhodinových intervalech nahlédnout do celého areálu technických služeb, blíže se seznámit s jednotlivými provozy TS a.s., bude předvedena technika a prezentována činnost dispečinku.

Počáteční časy prohlídek budou v 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00 a poslední v 11.30 hodin. Každý návštěvník obdrží drobný dárek.


Byla zahájena 3. etapa výstavby oplocení dětských hřišť (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

25.09.2019

V úterý 24. září byla zahájena třetí etapa výstavby oplocení dětských hřišť, a to na ulicích Komenského u 4. ZŠ, Malý Koloredov, na Nové Osadě a v Janáčkově parku. Akce bude ukončena v polovině listopadu v případě vhodných klimatických podmínek.


Část relaxačního a sportovního hřiště na Olešné bude uzavřena (zobrazit celý článek)

16.09.2019
Vzhledem k mechanickému opotřebení bude prostor kolem oblíbené dětské atrakce na hřišti na Olešné dočasně pro veřejnost uzavřen.

Nejnovější výsledky průzkumu spokojenosti (zobrazit celý článek)

03.09.2019
Ve dnech 5. až 12. srpna probíhalo v ulicích Frýdku-Místku testování spokojenosti zdejších občanů se službami, které poskytují městské technické služby. Hodnocena byla úroveň veřejného osvětlení, nasvětlení přechodů pro chodce, slavnostní osvětlení, vánoční výzdoba, také úroveň údržby veřejné zeleně, městského mobiliáře, úklidu a provádění zimní údržby. Otázky se také týkaly i spokojenosti s čistotou veřejných WC a s údržbou parkovišť. Průzkumu se zúčastnilo celkem 460 respondentů.

Změna termínu blokového čištění (zobrazit celý článek)

03.09.2019
V úterý dne 10. 9. se mělo dle předem schváleného harmonogramu provádět blokové čištění na ulici Antala Staška. Vzhledem k tomu, že na sousední místní komunikaci v ulici Rokycanova momentálně probíhá plánovaná oprava povrchu, a v zájmu předejíti přechodným problémům s parkováním, provedou čištění zaměstnanci TS a.s. náhradou v ulici V. Nezvala. Původně plánované úklidové práce na A. Staška budou realizovány v náhradním termínu dne 14.11.2019. Na provádění blokového čištění ulice budou občané jako vždy upozorněni již v týdenním předstihu přenosným dopravním značením se zákazem parkování a vymezenou dobu provádění akce. Děkujeme za pochopení.

Olomoucké technické služby se přijely inspirovat do Frýdku-Místku (zobrazit celý článek)

20.08.2019
Ve středu 14. srpna 2019 navštívili frýdecko-místecké technické služby zástupci statutárního města Olomouc a Technických služeb města Olomouce, a.s., aby se podívali, jak městská společnost TS a.s. udržuje místní komunikace.

Letní řezy stromů v městské zeleni (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

19.08.2019
Zaměstnanci technických služeb od června do srpna provádějí řezy stromů v městské zeleni, a to na základě důkladné kontroly stavu dřevin pracovníky magistrátu města. Požadavky na řezy jsou průběžně zadávány z odboru životního prostředí a zemědělství i v současnosti, například z důvodu nově nabytých pozemků města, na kterých je potřeba dřeviny ošetřit. Tyto nově zadané práce budou ukončeny nejpozději do konce září.


Personální inzerce - pracovník pohřební služby, řidič (zobrazit celý článek)

09.08.2019
TS a.s. přijme do hlavního pracovního poměru pracovníka pohřební služby, řidiče

TS a.s. bude opět testovat spokojenost občanů se službami, které poskytuje (zobrazit celý článek)

31.07.2019
V pondělí 5. srpna začne opět ve frýdecko-místeckých ulicích průzkum spokojenosti občanů se službami, které poskytují městské technické služby. Do pátku 9. srpna budou dvě tazatelky již pošestnácté testovat míru spokojenosti v hlavních oblastech činnosti společnosti TS a.s.

Letní úklid v sídlištích (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

17.07.2019
Zaměstnanci technických služeb již druhým rokem provádí letní úklid vnitrobloků na frýdecko-místeckých sídlištích. Tento úklid navazuje na jarní čištění města. Na podzim se pak pokračuje vyhrabáváním listí. Navíc se v průběhu celého roku pravidelně ručně sbírají odpadky.


Opravy místních komunikací běží podle plánu (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

08.07.2019
TS a.s. jako správce místních komunikací na území statutárního města Frýdek-Místek je i realizátor jejich oprav, ať již se jedná o opravy lokální nebo celoplošné. V poslední dekádě června provedli zaměstnanci provozu Komunikace celoplošné opravy na ulicích K Lesu - Na Podlesí, Bohuslava Martinů a 1. máje v sídlišti Riviéra. Aktuálně je rozpracována oprava chodníku i vozovky na ulici Zahradní, na ulici Mozartova a v plánu je také Rokycanova.


V pátek 5.7. budou na Nových Dvorech probíhat stavební práce (zobrazit celý článek)

02.07.2019
Při rekonstrukci centrální části veřejného pohřebiště na Nových Dvorech ve Frýdku, která byla zahájena 1. července, budou vybudovány nové zpevněné plochy, v rámci stavebních prací bude provedeno i propojení chodníků, které vedou přes nově řešené prostranství.

Výstavby a rekonstrukce chodníků na veřejných pohřebištích (zobrazit celý článek)

01.07.2019
V posledních červnových dnech zaměstnanci technických služeb dokončili stavební úpravy na veřejném pohřebišti v Lískovci, kde realizovali výstavbu chodníků, díky kterým je nyní umožněn kvalitní, bezbariérový zpevněný přístup k pěti ze šesti sekcí hřbitova, a to pod označením A, B, C, D a F.

Osvěžování města během tropických dnů (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

12.06.2019
Technické služby začaly v tomto týdnu vzhledem k tropickým teplotám kropit místní komunikace. Skrápěním cest dochází ke snížení prašnosti ve městě, snížení teploty vozovek a tím i vzduchu.


Frýdek-Místek bude zářit postupně nakvétajícími letničkami (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

11.06.2019
S výsadbou letniček začali zaměstnanci technických služeb v pátek 24. května, hotovo měli v pátek 7. června. Na dvanácti letničkových záhonech o celkové ploše 405 m2 poroste 12 905 sazenic.


Studenti na exkurzi v TS a.s. (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

05.06.2019
V pátek 31. května navštívilo technické služby 14 studentů ze Střední školy řemesel Frýdek-Místek z oboru truhlář a zámečník.


Další setkání s bývalými zaměstnanci TS a.s. (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

04.06.2019
Péče o zaměstnance v technických službách nekončí odchodem do důchodu, ale naopak pravidelná setkávání s jejich hojnou účastí v rámci nejrůznějších akcí společnosti je důkazem pokračující sounáležitosti s TS a.s. Poslední akce se uskutečnila ve středu 29. května tentokrát v areálu městského arboreta, o které TS a.s. od loňského roku pečuje.


Děti z mateřské školy se zúčastnily ukázky sběru odpadků u Ostravice (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

03.06.2019
V pátek 31. května připravily technické služby v dopoledních hodinách akci pro děti z mateřské školy Pastelka ve Frýdku na ulici Slezská.


Blokového čištění 8. pěšího pluku proběhne tuto neděli 2. června (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

30.05.2019
V neděli 2. června bude provedeno blokové čištění na ulici 8. pěšího pluku, již od pátku 24. května zde o úklidu informuje přenosné dopravní značení. Zaměstnanci přijedou na místo ráno v osm hodin, hotovo budou mít odpoledne nejpozději do 13.30 hodin.


Kosení probíhá s obtížemi (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

28.05.2019
Mimořádně suchý duben způsobil, že kosení travnatých ploch bylo letos zahájeno na základě rozhodnutí odboru Životního prostředí a zemědělství magistrátu města Frýdek-Místek až poslední dubnový den. V porovnání s jinými léty je to zhruba o týden později. Trávní porost byl velice nízký a nemělo vůbec smysl kosení zahájit. S příchodem měsíce května se klimatické podmínky výrazně změnily, tráva dostala potřebnou vláhu a začala velice rychle růst.


Na Rivieře se mohou občané těšit na nové parkovací plochy (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

23.05.2019
Zaměstnanci technických služeb začali s výstavbou nové odstavné plochy s možností parkování pro osmnáct osobních vozidel na ulici 28. října v Místku, konkrétně v blízkosti křižovatky ulic 28. října, Beethovenova a Ke Splavu. Parkovací místa vzniknou na ploše veřejné zeleně v majetku statutárního města Frýdek-Místek. Práce budou dokončeny vzhledem k nepříznivému počasí do konce června.


Hledáme pasportizačního technika (zobrazit celý článek)

TS a.s., 17. listopadu 910, 738 01 Frýdek – Místek,
přijme do hlavního pracovního poměru pasportizačního technika (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)

Stručný popis:

- správa, vedení a aktualizace pasportu v digitální (grafická, textová část) i v tištěné podobě
- sběr dat pochůzkami v terénu
- spolupráce s odpovědnými zástupci odboru životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Frýdek-Místek
- spolupráce s odpovědnými zástupci provozu Zeleň TS a.s.
- operativní, krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé úkoly zadané přímým nadřízeným


Výměna písku v městských pískovištích (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

30.04.2019
V 15. týdnu začali zaměstnanci technických služeb s plánovanou každoroční výměnou písku v městských pískovištích. Dle harmonogramu schváleného odborem životního prostředí a zemědělství magistrátu města bude do konce dubna písek vyměněn v 37 pískovištích v certifikovaných dětských herních zařízeních (DHZ) a do konce května bude hotovo i dalších 46 pískovišť ve Frýdku a 34 v Místku. Celkem se vymění písek ve 117 pískovištích.


Přijmeme obsluhu válce (zobrazit celý článek)

TS a.s., 17. listopadu 910, 738 01 Frýdek – Místek,
přijme do hlavního pracovního poměru strojníka - obsluhu válce (pokládka asfaltových a živičných směsí), řidiče, stavebního dělníka

TS a.s. hledá (zobrazit celý článek)

TS a.s., 17. listopadu 910, 738 01 Frýdek – Místek,

přijme do hlavního pracovního poměru samostatného odborného referenta dozoru, ochrany a kontroly silniční sítě pro úsek Přenesené správy komunikací

Hledá se smuteční řečník (zobrazit celý článek)

TS a.s., 17. listopadu 910, 738 01 Frýdek – Místek,

přijme na dohodu o provedení práce smutečního řečníka

Na křižovatkách probíhá obnova řadičů semaforů (zobrazit celý článek)

25.04.2019
Po dvaceti letech bezchybného provozu se z důvodu technologické obnovy a prevence začaly na významných křižovatkách měnit řadiče světelného signalizačního zařízení. První výměna řadičů proběhla již v termínu 6. – 7. 4. na křižovatce Revoluční a Bruzovská. Ta další se bude konat o víkendu 27. – 28. 4. na křížení ulic Revoluční a Lískovecká.

Rekonstrukce chodníků ve frýdecké části města (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

18.04.2019
Již počátkem měsíce dubna začali zaměstnanci technických služeb z provozu Komunikace se dvěma rozsáhlými opravami chodníků o celkové ploše pokládky 2 097 metrů čtverečních. Na ulici M. Chasáka se jedná o 531 metrů čtverečních a na ulici K Hájku je to plocha 1 566 metrů čtverečních, kde bude nový povrch. Obrubníků chodníkových a silničních bude dohromady více než 1 250 metrů. Důvodem oprav byl špatný stav povrchu. Rekonstrukce byly zahájeny rozbitím původní vrstvy litého asfaltu včetně podkladních vrstev a odvozu vybouraných hmot na skládku. Práce pokračují vybouráním a následným osazením betonových chodníkových a silničních obrubníků a položením nového asfaltobetonového povrchu včetně konstrukčních vrstev. Stavební činnosti budou ukončeny terénními úpravami za obrubami. „Na komplikace jsme narazili na ulici M. Chasáka, kde do chodníků zasahují větve stromů a my se tak s těžkou technikou nedostaneme tam, kam potřebujeme. Musíme je opatrně okopávat, abychom nepoškodili kořeny stromů, ani jejich kmeny, což nám veškerý postup prací nejen komplikuje, ale i protahuje. Přesto předpokládáme, že plánovaný termín prací dodržíme a koncem května budeme se vším hotovi,“ informoval předseda představenstva Ing. Jaromír Kohut.


Veřejnou zeleň města zkrášlí dalších osmnáct set keřů (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

10.04.2019
Na plochách městské zeleně v tomto týdnu zaměstnanci technických služeb vysazují nové stromy, jedná se o 19 olší u hypermarketu Albert v Místku na ploše, kterou statutární město Frýdek-Místek nově nabylo do vlastnictví. Následovat bude výsadba dalších 35 stromů, a to v části Místek jih, kde nově poroste 15 stromů, převládat budou švestky domácí a sakury. V Místku sever přibude 7 stromů, hlavně ibišky. Ve Frýdku sever vysadí 7 stromků, zejména habry a ve Frýdku jih 6 stromů, převládat budou štědřence. Práce potrvají do Velikonoc. Toto sázení 35 stromů jen doplňuje hlavní podzimní výsadbu, kdy
do konce loňského listopadu bylo vysazeno celkem 108 stromů dle požadavků odboru životního prostředí a zemědělství magistrátu města.


Opravy místních komunikací se již rozjely (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

05.04.2019
Opravám místních komunikací nejprve předchází důkladná kontrola stavu povrchu vozovek, na základě které je zpracován Plán oprav výtluků pro daný rok, který schvaluje odbor silničního hospodářství a dopravy magistrátu města.


Cibuloviny již rozkvétají (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

02.04.2019
Jak jsme již vloni informovali, vznikly na území statutárního města Frýdku-Místku nové květinové záhony s cibulovinami o celkové ploše 239 m2
. Samotné mechanizované sázení bylo prováděno za pomoci stroje, na kterém je možné hustotu cibulovin regulovat přesně na metr čtvereční. Díky speciální technologie je například v Sadech Bedřicha Smetany na jednom metru čtverečním vysázeno 200 kusů cibulek krokusů.


Blokové čištění ulic již zahájeno (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

01.04.2019
Příznivé jarní počasí umožňuje zaměstnancům technických služeb uklízet město dle plánu. Provoz Komunikace zahájil 19. března úklid místních komunikací a veřejných prostranství, provoz Zeleň vyhrabává a uklízí veřejnou zeleň a od stejného dne souběžně s těmito pracemi probíhá dvakrát týdně blokové čištění ulic.


Hledá se strojník (zobrazit celý článek)

TS a.s., se sídlem 17. listopadu 910, 738 01 Frýdek – Místek,
přijme do hlavního pracovního poměru strojníka stavebních strojů, řidiče, stavebního dělníka

Blíží se termín zahájení jarní očisty města, ale bude ji mít kdo provádět? (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

14.03.2019
Jak už bývá zvykem ve Frýdku-Místku, vítání jara jde ruku v ruce s důkladnou očistou celého města. Pracovníci technických služeb se na tuto práci vrhají s pomocí strojů i ručního nářadí, systematicky postupují celým městem a důkladně uklízí a vymetají komunikace, schodiště a různá zákoutí, která náleží do majetku statutárního města Frýdek-Místek. Vyškrabávají drny z chodníků, čistí odtokové žlábky, uklízejí odpadky z veřejných prostranství. Souběžně s odstraňováním nepořádku po zimním období jsou vyhrabávány veřejné zelené plochy. Zbaveny jsou tak zbytků listí, větví ale i například různého smetí z keřových výsadeb. Dovolí-li to povětrnostní podmínky, bude letos úklid zahájen 18. března a bude se provádět ve dvou skupinách (ve frýdecké části na sídlišti Slezská, v místecké části na sídlišti Anenská), souběžně bude prováděn úklid na schodištích a lávkách, strojním čištěním bude zahájen úklid autobusových tras. Souběžně budou práce zahájeny i v integrovaných částech města, začne se ve Skalici, pokračovat úklidové práce zhruba v týdenních intervalech budou následně v Chlebovicích, Zelinkovích-Lysůvkách, poté v Lískovci a naposled na Panských Nových Dvorech. Co se týče vyhrabání listí, práce budou zahájeny v Sadech Bedřicha Smetany, pokračovat se bude na Riviéře, zaměstnanci následně přejdou do Janáčkova Parku, pak na sídliště Bezručovo či Podpuklí, samozřejmě i do frýdecké části například na Jižní svahy nebo do Parku Pod zámkem. Aby práce neprobíhaly chaoticky, je zpracován a příslušným odborem města schválen harmonogram, ve kterém jsou v jednotlivých lokalitách stanoveny termíny úklidu. Půjde-li vše dle plánu, měla by jarní očista být hotova koncem dubna.


Oprava zábradlí na ulici Hlavní pokračuje (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

28.02.2019
Již v loňském roce začaly technické služby opravovat zábradlí na ulici Hlavní a to v úseku od památníku Holubice po ulici 8. pěšího pluku. Letos začínají zaměstnanci provozu Technická správa obnovovat zábradlí na protější straně a to v rozsahu od starého autobusového nádraží až po kino Vlast.


Průběh zimy (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

20.02.2019
Letošní agresivní průběh zimy dává zabrat nejen silničářům, ale také cestám. Prudké výkyvy teplot způsobují na silnicích mnohačetné výtluky, které se na frekventovaných místech pod koly vozidel stále více rozšiřují. A tak nezaměstnává-li pracovníky technických služeb odklízení napadaného sněhu, mají co dělat s provizorními opravami výtluků na právě rozmrzlé cestě.


Prorezlá spodní část sochy budí nedůvěru (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

29.01.2019
S ohledem na bezpečnost kolemjdoucích byl prostor kolem sochy Nová doba, u východu z křížového podchodu v místní části Místek na ulici Janáčkova, dočasně uzavřen. Kompetentními pracovníky z magistrátu města Frýdku-Místku byla již dříve oslovena firma, která má za úkol provést technické zhodnocení současného stavu plastiky, jejíž spodní část je v silně korodovaném stavu.


Prostor kolem Památníku osvobození - Holubice dočasně uzavřen (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

18.01.2019
Na základě podnětu od občana, který do technických služeb zaslal prostřednictvím webových stránek, týkající se velmi nebezpečného povrchu kolem památníku U holubic v případě jeho pokrytí sněhovou vrstvou, provedli odpovědní zaměstnanci společnosti TS a.s. společně se zástupci odboru Dopravy a silničního hospodářství magistrátu města Frýdek-Místek šetření na místě samém.


Zima prověřuje připravenost silničářů ve Frýdku-Místku (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

16.01.2019
Technické služby, které se ve statutárním městě Frýdku-Místku starají o schůdnost chodníků a sjízdnost cest, hned na začátku roku 2019 procházejí díky vlivům povětrnostních podmínek zatěžkávací zkouškou. Střídání teplot z mínusu do plusových hodnot, srážky dešťové měnící se ve sněhové vánice dávají zabrat všem. Od nového roku do 15. ledna bylo již spotřebováno 748 tun chemického materiálu a 319 tun inertních materiálů. Z hlediska dlouhodobého sledování je k polovině ledna letošní spotřeba nejvyšší od roku 2006.


PF 2019 (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

Vážení obchodní přátelé,

přejeme Vám krásné Vánoce

a v novém roce pevné zdraví, štěstí a spoustu radostných okamžiků.


Personální inzerce - uklízeč (zobrazit celý článek)

TS a.s. přijme zaměstnance na dohodu o pracovní činnosti

v profesi

Uklízeč, pomocný pracovník ve službách, dělník čištění města

Soutěž o nejhezčí vánoční strom pokračuje (zobrazit celý článek)

29.11.2018
Již v roce 2016 vyhlásila společnost TS a.s. soutěž o nejhezčí vánoční strom, které se mohly zúčastnit základní a mateřské školy statutárního města Frýdek- Místek. Žáci přihlášených škol tehdy vyrobili vánoční ozdoby a technické služby darovaly světelné řetězy a za pomoci plošiny zaměstnanci provozu Veřejného osvětlení předem vybraný strom na pozemku města u školy nastrojili. Stejně jako vloni se i letos mohly školy obdarované osvětlením přihlásit do již třetího ročníku soutěže o nejhezčí vánoční strom, a to do první poloviny listopadu.

Vánoční strom se rozsvítí v pátek 30. listopadu (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

27.11.2018

Zaměstnanci technických služeb v průběhu pondělí 26. listopadu ukotvili dva vánoční stromy, a to na místeckém i na frýdeckém náměstí. V následujících dnech budou vánočně nazdobeny. Obě jedle jsou dary od frýdecko-místeckých občanů. V Místku je instalován strom z ulice Rybnická a ve Frýdku je ukotvena deset metrů vysoká jedle, která rostla Na Veselé.


Výsadba stromů na městských pozemcích (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

14.11.2018
Zaměstnanci technických služeb vysadí do konce listopadu celkem 127 stromů dle požadavků odboru životního prostředí a zemědělství magistrátu města. Stromy jsou sázeny buď na nová místa, anebo jako náhrada za pokácené dřeviny, které byly poškozené nebo uschlé, případně neperspektivní tím, že byly nevhodně vysázeny do skupin.


Technické služby vysadily další množství květin (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

12.11.2018
Zaměstnanci technických služeb se po strojní výsadbě 39 tisíc cibulovin dali do úpravy odkvetlých letničkových záhonů o celkové ploše 386 m2. Vysadili dvouletky, ty doplnili dalšími 7 800 kusy cibulovin.


Vánoční výzdoba se rozzáří 30. listopadu (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

08.11.2018
Zaměstnanci technických služeb od konce října vyvěšují vánoční ozdoby na sloupy veřejného osvětlení, aby v adventní čas ve městě zavládla vánoční atmosféra. Nově bude zářit několik listnatých stromů v místecké i frýdecké části města. Vánoční strom bude rozsvícen 30. listopadu.


Podzimní úklid listí (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

30.10.2018S
přibývajícími sychravými dny roste množství spadaného listí a zelené travnaté plochy jsou tak přikryty barevnou peřinou listí. S jeho úklidem na městských plochách veřejné zeleně začali zaměstnanci technických služeb od pondělí 22. října. Podzimní vyhrabávání je naplánováno až do konce listopadu.


Na zimu jsme připraveni (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

25.10.2018
Technické služby finišují s přípravami na provádění zimní údržby ve městě, připravena je mechanizace, posypové materiály, jsou sestaveny služby dispečerů. Je zpracován nový roční plán zimní údržby, který je platný od začátku zimního období, a to od 1. listopadu.
Plán zahrnuje údržbu místních komunikací, které patří do správy Statutárního města Frýdek-Místek, včetně komunikací v místních částech Lískovec, Skalice, Panské Nové Dvory, Chlebovice, Zelinkovice, Lysůvky, ale také lokality Baranovice, Gajerovice, Bahno.


Město budou na jaře zdobit nové záhony s cibulovinami (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

23.10.2018
Na základě všeobecného pozitivního ohlasu na květinovou výsadbu ve městě, rozhodlo vedení statutárního města Frýdek-Místek o jejím dalším rozšíření. Tentokrát byly pracovníky technických služeb provozu Zeleň založeny zcela nové záhony o celkové výměře 239 m2
, které jsou rozmístěny ve čtyřech různých lokalitách.


Výzva k frýdecko-místeckým občanům (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

12.10.2018
Zaměstnanci technických služeb zahájili v těchto dnech výstavbu oplocení dětských hřišť, která budou opět zkrášlena dětskými motivy. Na prvním hřišti z plánovaných pěti (na ulici Jeronýmova) byla zahájena betonáž opěrných sloupků. Bohužel se pracovníci TS a.s. opakovaně potýkají s vandalstvím, případně nekázní dětí, které ve večerních hodinách dne 11.10. podstatnou část těchto ještě nezatvrdlých zabetonovaných sloupků vyviklali. Tímto výrazně stěžují práci a dodržování nutných technologických postupů. „Prosíme tímto všechny rodiče, aby na své ratolesti více dohlédli, protože je v zájmu všech, aby práce proběhly co nejdříve a naše společnost předala staveniště v co nejkratším termínu tak, aby stejné děti mohly hřiště ještě v letošním roce užívat,“ požádal předseda představenstva Jaromír Kohut.


Zveme Vás na den otevřených dveří v TS a.s. (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

01.10.2018
Druhou říjnovou sobotu bude mít veřejnost možnost komentovanými prohlídkami v půlhodinových intervalech nahlédnout do celého areálu technických služeb, blíže se seznámit s jednotlivými provozy TS a.s., bude předvedena technika a prezentována činnost dispečinku.

Počáteční časy prohlídek budou v 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00 a poslední v 11.30 hodin. Každý návštěvník obdrží drobný reklamní dárek.

Naše služby pro Vaši pohodu.


Občané Frýdku-Místku jsou se službami TS a.s. spokojeni (zobrazit celý článek)

07.09.2018

Technické služby již od roku 2004 pravidelně zjišťují, jak jsou frýdecko-místečtí občané spokojeni se službami, které TS a.s. vykonává pro svého vlastníka statutární město Frýdek-Místek. Od 1. do 8. srpna celkem 460 respondentů vyjadřovalo svou úroveň spokojenosti prostřednictvím odpovědí na dvanáct otázek, které se týkaly všech oblastí činností TS a.s.

Technické služby i v parných dnech opravují místní komunikace a chodníky (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

22.08.2018
Zaměstnanci technických služeb i v těchto tropických teplotách opravují povrchy místních vozovek, chodníků a provádí velkoplošnou pokládku asfaltobetonové směsi.


Osvěžování města (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

02.08.2018
Vzhledem k současným tropickým teplotám začali od středy 1. srpna zaměstnanci technických služeb kropit místní komunikace a tím ve městě osvěžovat vzduch.


Změna v harmonogramu kosení (zobrazit celý článek)

31.07.2018
Vzhledem k nepříznivému vývoji klimatických podmínek především v 29. týdnu, kdy bylo více deštivých dnů a sekačky nemohly vyjet do terénu, se technické služby dostaly s kosením do skluzu. Harmonogram, podle kterého se postupuje, musel být proto z výše uvedeného důvodu upraven. Původně se v 31. týdnu měl kosit hřbitov Panských Nových Dvorech a sídliště Slezská. Po zhodnocení situace a výšky trávního porostu na sídlištích se, provedla záměna a kosí se nyní sídliště Spořilov, Kolaříkovo a Anenská. V následujícím 32. týdnu bude zahájeno kosení na zmiňovaném hřbitově, sídliště Slezská, Frýdek centrum, Jiráskovo, Vyhlídka, Kamenec, Skalice včetně hřbitova. Aktuální harmonogram se vám zobrazí zde.

Ve městě bude probíhat testování spokojenosti (zobrazit celý článek)

31.07.2018
Již po patnácté letos vyrazí do ulic dvě studentky, aby mezi lidmi provedly průzkum zaměřený na spokojenost s činností technických služeb. Jako každý rok budou během letních dnů obcházet frekventované části města Frýdku-Místku, oslovovat kolemjdoucí a předem určenými dotazy zjišťovat stupeň spokojenosti, problematické místní lokality i případné mezery ve vykonávané každodenní práce zaměstnanců TS a.s. Respondenti se mohou vyjádřit, kde a v čem vidí rezervy při údržbě města, s čím jsou spokojeni a na co by se naopak společnost TS a.s. měla více zaměřit. Díky tomu, že vyplňování dotazníku probíhá ústně přímo v terénu, si mohou doplňujícími otázkami upřesnit a ujasnit odpovědi.

Prázdninový úklid vnitrobloků (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

09.07.2018
Technické služby letos poprvé rozšířily své služby o letní úklid vnitrobloků na frýdecko-místeckých sídlištích. Ta se každoročně čistí v rámci jarního úklidu a také na podzim při vyhrabávání listí. Celý rok se zde průběžně provádí pravidelný sběr odpadků.


Frýdek-Místek testuje nový způsob zavlažování stromů (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

15.06.2018
Na dvou místech města, bude od 14. června testován nový způsob zavlažování stromů, který umožní cílenou zálivku bez plýtvání vodou. Na ulicích Palackého a 8. pěšího pluku budou umístěny speciální vodní vaky pro zálivku s pomalým uvolňováním vody zkušebně u deseti stromů.


Technické služby spolupracují se školami (zobrazit celý článek)

12.06.2018
Již od roku 2016 začala společnost TS a.s. na základě jednoho z hlavních bodů svého strategického plánu rozvoje společnosti spolupracovat s odbornými středními školami ve Frýdku-Místku.

Město bude brzy zaplaveno květy letniček (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

06.06.2018
Frýdek-Místek se zanedlouho rozzáří několika tisíci různobarevných květů. Přibyly další květinové plochy z přímých výsevů, novinkou budou výsadby trvalkovo-letničkové v kombinaci s cibulovinami. V současné době zaměstnanci technických služeb pečují celkem o 1 569 m2
městských záhonů.


Pozvání na procházku frýdecko-místeckým arboretem (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

29.05.2018
Nově vybudované
arboretum, které slavnostně zástupci města otevřeli vloni 26. května, bylo vybudováno ve frýdecké části města za nemocnicí, vedle hospice na ulici I. J. Pešiny 3640. Návštěvní dny jsou od pondělí do neděle, vždy od 8 do 20 hodin, vstup je zdarma.


Jak pokračuje péče o školní tulipánové záhony (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

25.05.2018
TS a.s. vyhlásily na podzim v roce 2016 pro základní školy na území statutárního města Frýdek-Místek soutěž o nejhezčí květinový záhon s cibulovinami. Cílem bylo probarvení školních zahrad v jarních měsících a oživení výuky žáků, kteří se výsadby zúčastnili. Ze strany TS a.s. byly práce spojené s přípravou záhonu a dodání 400 ks cibulovin realizováno formou poskytnutí účelově určeného věcného daru v průběhu listopadu 2016. Letos, když tulipány vykvetly již podruhé, byla vyhlášena vítězná škola, která se o záhon s tulipány nejlépe starala.


Blokového čištění 8. pěšího pluku přeloženo na 10. června (zobrazit celý článek)

21.5.2018
Úklid na ulici 8. pěšího pluku v Místku byl původně naplánován na neděli 17. června. Z důvodu konání akce „Mezinárodní folklórní festival Frýdek-Místek“ bude blokové čištění termínově posunuto o týden dříve, a to na neděli 10. června. Od 1. června o tom bude řidiče informovat přenosné dopravní značení.

Všechny sekačky opět v terénu (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

09.05.2018
Technické služby udržují pro statutární město Frýdek-Místek travnaté plochy s různou intenzitou údržby, včetně jeho místních částí Lískovec, Skalice, Panské Nové Dvory, Chlebovice, Zelinkovice a Lysůvky. Sečení veřejné zeleně probíhá od konce dubna až do konce září


Nezbytná zálivka stromů (zobrazit celý článek)

27.04.2018
Jelikož vývoj klimatických podmínek v letošním dubnu je krajně nepříznivý z hlediska srážek, přistoupili zaměstnanci technických služeb, zcela netradičně v tomto ročním období, k zálivce nově vysazených stromů na území celého města Frýdek-Místek. Práce zahájili v týdnu od 23.4.2018 a probíhají každý den. Zalévané jsou stromy, které byly vysazeny na podzim roku 2016, všechny vysazené stromy v roce 2017 a samozřejmě nově vysazené stromy v tomto roce. Jedná se celkem o necelých 500 stromů, přičemž minimální množství, které je ke každému stromu vylito, je 50 litrů. Denně se takto zalije zhruba šedesát stromů.

Práce budou probíhat až do doby, kdy přirozená závlaha bude dostatečná.

V městských pískovištích bude nový písek (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

20.04.2018
Dubnové sluníčko určitě již vytáhlo maminky s malými dětmi nejen na procházku frýdecko-místeckými parky, ale určitě i na dětská hřiště a pískoviště. Každoročně zaměstnanci technických služeb v jarních měsících vyměňují písek ve všech městských pískovištích, a to hlavně z hygienických důvodů. Harmonogram prací sestavil odbor životního prostředí a zemědělství na základě kontroly přímo v terénu. Nejprve přijdou na řadu certifikovaná dětská hřiště, pak ostatní pískoviště v sídlištích
.


Zimní práce ve veřejné zeleni finišují (zobrazit celý článek)

06.04.2018
V posledních březnových dnech se prostřednictvím webových stránek TS a.s. někteří občané města obraceli na vedení společnosti s dotazy, připomínkami, ale i stížnostmi na provádění prací realizovaných zaměstnanci provozu Zeleň. K této problematice předseda představenstva předkládá následující vysvětlení.

Začalo blokové čištění ulic (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

03.04.2018
Bloková čištění frýdecko-místeckých ulic začalo v úterý 13. března, a pokud to počasí dovolí, skončí v úterý 6. listopadu. Naplánováno je celkem 76 úklidů komunikací, kromě toho mohou být zařazena mimořádná čištění. Standardně se ulice uklízí v úterky a ve čtvrtky. Tři bloková čištění proběhnou o víkendu, a to v sobotu na ulici Sadová (12.5.), na parkovišti pod magistrátem (26.5.), v neděli na 8. pěším pluku (17.6.). Důvodem je velké množství parkujících vozidel v těchto lokalitách v pracovní dny.


Jarní očista města od pondělí 12. března (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

08.03.2018
Poslední velmi mrazivé dny končí a s rostoucími teplotami začnou technické služby s jarním úklidem města. Souběžně od pondělí 12. března začne jarní úklid místních komunikací, veřejných prostranství, schodišť, parkovišť, ale také vyhrabávání travnatých ploch veřejné zeleně a 13. března bude zahájeno i blokové čištění ulic.


Kácení a zimní řezy v plném proudu (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

31.01.2018
V zimních měsících mají zaměstnanci technických služeb provozu Zeleň plné ruce práce s kácením stromů a řezem dřevin, což se provádí převážně v období vegetačního klidu. „Již na konci loňského roku jsme zahájili kácení stromů na základě rozhodnutí o povolení kácení, tedy stromů, jejichž obvod kmene ve výšce 130 cm je větší než 80 cm. Kácení provádíme vždy na základě požadavků z Magistrátu města Frýdku-Místku z odboru životního prostředí a zemědělství, a to až ve chvíli, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Požadavky přicházejí postupně, proto stále ještě nemůžeme říct, kolik stromů bude nakonec celkově pokáceno. Přednostně však vždy odstraňujeme havarijní stavy dřevin vzniklé vlivem například silného větru, abychom co nejrychleji odvrátili ohrožení či újmu na zdraví občanů nebo majetku. Dovolí-li to počasí, vzniklé pařezy pak ihned vyfrézujeme,“ informoval předseda představenstva Ing. Jaromír Kohut.


Výsledky soutěže o nejlépe vybavenou školní zahradu krmítky pro ptactvo (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

05.12.2017
TS a.s. vyhlásila pro základní školy na území Statutárního města Frýdek-Místek další
soutěž, tentokrát o nejlépe vybavenou školní zahradu krmítky pro ptactvo. Technické služby dodaly materiál a žáci svou invenci a šikovnost.
Oficiální stránky města Frýdku-Místku


Na úvodní stránku

TS a.s. - Naše služby pro Vaši pohodu