Aktuality

PF 2019 (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

Vážení obchodní přátelé,

přejeme Vám krásné Vánoce

a v novém roce pevné zdraví, štěstí a spoustu radostných okamžiků.


Personální inzerce - uklízeč (zobrazit celý článek)

TS a.s. přijme zaměstnance na dohodu o pracovní činnosti

v profesi

Uklízeč, pomocný pracovník ve službách, dělník čištění města

Soutěž o nejhezčí vánoční strom pokračuje (zobrazit celý článek)

29.11.2018
Již v roce 2016 vyhlásila společnost TS a.s. soutěž o nejhezčí vánoční strom, které se mohly zúčastnit základní a mateřské školy statutárního města Frýdek- Místek. Žáci přihlášených škol tehdy vyrobili vánoční ozdoby a technické služby darovaly světelné řetězy a za pomoci plošiny zaměstnanci provozu Veřejného osvětlení předem vybraný strom na pozemku města u školy nastrojili. Stejně jako vloni se i letos mohly školy obdarované osvětlením přihlásit do již třetího ročníku soutěže o nejhezčí vánoční strom, a to do první poloviny listopadu.

Personální inzerát - automechanik (zobrazit celý článek)

TS a.s. přijme do hlavního pracovního poměru:

Automechanika, opraváře mechanizace, řidiče do 3,5 t

Vánoční strom se rozsvítí v pátek 30. listopadu (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

27.11.2018

Zaměstnanci technických služeb v průběhu pondělí 26. listopadu ukotvili dva vánoční stromy, a to na místeckém i na frýdeckém náměstí. V následujících dnech budou vánočně nazdobeny. Obě jedle jsou dary od frýdecko-místeckých občanů. V Místku je instalován strom z ulice Rybnická a ve Frýdku je ukotvena deset metrů vysoká jedle, která rostla Na Veselé.


Výsadba stromů na městských pozemcích (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

14.11.2018
Zaměstnanci technických služeb vysadí do konce listopadu celkem 127 stromů dle požadavků odboru životního prostředí a zemědělství magistrátu města. Stromy jsou sázeny buď na nová místa, anebo jako náhrada za pokácené dřeviny, které byly poškozené nebo uschlé, případně neperspektivní tím, že byly nevhodně vysázeny do skupin.


Technické služby vysadily další množství květin (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

12.11.2018
Zaměstnanci technických služeb se po strojní výsadbě 39 tisíc cibulovin dali do úpravy odkvetlých letničkových záhonů o celkové ploše 386 m2. Vysadili dvouletky, ty doplnili dalšími 7 800 kusy cibulovin.


Vánoční výzdoba se rozzáří 30. listopadu (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

08.11.2018
Zaměstnanci technických služeb od konce října vyvěšují vánoční ozdoby na sloupy veřejného osvětlení, aby v adventní čas ve městě zavládla vánoční atmosféra. Nově bude zářit několik listnatých stromů v místecké i frýdecké části města. Vánoční strom bude rozsvícen 30. listopadu.


Podzimní úklid listí (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

30.10.2018S
přibývajícími sychravými dny roste množství spadaného listí a zelené travnaté plochy jsou tak přikryty barevnou peřinou listí. S jeho úklidem na městských plochách veřejné zeleně začali zaměstnanci technických služeb od pondělí 22. října. Podzimní vyhrabávání je naplánováno až do konce listopadu.


Na zimu jsme připraveni (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

25.10.2018
Technické služby finišují s přípravami na provádění zimní údržby ve městě, připravena je mechanizace, posypové materiály, jsou sestaveny služby dispečerů. Je zpracován nový roční plán zimní údržby, který je platný od začátku zimního období, a to od 1. listopadu.
Plán zahrnuje údržbu místních komunikací, které patří do správy Statutárního města Frýdek-Místek, včetně komunikací v místních částech Lískovec, Skalice, Panské Nové Dvory, Chlebovice, Zelinkovice, Lysůvky, ale také lokality Baranovice, Gajerovice, Bahno.


Město budou na jaře zdobit nové záhony s cibulovinami (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

23.10.2018
Na základě všeobecného pozitivního ohlasu na květinovou výsadbu ve městě, rozhodlo vedení statutárního města Frýdek-Místek o jejím dalším rozšíření. Tentokrát byly pracovníky technických služeb provozu Zeleň založeny zcela nové záhony o celkové výměře 239 m2
, které jsou rozmístěny ve čtyřech různých lokalitách.


Výzva k frýdecko-místeckým občanům (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

12.10.2018
Zaměstnanci technických služeb zahájili v těchto dnech výstavbu oplocení dětských hřišť, která budou opět zkrášlena dětskými motivy. Na prvním hřišti z plánovaných pěti (na ulici Jeronýmova) byla zahájena betonáž opěrných sloupků. Bohužel se pracovníci TS a.s. opakovaně potýkají s vandalstvím, případně nekázní dětí, které ve večerních hodinách dne 11.10. podstatnou část těchto ještě nezatvrdlých zabetonovaných sloupků vyviklali. Tímto výrazně stěžují práci a dodržování nutných technologických postupů. „Prosíme tímto všechny rodiče, aby na své ratolesti více dohlédli, protože je v zájmu všech, aby práce proběhly co nejdříve a naše společnost předala staveniště v co nejkratším termínu tak, aby stejné děti mohly hřiště ještě v letošním roce užívat,“ požádal předseda představenstva Jaromír Kohut.


Zveme Vás na den otevřených dveří v TS a.s. (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

01.10.2018
Druhou říjnovou sobotu bude mít veřejnost možnost komentovanými prohlídkami v půlhodinových intervalech nahlédnout do celého areálu technických služeb, blíže se seznámit s jednotlivými provozy TS a.s., bude předvedena technika a prezentována činnost dispečinku.

Počáteční časy prohlídek budou v 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00 a poslední v 11.30 hodin. Každý návštěvník obdrží drobný reklamní dárek.

Naše služby pro Vaši pohodu.


Občané Frýdku-Místku jsou se službami TS a.s. spokojeni (zobrazit celý článek)

07.09.2018

Technické služby již od roku 2004 pravidelně zjišťují, jak jsou frýdecko-místečtí občané spokojeni se službami, které TS a.s. vykonává pro svého vlastníka statutární město Frýdek-Místek. Od 1. do 8. srpna celkem 460 respondentů vyjadřovalo svou úroveň spokojenosti prostřednictvím odpovědí na dvanáct otázek, které se týkaly všech oblastí činností TS a.s.

Technické služby i v parných dnech opravují místní komunikace a chodníky (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

22.08.2018
Zaměstnanci technických služeb i v těchto tropických teplotách opravují povrchy místních vozovek, chodníků a provádí velkoplošnou pokládku asfaltobetonové směsi.


Osvěžování města (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

02.08.2018
Vzhledem k současným tropickým teplotám začali od středy 1. srpna zaměstnanci technických služeb kropit místní komunikace a tím ve městě osvěžovat vzduch.


Změna v harmonogramu kosení (zobrazit celý článek)

31.07.2018
Vzhledem k nepříznivému vývoji klimatických podmínek především v 29. týdnu, kdy bylo více deštivých dnů a sekačky nemohly vyjet do terénu, se technické služby dostaly s kosením do skluzu. Harmonogram, podle kterého se postupuje, musel být proto z výše uvedeného důvodu upraven. Původně se v 31. týdnu měl kosit hřbitov Panských Nových Dvorech a sídliště Slezská. Po zhodnocení situace a výšky trávního porostu na sídlištích se, provedla záměna a kosí se nyní sídliště Spořilov, Kolaříkovo a Anenská. V následujícím 32. týdnu bude zahájeno kosení na zmiňovaném hřbitově, sídliště Slezská, Frýdek centrum, Jiráskovo, Vyhlídka, Kamenec, Skalice včetně hřbitova. Aktuální harmonogram se vám zobrazí zde.

Ve městě bude probíhat testování spokojenosti (zobrazit celý článek)

31.07.2018
Již po patnácté letos vyrazí do ulic dvě studentky, aby mezi lidmi provedly průzkum zaměřený na spokojenost s činností technických služeb. Jako každý rok budou během letních dnů obcházet frekventované části města Frýdku-Místku, oslovovat kolemjdoucí a předem určenými dotazy zjišťovat stupeň spokojenosti, problematické místní lokality i případné mezery ve vykonávané každodenní práce zaměstnanců TS a.s. Respondenti se mohou vyjádřit, kde a v čem vidí rezervy při údržbě města, s čím jsou spokojeni a na co by se naopak společnost TS a.s. měla více zaměřit. Díky tomu, že vyplňování dotazníku probíhá ústně přímo v terénu, si mohou doplňujícími otázkami upřesnit a ujasnit odpovědi.

Prázdninový úklid vnitrobloků (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

09.07.2018
Technické služby letos poprvé rozšířily své služby o letní úklid vnitrobloků na frýdecko-místeckých sídlištích. Ta se každoročně čistí v rámci jarního úklidu a také na podzim při vyhrabávání listí. Celý rok se zde průběžně provádí pravidelný sběr odpadků.


Frýdek-Místek testuje nový způsob zavlažování stromů (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

15.06.2018
Na dvou místech města, bude od 14. června testován nový způsob zavlažování stromů, který umožní cílenou zálivku bez plýtvání vodou. Na ulicích Palackého a 8. pěšího pluku budou umístěny speciální vodní vaky pro zálivku s pomalým uvolňováním vody zkušebně u deseti stromů.


Technické služby spolupracují se školami (zobrazit celý článek)

12.06.2018
Již od roku 2016 začala společnost TS a.s. na základě jednoho z hlavních bodů svého strategického plánu rozvoje společnosti spolupracovat s odbornými středními školami ve Frýdku-Místku.

Město bude brzy zaplaveno květy letniček (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

06.06.2018
Frýdek-Místek se zanedlouho rozzáří několika tisíci různobarevných květů. Přibyly další květinové plochy z přímých výsevů, novinkou budou výsadby trvalkovo-letničkové v kombinaci s cibulovinami. V současné době zaměstnanci technických služeb pečují celkem o 1 569 m2
městských záhonů.


Pozvání na procházku frýdecko-místeckým arboretem (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

29.05.2018
Nově vybudované
arboretum, které slavnostně zástupci města otevřeli vloni 26. května, bylo vybudováno ve frýdecké části města za nemocnicí, vedle hospice na ulici I. J. Pešiny 3640. Návštěvní dny jsou od pondělí do neděle, vždy od 8 do 20 hodin, vstup je zdarma.


Jak pokračuje péče o školní tulipánové záhony (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

25.05.2018
TS a.s. vyhlásily na podzim v roce 2016 pro základní školy na území statutárního města Frýdek-Místek soutěž o nejhezčí květinový záhon s cibulovinami. Cílem bylo probarvení školních zahrad v jarních měsících a oživení výuky žáků, kteří se výsadby zúčastnili. Ze strany TS a.s. byly práce spojené s přípravou záhonu a dodání 400 ks cibulovin realizováno formou poskytnutí účelově určeného věcného daru v průběhu listopadu 2016. Letos, když tulipány vykvetly již podruhé, byla vyhlášena vítězná škola, která se o záhon s tulipány nejlépe starala.


Blokového čištění 8. pěšího pluku přeloženo na 10. června (zobrazit celý článek)

21.5.2018
Úklid na ulici 8. pěšího pluku v Místku byl původně naplánován na neděli 17. června. Z důvodu konání akce „Mezinárodní folklórní festival Frýdek-Místek“ bude blokové čištění termínově posunuto o týden dříve, a to na neděli 10. června. Od 1. června o tom bude řidiče informovat přenosné dopravní značení.

Všechny sekačky opět v terénu (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

09.05.2018
Technické služby udržují pro statutární město Frýdek-Místek travnaté plochy s různou intenzitou údržby, včetně jeho místních částí Lískovec, Skalice, Panské Nové Dvory, Chlebovice, Zelinkovice a Lysůvky. Sečení veřejné zeleně probíhá od konce dubna až do konce září


Nezbytná zálivka stromů (zobrazit celý článek)

27.04.2018
Jelikož vývoj klimatických podmínek v letošním dubnu je krajně nepříznivý z hlediska srážek, přistoupili zaměstnanci technických služeb, zcela netradičně v tomto ročním období, k zálivce nově vysazených stromů na území celého města Frýdek-Místek. Práce zahájili v týdnu od 23.4.2018 a probíhají každý den. Zalévané jsou stromy, které byly vysazeny na podzim roku 2016, všechny vysazené stromy v roce 2017 a samozřejmě nově vysazené stromy v tomto roce. Jedná se celkem o necelých 500 stromů, přičemž minimální množství, které je ke každému stromu vylito, je 50 litrů. Denně se takto zalije zhruba šedesát stromů.

Práce budou probíhat až do doby, kdy přirozená závlaha bude dostatečná.

V městských pískovištích bude nový písek (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

20.04.2018
Dubnové sluníčko určitě již vytáhlo maminky s malými dětmi nejen na procházku frýdecko-místeckými parky, ale určitě i na dětská hřiště a pískoviště. Každoročně zaměstnanci technických služeb v jarních měsících vyměňují písek ve všech městských pískovištích, a to hlavně z hygienických důvodů. Harmonogram prací sestavil odbor životního prostředí a zemědělství na základě kontroly přímo v terénu. Nejprve přijdou na řadu certifikovaná dětská hřiště, pak ostatní pískoviště v sídlištích
.


Zimní práce ve veřejné zeleni finišují (zobrazit celý článek)

06.04.2018
V posledních březnových dnech se prostřednictvím webových stránek TS a.s. někteří občané města obraceli na vedení společnosti s dotazy, připomínkami, ale i stížnostmi na provádění prací realizovaných zaměstnanci provozu Zeleň. K této problematice předseda představenstva předkládá následující vysvětlení.

Začalo blokové čištění ulic (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

03.04.2018
Bloková čištění frýdecko-místeckých ulic začalo v úterý 13. března, a pokud to počasí dovolí, skončí v úterý 6. listopadu. Naplánováno je celkem 76 úklidů komunikací, kromě toho mohou být zařazena mimořádná čištění. Standardně se ulice uklízí v úterky a ve čtvrtky. Tři bloková čištění proběhnou o víkendu, a to v sobotu na ulici Sadová (12.5.), na parkovišti pod magistrátem (26.5.), v neděli na 8. pěším pluku (17.6.). Důvodem je velké množství parkujících vozidel v těchto lokalitách v pracovní dny.


Jarní očista města od pondělí 12. března (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

08.03.2018
Poslední velmi mrazivé dny končí a s rostoucími teplotami začnou technické služby s jarním úklidem města. Souběžně od pondělí 12. března začne jarní úklid místních komunikací, veřejných prostranství, schodišť, parkovišť, ale také vyhrabávání travnatých ploch veřejné zeleně a 13. března bude zahájeno i blokové čištění ulic.


Kácení a zimní řezy v plném proudu (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

31.01.2018
V zimních měsících mají zaměstnanci technických služeb provozu Zeleň plné ruce práce s kácením stromů a řezem dřevin, což se provádí převážně v období vegetačního klidu. „Již na konci loňského roku jsme zahájili kácení stromů na základě rozhodnutí o povolení kácení, tedy stromů, jejichž obvod kmene ve výšce 130 cm je větší než 80 cm. Kácení provádíme vždy na základě požadavků z Magistrátu města Frýdku-Místku z odboru životního prostředí a zemědělství, a to až ve chvíli, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Požadavky přicházejí postupně, proto stále ještě nemůžeme říct, kolik stromů bude nakonec celkově pokáceno. Přednostně však vždy odstraňujeme havarijní stavy dřevin vzniklé vlivem například silného větru, abychom co nejrychleji odvrátili ohrožení či újmu na zdraví občanů nebo majetku. Dovolí-li to počasí, vzniklé pařezy pak ihned vyfrézujeme,“ informoval předseda představenstva Ing. Jaromír Kohut.


Výsledky soutěže o nejlépe vybavenou školní zahradu krmítky pro ptactvo (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

05.12.2017
TS a.s. vyhlásila pro základní školy na území Statutárního města Frýdek-Místek další
soutěž, tentokrát o nejlépe vybavenou školní zahradu krmítky pro ptactvo. Technické služby dodaly materiál a žáci svou invenci a šikovnost.
Oficiální stránky města Frýdku-Místku


Na úvodní stránku

TS a.s. - Naše služby pro Vaši pohodu