Aktuality

Personální inzerát - prázdninová brigáda (zobrazit celý článek)

22.06.2017

Personální inzerát - zemědělský dělník (zobrazit celý článek)

21.06.2017

Ve Frýdku-Místku přibyly další květinové záhony (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

14.06.2017
Zaměstnanci technických služeb dokončili výsadbu 1 133 m2
letničkových záhonů, na kterých zasadili celkem 30 700 předpěstovaných sazenic. Město zdobí i šest nových záhonů, které byly vytvořeny u příležitosti 750 let založení města Frýdku-Místku.


Zrušení blokového čištění (zobrazit celý článek)

07.06.2017
Upozorňujeme občany, že po dohodě se zástupci Magistrátu města Frýdku-Místku bylo rozhodnuto o zrušení blokového čištění na ulici 8. pěšího pluku, které bylo naplánováno na neděli 18. června 2017. V tuto dobu se koná v Místku Mezinárodní folklórní festival, čištění dané lokality bylo naplánováno před zveřejněním data konání této akce. Náhradní termín úklidu bude zveřejněn v dostatečném předstihu na těchto webových stránkách a na webových stránkách statutárního města Frýdku-Místku.

Skluzavky na Olešné jsou opět v provozu (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

2.6.2017
Velké skluzavky a houpací lana na multifunkčním hřišti v areálu přehrady Olešná opět lákají k dovádění. V prostoru kolem nich byl položen travnatý koberec a dokončeno bylo také oplocení zabraňující dětem nepozornému vběhnutí na cyklostezku, která je zejména v letních měsících plná bruslařů a cyklistů


Personální inzerce ll: (zobrazit celý článek)

30.05.2017

TS a.s. přijme do hlavního pracovního poměru pro profesi: Zedník, dlaždič, stavební dělník

Technické služby mají všechny sekačky v terénu (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

26.05.2017
Technické služby udržují pro statutární město Frýdek-Místek 150 hektarů travnatých ploch, s různou intenzitou údržby, včetně jeho místních částí Lískovec, Skalice, Panské Nové Dvory, Chlebovice, Zelinkovice a Lysůvky. Sečení veřejné zeleně probíhá od konce dubna až do konce září.


Úplná uzavírka místní komunikace ul. K Sedlištím v Lískovci potrvá tři měsíce (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

26.05.2017
Upozorňujeme zejména občany Lískovce a dále všechny, kteří tuto komunikaci využívají, že po dobu tří měsíců, a to v období od 1. června do 31. srpna 2017, bude provedena úplná uzavírka části této místní komunikace.


V sobotu 27. května blokové čištění na parkovišti pod magistrátem (zobrazit celý článek)

23.05.2017
Upozorňujeme především frýdecko-místecké občany, že v sobotu 27. května bude v čase od 7.00 do 14.00 hodin blokově vyčištěno parkoviště pod magistrátem města Frýdek-Místek. „Sobotu jsme jako úklidový den zvolili z důvodu menšího pohybu občanů v době pracovního klidu v této lokalitě. Tím pádem zde předpokládáme i nižší počet parkujících vozidel oproti běžnému pracovnímu dni a tím i méně problematické provedení úklidu,“ vysvětlil předseda představenstva TS a.s. Ing. Jaromír Kohut.

Probíhá výměna písku na městských pískovištích (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

22.05.2017
Již v průběhu března a dubna byla provedena pasportizace městských pískovišť, jedná se o fyzickou inventuru a následné zavedení do elektronické verze pasportu městského mobiliáře. Od začátku května začala obměna písku, ta se provádí každoročně vždy na jaře, v létě pak zaměstnanci technických služeb provádí v pískovištích dosypání. Celkem se spotřebuje zhruba 300 tun písku, který splňuje příslušné hygienické podmínky (písek zaručující předepsanou zrnitost, obsah chemických látek a bakterií).


Vyhlášení soutěže o nejhezčí tulipánový záhon (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

18.05.2017
Počátkem loňského září vedení technických služeb vyhlásilo soutěž pro základní školy na území Statutárního města Frýdek-Místek o nejkrásnější květinový záhon s cibulovinami. Dodání 400 ks tulipánových cibulovin a práce spojené s přípravou záhonů bylo realizováno formou poskytnutí účelově určeného věcného daru ze strany TS a.s. každé přihlášené škole. Vítěz pak navíc obdrží od TS a.s. formou poskytnutí účelově určeného finančního daru částku ve výši 10.000,-Kč na částečné pokrytí nákladů spojených s účastí v soutěži zainteresovaných žáků na školním výletu v roce 2017.


Na relaxačním a sportovním hřišti Olešná probíhají úpravy (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

12.05.2017
Pravidelní návštěvníci si už jistě všimli, že prostor kolem oblíbených dětských skluzavek na dětském hřišti Olešná je momentálně veřejnosti nepřístupen. Důvodem jsou úpravy dopadových ploch. „Vloni na podzim zde byla nově položena pryžová plocha, a zbylý povrch kolem skluzavek nyní pracovníci provozu Zeleň osázeli novým travnatým kobercem o velikosti cca 80 m2. Oproti trávě z výsevu má tu výhodu, že nepotřebuje tak dlouho dobu k zakořenění a zpevnění, je tedy dříve odolný a připravený pro chůzi a běh,“ informoval Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva TS a.s.


Omezení provozu na ulici T. G. Masaryka (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

10.05.2017
„V týdnu od 9. do 12. května 2017 v rámci plánu oprav místních komunikací byly zahájeny vysprávky povrchu komunikace na třídě T. G. Masaryka, konkrétně v úseku od křižovatky u magistrátu města po křižovatku tzv. „Rubikovku“. Tyto práce našich zaměstnanců způsobily zpomalení dopravy v této lokalitě, za což se všem omlouváme. Věříme však, že řidiči chápou omezení provozu v této části komunikace a berou je s pochopením,“ uvedl předseda představenstva TS a.s. Ing. Jaromír Kohut.


Vandalové opakovaně ničí nově vybudované oplocení dětského hřiště (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

09.05.2017
Zaměstnanci technických služeb dokončili výstavbu nového oplocení na prvním dětském hřišti z pěti plánovaných, konkrétně na ulici M. Majerové, v plánu je do konce května oplotit ještě další hřiště na ulicích Dr. Petra, Dobrovského, Mozartova a v rekreačním a oddechovém komplexu na Olešné.


Vydatné srážky zvyšují i hladinu řeky Ostravice (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

28.04.2017

Hladina řeky Ostravice ve Frýdku-Místku pomalu trvale stoupá. Blíží se k 1. stupni povodňové aktivity, což je stav bdělosti.

Při vyhlášení 1. stupně povodňové aktivity nedochází k rozlití vodního toku, voda se stále drží v korytu řeky. Nedochází tedy ani ke škodám na majetku. Je ale nutné sledovat stav průtoku a předpovědi ČHMÚ.


Zrušení blokového čištění na ulici Mozartova (zobrazit celý článek)

27.04.2017
Upozorňujeme občany bydlící na ulici Mozartova, že vedení společnosti TS a.s. zrušilo dnešní blokové čištění na této komunikaci z důvodu velmi nepříznivého počasí, náhradní termín bude v časovém předstihu uveřejněn.

Začaly celoplošné opravy frýdecko-místeckých komunikací (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

25.04.2017
V úterý 25. dubna dokončili zaměstnanci technických služeb celoplošnou opravu povrchu komunikace na ulici Puškinova o výměře 1 932 m2. Šlo o výměnu vrchní obrusné vrstvy v tloušťce 6 centimetrů.


V pátek 28. dubna 2017 od 10:00 bude uzavřena provozovna pohřební služby Pietas (zobrazit celý článek)

21.04.2017
Technické služby připravují nové prostory pro úřadovnu hrobové matriky, která bude na ulici Radniční, hned vedle provozovny pohřební služby Pietas, kde v současnosti hrobová matrika funguje.

Opravy výtluků místních komunikací již začaly (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

10.04.2017


V závěru zimního období každoročně zaměstnanci technických služeb mapují stav povrchu místních komunikací, aby mohli zpracovat plán oprav výtluků, který je schvalován odborem dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Frýdku-Místku.


Chodník v Lískovci bude dokončen na konci června (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

07.04.2017
Počátkem dubna zaměstnanci provozu Technická správa zahájili výstavbu druhé části třetí etapy chodníku v Lískovci, který povede od transformátoru ke hřbitovu. Výstavba celého nově budovaného chodníku byla rozdělena do tří etap. Začalo se již v roce 2014, kdy byly dokončeny první dvě etapy. Na ně v loňském roce navázala realizace první části třetí etapy. Celý chodník bude dokončen letos do 30. června, celkem se jedná o 290 m.


Jarní údržba frýdecko-místecké zeleně (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

03.04.2017

V pondělí 13. března začali zaměstnanci technických služeb i s jarním úklidem městské zeleně. Trávníky budou vyhrabány, parky i keřové výsadby budou očištěny od polámaných větví, odpadků a nepořádku po zimním období. Předpokládaný termín dokončení prací je 20. dubna, což je o týden dříve oproti loňskému roku. Aby byl schválený harmonogram jarního úklidu a vyhrabání ploch veřejné zeleně dodržen, bylo na provoz Zeleň přijato 18 pracovníků v rámci veřejně prospěšných prací, kteří provádí ruční vyhrabání. Harmonogram činností je sestaven tak, aby ve stejných lokalitách probíhala údržba zeleně v předstihu anebo současně s blokovým čištěním ulic.


TS a.s. přijme (zobrazit celý článek)

Řečníka smutečních obřadů

  • Místo výkonu práce: Smuteční síň Frýdek-Místek – centrální hřbitov na Nových Dvorech.
  • Práce bude vykonávána pravidelně jeden den v týdnu (pátek) + zástupy za dovolenou nebo nemoc.

Od poloviny března začne i blokové čištění ulic (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

07.03.2017
I v letošním roce bude ve městě od jara do podzimu probíhat blokové čištění ulic. Jedná se o komplexní strojní i ruční úklid včetně čištění kanálových vpustí. Čištění
bude organizováno osvědčeným postupem jako v předešlých letech, a to dvakrát týdně většinou v úterý a ve čtvrtek, ve výjimečných případech je čištění naplánováno na sobotu (na ulici Sadová a na parkovišti pod magistrátem) a na neděli (na 8. pěším pluku). Některá místa v centrech města jsou totiž během pracovního týdne velmi frekventovaná a je obtížné na nich zakázat parkování, z tohoto důvodu se čistí o víkendových dnech.


Jarní úklid města (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

01.03.2017
Zahájení jarního úklidu města Frýdek-Místek je naplánováno na pondělí 13. března, kdy zaměstnanci technických služeb vyrazí do terénu s připravenou technikou a vybaveni potřebným nářadím. TS a.s. zajišťuje úklid místních komunikací, veřejných prostranství a schodišť, parkovišť a také veřejné zeleně. Konkrétní termíny a lokality jsou uvedeny v harmonogramu, který byl schválen zástupci magistrátu města. Uklizeno bude do konce června. Dodržení stanovených termínů záleží na vývoji povětrnostních podmínek. Harmonogram jarního úklidu zde.


Náledí nás v tomto týdnu trápí (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

09.02.2017
V pondělí v podvečer začal město svírat ledový krunýř a zejména chodci měli problém se na zledovatělých chodnících udržet. Technické služby, které mají na starosti údržbu komunikací, tedy jak chodníků, tak i silnic, nasadily veškeré síly, aby co nejrychleji zmírnily závady ve schůdnosti a sjízdnosti zapříčiněné nepříznivým počasím
.


Pravidelná údržba veřejného osvětlení se provádí i v zimních měsících (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

06.02.2017
I na počátku roku se zaměstnanci provozu Veřejného osvětlení kromě demontáže vánoční výzdoby věnují údržbě a opravám veřejného osvětlení. Systém pravidelné údržby zařízení veřejného osvětlení je popsán v Generelu, v dokumentu, kde jsou dopodrobna rozpracovány četnosti různých preventivních údržbových prací. K tomu navíc pracovníci provozu veřejného osvětlení pravidelně vždy jednou týdně v noci projíždějí celé město a kontrolují stav pouličního osvětlení. Na základě zjištěných závad a nedostatků poté sestavují plán oprav a údržby světel na celém území statutárního města Frýdku-Místku. Mimořádné poruchy mají možnost nahlásit i sami občané a to telefonicky přímo na dispečink technických služeb, který je k dispozici nonstop 7 dní v týdnu (telefonní číslo je 558 443 201), nebo mohou závady popsat prostřednictvím webových stránek TS a.s. v sekci hlášení poruch (pro zobrazení klikněte
zde).


Kácení stromů (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

27.01.2017
Již v měsíci listopadu loňského roku zahájili zaměstnanci technických služeb kácení dřevin na území statutárního města Frýdek-Místek. V zimním období se tato činnost provádí pravidelně vždy u stromů s povolením, avšak dřeviny, jejichž obvod kmene ve výšce 130 cm je menší než 80 cm, mohou být pokáceny bez tohoto povolení. Většinou se těchto případech jedná o dřeviny odumřelé, poškozené či nakažené chorobou. Převážnou část kácení však tvoří stromy, na které bylo vydáno platné rozhodnutí o kácení. Zpravidla se jedná o práci ve ztížených podmínkách, kdy jde třeba použít i vysokozdvižné plošiny.


Vánoční osvětlení ve městě zhaslo (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

09.01.2017
Vánoční osvětlení, kterým se občané mohli kochat ve Frýdku – Místku od 2. prosince, přestává definitivně svítit. V pondělí dne 9.1. bude vánoční výzdoba odpojena a postupně na jednotlivých místech započne pracovníky technických služeb její sundávání. Již v prvním lednovém týdnu zaměstnanci TS a.s. demontovali prodejní stánky v rámci vánočního městečka na Náměstí Svobody. Ve druhém lednovém týdnu budou odstrojeny vánoční stromy, větve budou poštěpkovány a kmeny budou pořezané vráceny zpět jejich majitelům.


Upozornění občanům (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

19.12.2016
Vyzýváme všechny návštěvníky hřbitovů ve Frýdku-Mísktu, ale také ve Skalici, Lískovci, Chlebovicích a Zelinkovicích – Lysůvkách, aby věnovali pozornost i vývěsním skříňkám umístěným u vchodových bran hlavních vstupů. V nich naleznou občané seznamy neuhrazených nájmů hrobů nebo neuzavřené smlouvy k hrobovým místům. Objevíte-li na seznamu své jméno nebo jméno rodinného příslušníka, obraťte se prosím na hrobovou matriku – Pohřební služba Pietas, Radniční 10, (naproti hlavní budovy magistrátu města) Frýdek-Místek, tel. č. 558 432 204 nebo 604 555 500 (nepřetržitá služba), kde Vám naši zaměstnanci poradí, jak dále postupovat.

Děkujeme.


Nejhezčí vánoční strom mají na Dvojce (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

09.12.2016
V nejkrásnějším období roku, v čase adventu, přibylo na území statutárního města Frýdek-Místek devět nových vánočních stromů. Přesně tolik základních a mateřských škol totiž přijalo výzvu společnosti TS a.s. a zúčastnilo se soutěže „O nejhezčí vánoční strom“.
Její podstatou bylo poskytnutí vánočních světelných ozdob jednotlivým školám společností TS a.s., přičemž žáci jednotlivých příspěvkových organizací měli za úkol vyrobit na vybrané stromy vánoční ozdoby. A ty také byly hlavním hodnotícím prvkem speciálně vybrané komise ze zaměstnanců TS a.s. a magistrátu města Frýdek-Místek, která provedla ve večerních hodinách dne 05.12.2016 samotné hodnocení.


Děti zdobí okolí svých škol (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

25.11.2016
Společnost TS a.s. letos pro základní a mateřské školy na území statutárního města Frýdku-Místku vyhlásila soutěže o nejhezčí vánoční strom a o nejhezčí květinový záhon s cibulovinami. Celkem se z oslovených přihlásilo 13 příspěvkových organizací. Některé školy se účastní obou soutěží, ale některé například nemají vhodný strom na školním pozemku k nastrojení nebo nemají vhodné místo pro vytvoření záhonu, proto se zapojili pouze do jedné z nich.


Výsadba nových stromů v plném proudu (zobrazit celý článek)

15.11.2016
Na základě pokynů pracovníků odboru Životního prostředí a zemědělství magistrátu města Frýdek-Místek zahájili zaměstnanci provozu „Zeleň“ společnosti TS a.s. práce spojené s výsadbou nových stromů na území statutárního města. Již v říjnu bylo vysázeno v rámci náhradních výsadeb celkem 13 nových stromů na centrálním hřbitově na Nových Dvorech ve Frýdku a další 25 ks stromů na katolickém hřbitově v Lískovci.

Mimořádné blokové čištění na ulici Lidická (zobrazit celý článek)

11.11.2016
Na základě žádosti odboru dopravy a silničního hospodářství magistrátu města Frýdku-Místu bude ve středu 16.11. provedeno mimořádné blokové čištění na ulici Lidická. Lokalita je označena přenosným dopravním značením již od 9. listopadu. Mapu čištění zobrazíte kliknutím zde. „Aby čištění bylo maximálně efektivní, nesmí po jeho dobu stát ve vymezeném prostoru žádné auto. Proto žádáme majitele vozidel, aby respektovali dopravní značení a včas přeparkovali. V opačném případě jim může být naúčtována pokuta za započatý odtah,“ informoval předseda představenstva TS a.s. Ing. Jaromír Kohut.

Technické služby pokračují v opravách v různých částech města (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

10.11.2016
Zatímco část pracovníků technických služeb dokončovala rekonstrukci lávky pro pěší přes řeku Ostravici na ulici Riegrova, další četa zaměstnanců zahájila výměnu odvodňovacích žlabů na ul. Tržní vyůsťující do náměstí Svobody v Místku. „Na ulici Tržní jsme provedli opravu části odvodnění v délce přibližně 72 metrů. Nejdříve byla odstraněna žulová dlažba, žlaby a stávající podloží. Často zde docházelo k vypadávání krytů žlabů v rámci většího dopravního provozu, proto zde bylo stávající líniové odvodnění nahrazeno novým z polymerbetonových monobloků, které bylo napojeno na původní kanalizační přípojky. Dílce nového odvodnění jsou z jednoho kusu, čímž se vypadávání krytů odstraní. Po osazení odvodňení byla žulová dlažba vrácena do původního stavu. Oprava byla ukončena v měsíci listopadu počátkem 45. týdne,“ informoval předseda představenstva Ing. Jaromír Kohut.


Sběr listí zahájen (zobrazit celý článek)

09.11.2016
Technické služby zahájily v souladu s harmonogramem, schváleným (odkaz) Odborem Životního prostředí a zemědělství magistrátu města Frýdek-Místek, podzimní úklid listí. Poslední říjnový den vyrazily letos naposled traktorové sekačky do ploch zeleně, aby postupně na území celého města začaly odstraňovat napadané listí z přilehlých stromů.

Instalace vánoční výzdoby v plném proudu (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

31.10.2016
O dva týdny dříve než v loňském roce zahájili zaměstnanci technických služeb instalaci vánoční výzdoby na území statutárního města Frýdek-Místek. Nezvykle již v polovině měsíce října začali pracovníci provozu Veřejné osvětlení vyvěšovat na sloupy LED vločky, LED slunce, LED hvězdy, zvonky, vločky, svícny, stromečky, hvězdy, převěsy a gejzíry.


Probíhající činnosti ve městě mohou činit překážky nejen chodcům (zobrazit celý článek)

20.10.2016
Na celém území města Frýdku-Místku mohou občané během chůze či jízdy narazit na drobné překážky, ať už v podobě prováděných drobných oprav, větších rekonstrukcí nebo i nových výstaveb. Zaměstnanci technických služeb nezahálejí a realizují více akcí najednou.

Upozornění (zobrazit celý článek)

13.10.2016
Upozorňujeme všechny občany, že dne 17. 10. budou ve Frýdku-Místku na parkovišti ulice Zámecká od 8.00 hodin probíhat stavební práce - oprava povrchu formou vyrovnávky živičných vrstev. Při této činnosti je nezbytně nutné, aby na ploše nepřekáželo žádné vozidlo. Žádáme tímto řidiče, aby respektovali přenosné dopravní značení a svá auta včas přeparkovali, v opačném případě jim hrozí odtah vozidel spojen s pokutou.

Testování spokojenosti v roce 2016 (zobrazit celý článek)

30.09.2016
Již od roku 2004 TS a.s. každoročně testují spokojenost zákazníků se službami, které poskytují. V letošním roce to bylo v termínu od pondělí 1. srpna až do středy 10. srpna. Dotazování prováděli dva studenti, pomocí dvanácti otázek zjišťovali u místních občanů, jak jsou spokojeni se stavem veřejného osvětlení, nasvětlení přechodů pro chodce, s úrovní vánoční výzdoby i slavnostního osvětlení historických objektů. Posuzován byl stav městského mobiliáře, který pod sebou zahrnuje autobusové zastávky, dětská hřiště, pískoviště a také lavičky. Hodnocena byla čistota veřejných WC, úklid města a samozřejmě i zimní údržba místních komunikací, údržba zeleně, provoz parkovišť a činnost hrobové matriky. Cílem bylo dosáhnout minimálně 75% spokojenost, která zahrnuje odpovědi zcela spokojen i spokojen. Celkem bylo osloveno 460 respondentů, z toho 232 žen a 228 mužů.


Změna blokového čištění na ulici Jungmannova (zobrazit celý článek)

09.09.2016
Vzhledem k probíhajícím stavebním pracím na více místech ve městě byla některá bloková čištění odložena a jiná dokonce i zrušena, protože by byla neefektivní. Vlivem těchto okolností bylo rozhodnuto,
že původně plánovaný termín blokového čištění dne 16.11. na ulici Jungmannova bude přeřazen již na úterý 27.9. Dopravní značení na to bude majitele vozidel upozorňovat od 20.9.

Multifunkční hřiště u přehrady Olešná bude rekonstruováno (zobrazit celý článek)

01.09.2016
O tom, že se multifunkční hřiště s pirátskými motivy umístěné u přehrady Olešná těší velké oblibě, svědčí jeho návštěvnost. Vydovádět se zde totiž mohou jak děti, tak i dospělí všech věkových kategorií, každý si zde přijde na své. Vysoká frekvence pohybu na ploše, zvláště nyní přes prázdniny, se však podepsala na celkovém stavu hřiště, které nyní musí být zrekonstruováno.

Další obnova veřejného osvětlení pokračuje (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

23.08.2016
V plánu údržby na tento rok má provoz Veřejné osvětlení výměnu devadesáti stožárů, které jsou již po své technické životnosti. Tyto sloupy veřejnosti sloužily po dobu třiceti let.


Změny v harmonogramu blokového čištění (zobrazit celý článek)

02.08.2016
Z důvodu plánované rekonstrukce ulice I. P. Pavlova rozhodlo vedení TS a.s. o zrušení blokového čištění této lokality dne 9. srpna 2016.

Technické budou opět zjišťovat, jak jsou občané spokojeni s jejich službami (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

29.07.2016
V pondělí 1. srpna začnou technické služby již potřinácté zjišťovat míru spokojenosti občanů se službami, které poskytují. Ústní dotazování budou provádět dva studenti, kteří se pomocí připravených otázek budou frýdecko-místeckých občanů ptát, jak jsou spokojeni se stavem veřejného osvětlení, nasvětlení přechodů pro chodce, s úrovní vánoční výzdoby i slavnostního osvětlení historických objektů. Hodnocen bude také stav městského mobiliáře, autobusových zastávek, dětských hřišť, pískovišť a také laviček. Posuzována bude rovněž čistota veřejných WC, úklid města a samozřejmě i zimní údržba místních komunikací, údržba zeleně, provoz parkovišť a činnost hrobové matriky.


Pravidelné kontroly hracích prvků na dětských hřištích (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

27.07.2016
Zaměstnanci technických služeb z provozu Technická správa pravidelně kontrolují a udržují 33 dětských certifikovaných hřišť, 129 necertifikovaných prvků, jako jsou například kolotoče a prolézačky. Celkem je na území statutárního města Frýdek-Místek 276 dětských prvků.


Úpravy nového FUN-BOXU (zobrazit celý článek)

Aktuality - fotografie č.: 1

26.07.2016
V polovině července zaměstnanci technických služeb instalovali v bývalém areálu dopravního hřiště na ulici 28. října nový sportovní prvek FUN-BOX, který vyrobili podle projektové dokumentace.
Oficiální stránky města Frýdku-Místku


Na úvodní stránku

TS a.s. - Naše služby pro Vaši pohodu